Ústavní soud zrušil ustanovení trestního zákoníku zmocňující vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než malé

2021-05-13T12:27:57+02:0005.05.2021|Kategorie: Trestní právo|

Ústavní soud dnes vyhlášeným nálezem sp. zn. Pl. ÚS 98/20, ze dne 27.04.2021, zrušil část § 289 trestního zákoníku, který zmocňoval vládu k přijetí nařízení pro určení, jaké množství omamných a psychotropních látek se považuje za větší než malé. Ústa [...]

Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka (druha – družky) občana ČR

2021-05-10T05:37:22+02:0002.07.2019|Kategorie: Rodinný příslušník občana EU|Prémiový obsah: |

Žádost o povolení přechodného pobytu na území ČR, jako druha - družky občana ČR, musí žadatel/žadatelka podat osobně na příslušném pracovišti OAMP Ministerstva vnitra. Podání této žádosti, včetně průběhu řízení, jsou podrobně rozepsány níže v tomto č [...]

Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV

2021-05-10T05:37:26+02:0025.03.2019|Kategorie: Rodinný příslušník občana EU|Prémiový obsah: |

Zejména ve ve věcech žádostí o přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU často nelze k určitým skutečnostem doložit jiný důkaz než čestné prohlášení svědků nebo účastníků řízení, tedy žadatele a jeho partnerky či manželky nebo jiných p [...]

Správní vyhoštění

2021-05-09T05:28:01+02:0004.01.2019|Kategorie: Pobyty cizinců|

Správní vyhoštění znamená správní rozhodnutí vydané cizineckou policií, kterým se ukončuje pobyt cizince na území České republiky, stanovuje se v něm doba k jeho vycestování z území a dále doba, po kterou mu nebude umožněno vstoupit na [...]

Žádost o povolení dlouhodobého pobytu na území ČR za účelem zaměstnání – dlouhodobě pobývající rezident EU

2021-05-09T02:36:18+02:0014.08.2018|Kategorie: Zaměstnanost cizinců|

Článek se zabývá žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU, na území ČR, za účelem zaměstnání. Žádost je nutno podat osobně na zastupitelském úřadu ČR ve státě EU, kde cizinec pobývá nebo v ČR na příslušném&nbs [...]

Přejít nahoru