Právní pomoc online - Eshop právních služeb

Právní služba online
Zašlete nám požadavek na právní služby, ať již k provedení přímo online nebo klasickým způsobem, např. zastoupení u soudu. My Vám ihned učiníme nabídku k řešení kauzy.
Více...
Rezervace konzultace online
Rezervujte si termín konzultace buď v kamenné kanceláři nebo online. Konzultaci v kanceláři je možno zaplatit až po jejím skončení a konzultaci online je nutno zaplatit předem.
Více...
Smlouvy online
Procházejte vysoce kvalitní vzory smluv online a následně je za mírný poplatek bez omezení stahujte nebo objednejte jejich revizi či sepsání za výhodnou cenu.
Více...
GDPR online
Jsme specializovaná AK poskytující a zajišťující komplexní právní servis v oblasti GDPR.
Více...
Eshop právních služeb
Procházejte rychle a přehledně naši nabídku právních služeb online formou klasického eshopu
Více...

Právní specializace

Právo IT, eCommerce
Právní služby oblasti v informačních technologií, eCommerce a smluv na implementaci informačních systémů.
Více...
Obchodní právo
Obchodní závazkové vztahy, smluvní právo, soudní spory, vymáhání dluhů.
Více...
Cizinecké, imigrační právo

Právní pomoc nejvyšší kvality pro všechny cizince v cizineckém, imigračním, azylovém a uprchlickém právu.
Více...

Generální advokátní praxe

Služby generální advokátní praxe pro dlouhodobé klienty.
Více...

Poskytujeme vysoce specializované právní služby. Úzká specializace, spolu s maximální efektivitou a odborností, umožňuje zajistit právní pomoc v nejvyšší možné kvalitě, nejkratším termínu a za velice příznivou cenu.
O nás
Poskytujeme vysoce specializované právní služby. Úzká specializace, spolu s maximální efektivitou a odborností, umožňuje zajistit právní pomoc v nejvyšší možné kvalitě, nejkratším termínu a za velice příznivou cenu.
Dbáme na vysokou odbornou a profesní úroveň svých advokátů. Jsou mezi námi jen ti nejlepší. Neuznáváme kompromisy. Za vše hovoří prestižní advokáta Mgr. Davida Netušila právníkem roku.
Právníci roku
Dbáme na vysokou odbornou a profesní úroveň svých advokátů. Jsou mezi námi jen ti nejlepší. Neuznáváme kompromisy. Za vše hovoří prestižní advokáta Mgr. Davida Netušila právníkem roku.

Ceny právních služeb

Poskytujeme jedině právní pomoc nejvyšších kvalit, v naší úzké specializaci, a to za bezkonkurenční ceny. Jasné písemné smlouvy a férové podmínky. Klient vždy ví jednoznačně předem co bude platit...
První nebo občasná konzultace v AK
375 Kč
(15 EUR)
 • Za každých 15 minut
 • Konzultace je možná i přes videochat AK, s možností výměny dokumentů online či přes Skype, Viber, WhatsApp apod.
 • Všechny ceny zahrnují DPH
 • Jde jen o stručnou informaci o ceně, pro podrobnosti přejděte na naše podmínky
Právní služba dle papírové smlouvy
3000 Kč
(125 EUR)
 • Cena za smluvní úkon právní služby
 • Počáteční paušální cena za celou právní službu, pokud je s klientem sjednána paušální odměna
 • Všechny ceny zahrnují DPH
 • Jde jen o stručnou informaci o ceně, pro podrobnosti přejděte na naše podmínky
Právní služba dle smlouvy online
3000 Kč
(125 EUR)
 • Cena za smluvní úkon právní služby
 • Počáteční paušální cena za celou právní službu, pokud je s klientem sjednána paušální odměna
 • Všechny ceny zahrnují DPH
 • Jde jen o stručnou informaci o ceně, pro podrobnosti přejděte na naše podmínky
Jak si stála AK v roce 2017
Statistika hovoří jednoznačně
+ 0
nových klientů
Kč0 tis.
vymožené náhrady škody
0 %
ÚSPĚŠNOST V SOUDNÍCH SPORECH
Slider

