O NÁS

Advokacii vykonávám jako samostatný advokát. Přitom spolupracuji s dalšími trestními advokáty. Mojí životní misí je v každé trestní kauze udělat vždy maximum možného pro obhajobu každého klienta.

V trestním právu mám praxi od roku 1998. Nejdříve ve služebním poměru u Policie ČR. V období od 2006 do 2009 jsem vykonal praxi advokátního koncipienta. Advokátní zkoušku jsem složil v roce 2009. Téhož roku jsem jako advokát započal samostatně poskytovat právní služby zejména v oblasti trestního práva.

PRÁVNÍ SLUŽBY

  • Obhajoba podezřelého, obviněného i odsouzeného v trestním řízení
  • Obhajoba podezřelého, obviněného a odsouzeného mladistvého
  • Obhajoba obviněné obchodní společnosti nebo jiné právnické osoby
  • Pokud trestní řízení přejde do řízení o přestupku, pokračujeme v obhajobě klienta i ve správním řízení
  • Obhajoba klienta v extradičním řízení, včetně podání žádosti o azyl a zastoupení v tomto řízení
  • Obhajoba a následné zastoupení cizinců, kterým je po odsouzení rušeno pobytové povolení v ČR
  • Zastoupení poškozeného v trestním řízení
  • Zastoupení zúčastněné osoby nebo jiných osob dotčených trestním řízením
  • Vymáhání náhrady škody a nemajetkové újmy poškozeného jak v trestním, tak i v navazujícím občanském soudním řízení

ADVOKÁTI & OBHÁJCI

Mgr. David Netušil
Mgr. David Netušiladvokát
Obhájce a zmocněnec poškozeného v trestním řízení
JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.
JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.advokát
Obhájce a zmocněnec poškozeného v trestním řízení

LEGISLATIVNÍ AKTUALITY

Legislativní novinky v oblasti trestního práva, obhajoby obviněného, náhrady nemateriální újmy a právní pomoci poškozenému trestným činem

ODBORNÉ PRÁVNÍ ČLÁNKY

Odborné právní články psané srozumitelným jazykem, v oblasti trestního práva, obhajoby obviněného, náhrady nemajetkové újmy a právní pomoci obětem trestné činnosti