PRÁVNÍ SLUŽBY

Právní služby v trestním právu. Obhajoba obviněného, zastoupení poškozeného…

O NÁS

Zakladatelem tohoto projektu advokátní kanceláře zaměřené výlučně na trestní právo jsem já, Mgr. David Netušil, advokát a obhájce. Advokacii vykonávám ve společnosti advokáti online s.r.o. Přitom spolupracuji s dalšími trestními advokáty. Mojí životní misí je v každé trestní kauze udělat vždy maximum možného pro obhajobu klienta. V trestním právu mám praxi od roku 1998. Nejdříve ve služebním poměru u Policie ČR. V období od 2006 do 2009 jsem vykonal praxi advokátního koncipienta. Advokátní zkoušku jsem složil v roce 2009. Téhož roku jsem jako advokát započal samostatně poskytovat právní služby zejména v oblasti trestního práva.

ADVOKÁTI & OBHÁJCI

Mgr. David Netušil
Mgr. David Netušiladvokát
Obhájce a zmocněnec poškozeného v trestním řízení
JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.
JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.advokát
Obhájce a zmocněnec poškozeného v trestním řízení

STATISTIKA ZA ROK 2022

71% případů zproštění obžaloby
81% případů úplného vymožení náhrady újmy poškozenému v hlavním líčení
96% spokojených klientů

ČLÁNKY O TRESTNÍM PRÁVU

Články řešící praktické otázky, srozumitelné pro neprávníky, ale využívané i právníky. Nejnovější judikatura a změny právní úpravy.

CO ŘÍKAJÍ NAŠI KLIENTI

Než převzal naše právní zastoupení advokát Mgr. David Netušil, byli jsme s přítelem v zoufalé situaci, jelikož policie ale i jiné orgány nás ujišťovali, že přítel bude vyhoštěn z ČR. Jak se do případu vložil Mgr. Netušil a podal úspěšné odvolání, svitla nám naděje. Po dvou letech vyřídil pro manžela pobyt a my jsme mohli mít svatbu…
Kateřina Tobříková, Viktor Sonchyk
Advokátní kancelář advokáti online s.r.o. mi pomáhala s vyřizováním trvalého pobytu pro dceru, ale hlavně donutila komerční zdravotní pojišťovnu zaplatit nemocnici mé poúrazové ošetření a dále zajistila platby pojišťovny za následnou léčbu v dalších zdravotnických zařízeních. Jsem za to velice vděčná. V případě jiné záležitosti bych se na tuto AK opět obrátila…
Ganna Pankiv
Se svými problémy ohledně dlouhodobého pobytu jsem vyzkoušela jsem několik advokátů a advokátních kanceláří a nakonec jediná kancelář, která mi pomohla a skutečně vyřešila můj problém je advokáti online s.r.o., resp. její advokát Mgr. David Netušil…
Faina Verner
Mám velice dobré zkušenosti s advokátem Mgr. Davidem Netušilem, z advokátní kanceláře advokáti online s.r.o., při zastupování u cizinecké policie. Rozhodně jej všem velice doporučuji…
Nataliya Hryniv
Právní služby prvotřídní kvality při vymáhání pojistného plnění ze zdravotního pojištění. Advokátní kancelář advokáti online s.r.o. rozhodně všem doporučuji…
Brian a. Norfleet
Já osobně jsem byla velice spokojená s právní pomocí AK advokáti online s.r.o. při podání odvolání a mém dalším zastupování u Ministerstva vnitra. Díky této AK a hlavně jejímu advokátu D. Netušilovi, mi zůstal zachován dlouhodobý pobyt a následně jsem získala i trvalý…
Antonina Yershova

PRÁVNÍ DOTAZY

Odpovědi na často kladené otázky a na právní dotazy v trestním právu. Ve složitějších případech právní stanoviska a analýzy.