Právní specializace

Právní služby online poskytujeme v rámci následující právní specializace

Právní služby online

V rámci naší specializace poskytujeme následující právní služby a právní pomoc online

PRÁVNÍ POMOC, ZASTOUPENÍ ONLINE

Rezervace konzultace, schůzky

Rezervujte si pohodlně online termín schůzky v kamenné advokátní kanceláři. Nebo rezervujte konzultaci online. Předem je nutno uhradit jen konzultaci online.

VÍCE..

Právní pomoc online

Kdykoli a v kteroukoli hodinu nás kontaktujte s vaší urgentní a neodkladnou záležitostí online. Ať jste kdekoli na světě, jsme tu pro vaši právní pomoc online k dispozici.

VÍCE..

Odpověď na otázku, stanovisko, analýza

Odpovíme Vám na jakékoli dotazy v rámci naší specializace. K vašim právním otázkám zpracujeme přesvědčivá a jasná stanoviska či právní analýzy.

VÍCE..

Žaloba, EPR, odvolání, odpor, stížnost, dovolání

Sjednejte si online zastoupení zkušenými advokáty. Zadejte nám sepsání jakékoli žaloby, návrhu, podnětu, vyjádření žádosti, odvolání, rozkladu, dovolání či stížnosti.

VÍCE..

SMLOUVY, REVIZE, ÚSCHOVY ONLINE

Smlouva online

Kvalitně a rychle sepíšeme jakoukoli smlouvu. K úspoře Vašeho času a nákladů, můžete také ihned stáhnout kvalitní vzor.

VÍCE..

Revize, kontrola, úpravy smlouvy

Kvalitně, rychle a odpovědně zrevidujeme nebo upravíme vaši smlouvu či jiný právní dokument, online a přesně podle vašich potřeb.

VÍCE..

Smluvní a právní vzory ke stažení

Získejte levně nebo zdarma neomezený přístup ke kvalitním právním vzorům, průběžně aktualizovaným dle změn právní úpravy.

VÍCE..

Advokátní úschova

Sjednejte rychle, levně a bezpečně advokátní úschovu ceny za převod domény nebo kupní ceny při převodu nemovitosti.

VÍCE..

POHLEDÁVKY, DLUHY, SMĚNKY ONLINE

Vymáhání pohledávek a dluhů

Věřitel neplatí žádnou odměnu advokáta až do skutečného vymožení dluhu, s výjimkou soudních poplatků.

VÍCE..

Vymáhání dluhu ze směnky

Věřitel neplatí žádnou odměnu advokáta až do skutečného vymožení dluhu ze směnky, s výjimkou soudních poplatků.

VÍCE..

Přihlášky pohledávek

Přihláška pohledávky do insolvenčního, exekučního nebo dědického řízení. Rychle, ihned, profesionálně, online.

VÍCE..

SPOLEČNOSTI, LIKVIDACE FIREM ONLINE

Založení, změna společnosti

Založení nebo změna společnosti, družstva či spolku, včetně zajištění valných hromad a notářských zápisů.

VÍCE..

Likvidace společnosti

Zrušení a likvidace společnosti, družstva, spolku (rovněž i zadlužených subjektů), včetně valné hromady i notářského zápisu.

VÍCE..

Zápis do evidence skutečných majitelů

Zápis do evidence skutečných majitelů do 2 dnů. Rychle přesně, odpovědně, bez otálení.

VÍCE..

OSOBNÍ ÚDAJE, GDPR ONLINE

Právní služby GDPR

Veškeré právní služby v oblasti ochrany osobních údajů, rychle, spolehlivě a bezpečně online.

VÍCE..

Bezplatné veřejné dotazy

Bezplatné veřejné dotazy na advokáta k článkům blogu (BLOG & FAQ).

VÍCE..

Než převzal naše právní zastoupení advokát Mgr. David Netušil, byli jsme s přítelem v zoufalé situaci, jelikož policie ale i jiné orgány nás ujišťovali, že přítel bude vyhoštěn z ČR. Jak se do případu vložil Mgr. Netušil a podal úspěšné odvolání, svitla nám naděje. Po dvou letech vyřídil pro manžela pobyt a my jsme mohli mít svatbu…

Kateřina Tobříková, Viktor Sonchyk
Advokátní kancelář advokáti online s.r.o. mi pomáhala s vyřizováním trvalého pobytu pro dceru, ale hlavně donutila komerční zdravotní pojišťovnu zaplatit nemocnici mé poúrazové ošetření a dále zajistila platby pojišťovny za následnou léčbu v dalších zdravotnických zařízeních. Jsem za to velice vděčná. V případě jiné záležitosti bych se na tuto AK opět obrátila…
Ganna Pankiv
Se svými problémy ohledně dlouhodobého pobytu jsem vyzkoušela jsem několik advokátů a advokátních kanceláří a nakonec jediná kancelář, která mi pomohla a skutečně vyřešila můj problém je advokáti online s.r.o., resp. její advokát Mgr. David Netušil…
Faina Verner
Mám velice dobré zkušenosti s advokátem Mgr. Davidem Netušilem, z advokátní kanceláře advokáti online s.r.o., při zastupování u cizinecké policie. Rozhodně jej všem velice doporučuji…
Nataliya Hryniv

Právní služby prvotřídní kvality při vymáhání pojistného plnění ze zdravotního pojištění. Advokátní kancelář advokáti online s.r.o. rozhodně všem doporučuji…

Brian a. Norfleet

Já osobně jsem byla velice spokojená s právní pomocí AK advokáti online s.r.o. při podání odvolání a mém dalším zastupování u Ministerstva vnitra. Díky této AK a hlavně jejímu advokátu D. Netušilovi, mi zůstal zachován dlouhodobý pobyt a následně jsem získala i trvalý…

Antonina Yershova

Blog

Čtěte náš blog odpovědí na často kladené otázky, aktualit a informací ke změnám právní úpravy, právních stanovisek a komentářů judikatury. Dále bezplatně stahujte související smluvní a právní vzory a zadávejte advokátům bezplatné veřejné dotazy k problematice řešené tímto blogem:

  • Svémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu - ochrana nájemce

Svémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu

17.05.2019|Cizinecké právo|

Jak se může nájemce, podnájemce či jiný uživatel bránit proti násilnému či jinak svémocnému vystěhování z bytu? A jak se může bránit pronajímatel proti nájemci neoprávněně užívajícímu byt? Nájemce, podnájemce či jiný oprávněný uživatel bytu, domu za [...]

  • Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva, CISG) - použití v EU

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva, CISG) – použití v EU

18.04.2019|Mezinárodní kupní smlouva|

Je mezi obchodníky ze států Evropské Unie přímo použitelná Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, tzv. "Vídeňská úmluva", publikována sdělením č. 166/1991 Sb. (anglicky: United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of [...]

  • Označení bytové jednotky a souvisejících nemovitostí v kupní smlouvě či ve smlouvě týkající se věcných práv

Označení bytové jednotky a souvisejících nemovitostí v kupní smlouvě či ve smlouvě týkající se věcných práv

19.02.2019|Právní vztahy k nemovitostem|

Musí být v kupní smlouvě na koupi a prodej bytové či nebytové jednotky uvedeny i podíly na společných částech budovy a pozemku, které náleží k převáděné jednotce nebo případně i jiné údaje výslovně nevyžadované zákonem? Takovéto dotazy se týkají i pr [...]