Slider

Právní služby online

Kromě klasicky zajišťované právní právní pomoci prostřednictvím kamenné kanceláře a papírových dokumentů, poskytujeme 95% všech právních služeb i online, za použití digitálních dokumentů a elektronické komunikace:

Sepsání smlouvy
Kvalitně a rychle sepíšeme jakoukoli smlouvu. K úspoře Vašeho času a nákladů, můžete také ihned stáhnout kvalitní vzor..
více...
Revize smlouvy
Kvalitně, rychle a odpovědně zrevidujeme nebo upravíme vaši smlouvu či jiný právní dokument, online a přesně podle vašich potřeb..
více...
Založení společnosti
Expresní založení nebo změna společnosti, družstva či spolku, včetně zajištění valných hromad a notářských zápisů..
více...
Likvidace společnosti
Zrušení a likvidace společnosti, družstva, spolku (rovněž i zadlužených), včetně valné hromady i notářského zápisu..
více...
Právní pomoc
Popište svůj právní problém do formuláře. My Vám ihned učiníme online zdarma nabídku možností řešení vaší kauzy..
více...
Rezervace konzultace
Rezervujte si termín konzultace kamenné kanceláři nebo online, v klidu a přesně podle vašich časových možností..
více...
Vymáhání dluhů
Věřitel neplatí žádnou odměnu advokáta až do skutečného vymožení dluhu, s výjimkou soudních poplatků..
více...
Vymáhání směnky
Věřitel neplatí žádnou odměnu advokáta až do skutečného vymožení dluhu ze směnky, s výjimkou soudních poplatků..
více...
Pomoc dlužníkům
Profesionální zastoupení dlužníků v obranách proti žalobám u soudu, uplatnění jejich pohledávek proti podaným žalobám..
více...
Vzory ke stažení
Získejte levně nebo zdarma neomezený přístup ke kvalitním právním vzorům, průběžně aktualizovaným dle změn právní úpravy..
více...
Předplatné služeb
Nabídky paušálních smluv o poskytnutí právních služeb za výhodné internetové ceny, ale hlavně v naprosto bezkonkurenční kvalitě..
více...
Eshop právních služeb
Využijte moderního, rychlého a spolehlivého postupu sjednání kvalitní právní služby online v eshopu právních služeb..
více...

Právní specializace

Výše uvedené právní služby online poskytujeme v rámci následujících právních odvětvích a právní specializaci:

Korporátní & spolkové právo
Zakládání, likvidace, změny, fúze, akvizice obchodních společností a družstev. Problematika spolků, veřejně prospěšných právnických osob a SVJ..
více...
Právo IT - právo eCommerce - GDPR
Právní služby oblasti v informačních technologií, eCommerce, implementačních smluv a ochrana osobních údajů a soukromí - GDPR & ePrivacy..
více...
Mezinárodní právo soukromé
Vymáhání pohledávek a pojistných plnění, zastoupení dlužníků. Věřitel nic neplatí až do vymožení pohledávky, kromě soudních poplatků..
více...
Generální advokátní praxe
Právní služby ve vybraných případech všeobecné advokátní praxe, zejména pro dlouhodobé a stálé klienty..
více...
Advokátní kancelář v roce 2017
+ 0
nových klientů
Kč 0 tis.
vymožené náhrady škody
0 %
ÚSPĚŠNOST V SOUDNÍCH SPORECH
Slider

Blog

Čtěte a komentujte náš expertně připravovaný blog korporátního práva, vymáhání pohledávek, práva IT & eCommerce, GDPR a generální advokátní praxe:

Ověření cizozemských listin pro použití v ČR - apostila, superlegalizace

Specializovaná advokátní kancelář - ideální pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro použití listin vydaných orgány jiného státu, v České republice platí základní pravidlo, že všechny cizozemské listiny musí opatřeny vyšším ověřením, tzv. superlegalizací, příslušného zastupitel...

číst dále...

Odpovědnost jednatele s.r.o. po odstoupení z funkce

Souběh funkce statutárního orgánu společnosti a práce zaměstnance

Častým dotazem je, zda se jednatel spol. s r.o. zbaví odpovědnosti z titulu výkonu jeho funkce tím, že odstoupí z pozice jednatele nebo tím, že převede celý jeho podíl ve společnosti na jinou osobu...

číst dále...

Lhůta k vydání rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza (odvolání ...

Žádost o trvalý pobyt cizince - jako rodiče nezletilého občana ČR

Časté dotazy směřují k délce lhůty pro vydání rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza. Podle platné právní úpravy má o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení k...

číst dále...