Blog

Čtěte a komentujte náš expertně připravovaný blog práva eCommerce a IT, náhrady škody, cizineckého práva a generální advokátní praxe:
25 listopad 2009
Cizinec může v České republice požádat o mezinárodní ochranu před pronásledováním nebo hrozící vážnou újmou. Mezinárodní ochrana se uděluje formou azylu nebo doplňkové ochrany. Cizinci se udělí azyl...
22 únor 2017
Ve věcech správních žalob pro zamítnutí nebo zastavení řízení o žádosti o pobytové povolení (povolení k dlouhodobému pobytu, zaměstnanecká nebo modrá karta, trvalý pobyt, dlouhodobé vízum a...
15 srpen 2017
{autotoc layout=dropdown} Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, provedená zákonem č. 222/2017 Sb., nabyla účinnosti dne 15.08.2017. Podmínky pobytu cizinců na území ČR a EU se...
14 listopad 2012
Vízum za účelem strpění se vydává zejména pokud cizinci brání ve výjezdu z území určitá závažná překážka či ve výjimečných případech, kdy mu není dosud vydáno pobytové povolení, o něž na území ČR...
19 listopad 2009
Státní občanství ČR a tím i EU lze nabýt zejména narozením, je-li v den narození alespoň jeden z rodičů novorozence státním občanem ČR, dále určením otcovství, osvojením, nalezením na území České...
31 říjen 2017
Dnem 31. 10. 2017 byl zcela ukončen provoz systému VISAPOINT. Objednání termínu pro příjem žádosti o vízum nebo pobytové oprávnění prostřednictvím systému VISAPOINT již není možné. Potvrzené...
21 leden 2014
Jedním u častých dotazů je, zda může cizinec ze třetího státu pobývat na území České republiky na "polské vízum", respektive na vízum typu "D", resp. "MULTI/D". Tímto vízem rozumíme vízum pro pobyt...
15 prosinec 2015
Dne 18.12.2015 nabývá účinnosti zákon č. 314/2015 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 316/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen "zákon o pobytu cizinců"). Tento příspěvek...
27 listopad 2009
Pobytová kontrola cizineckou policií (OCP) je zpravidla prováděna za účelem prověření, zda žadatel - cizinec - bydlí a žije na adrese, kterou uvádí v žádosti o pobytové povolení a současně jde o...
14 prosinec 2015
Žádost je nutno podat osobně na zastupitelském úřadu ČR ve státě EU, kde cizinec pobývá nebo v ČR na příslušném pracovišti OAMP Ministerstva vnitra . Pokud cizinec žádost podává v České republice,...
25 leden 2014
Dne 24. 01.2014 byly v hotelu International v Brně vyhlášeny výsledky devátého ročníku celojustiční soutěže Právník roku. Jedním z oceněných právníků roku 2013 byl i advokát společnosti advokáti...
12 červen 2017
Vízová povinnost pro občany Ukrajiny pro ČR a Schengenský prostor byla zrušena ke dni 11.06.2017. Občané Ukrajiny tak mohou cestovat do České republiky a ostatních států Schengenu bez víza. Podmínky...
6 únor 2017
Často kladenou otázkou je, jak řešit pobyt žadatele o azyl na území ČR v souvislosti s podáním žaloby proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu a dále v...
20 listopad 2009
Výslech účastníků v řízení o povolení přechodného pobytu manžela nebo manželky, jako rodinného příslušníka občana EU, resp. ČR je Ministerstvem vnitra prováděn za účelem ověření, zda nejde o...
27 únor 2018
Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka,...
2 listopad 2015
V případě výslechu cizince, zejména v řízení o žádosti o pobytové povolení u OAMP MV, si takovýto žadatel musí tlumočníka zajistit sám a na vlastní náklady. Musí se jednat o tlumočníka, který je...
16 září 2015
Žádost o potvrzení o přechodném pobytu na území ČR občana Evropské unie lze podat prostřednictvím naší AK , na základě plné moci. Stačí jen podepsat plnou moc a my se o vše postaráme. Formulář...
14 srpen 2016
Cizinec není povinen se zdržovat neustále na adrese jeho hlášeného pobytu, na které má doklad o zajištění ubytování. Tento závěr vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze čj. 8 Azs...
30 květen 2016
Žádost o povolení přechodného pobytu na území ČR, jako druha - družky občana Evropské unie musí žadatel podat osobně. Formulář žádosti může klient vyplnit společně s našim advokátem nebo právním...
14 listopad 2009
Opravným prostředkem proti rozhodnutí ministerstva ve věcech mezinárodní ochrany je správní žaloba, kterou je nutno podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí. V případě zamítnutí žaloby lze podat...
19 srpen 2016
Tento příspěvek se zabývá náležitostmi, jaké musí zajistit cizinec ze třetího státu, pro uzavření manželství na území České republiky. Je nutno vyplnit dotazník k uzavření manželství, který je k...
23 únor 2017
Tento článek se zabývá situací, kdy cizinec na území ČR pobýval na základě podané správní žaloby (která byl přiznán odkladný účinek) proti rozhodnutí Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců,...
7 listopad 2009
Založení advokátní kanceláře je datováno 06.11.2009, kdy zakladatel pozdější společnosti advokáti online s.r.o., Mgr. David Netušil, získal oprávnění k výkonu advokacie a poskytování právních služeb...
2 leden 2015
Soudní dvůr Evropské unie , v rozsudku C‑199/12 až C‑201/12 ze dne 07.2013 a v rozsudku C‑148/13 až C‑150/13 ze dne 02.12.2014, v rámci řízen í o předběžné otázce, se vyjádřil k důvodnosti žádostí...
27 leden 2014
Tento příspěvek ze zabývá náležitostmi žádosti o udělení státního občanství ČR. Při podání žádosti je třeba doložit následující: Vyplněný dotazník žadatele o udělení státního občanství České...
8 listopad 2009
Žádost o prodloužení platnosti průkazu trvalého pobytu občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka lze podat prostřednictvím naší AK , na základě plné moci. Formulář žádosti může klient...
25 únor 2018
Množí případy, kdy rejstříkový soud zrušuje obchodní společnosti a nařizuje její likvidaci, pro neplnění zákonných povinností, a to zejména zakládat stanovené dokumenty do sbírky listin...
25 leden 2017
Žádost o povolení přechodného pobytu na území ČR, jako druha - družky občana ČR, musí žadatel/žadatelka podat osobně. Formulář žádosti může klient vyplnit společně s našim advokátem nebo právním...
18 listopad 2012
Dlouhodobé vízum, nebo-li vízum k pobytu nad 90 dnů, vydá cizinci ministerstvo na jeho žádost, za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce, s dobou platnosti až na 1 rok. Žádost musí...
7 únor 2017
V případech odvolacích řízení ve věcech odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o pobytové povolení (např.povolení k dlouhodobému pobytu) nebo proti usnesení o zastavení řízení o těchto...

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nabývá účinnosti již za:
GDPR
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

GDPR nabývá účinnosti již 25.05.2018. Chcete-li svoji firmu na vstup tohoto nařízení v účinnost řádně připravit, kontaktujte naši advokátní kancelář.

Slider
Cron Job Starts