Je metoda pachové identifikace skutečně spolehlivá? Lze důkaz pachovou stopou provedený v hlavním líčení zpochybnit? Odpovědi na tyto otázky přináší tento článek.

Prokázaná nespolehlivost pachové stopy v konkrétních případech naší advokátní praxe

Zpochybnění pachové stopy je mimořádně obtížené, ale jak se ukázalo v naší advokátní praxi, není to nemožné.

V naší advokátní praxi se metoda pachové identifikace ukázala v některých případech jako nespolehlivá. Byly to případy, kdy soud trval na absolutní jednoznačnosti a nezpochybnitelnosti pachové stopy, ale když poté co se podařilo zajistit další důkazy ve prospěch obžalovaného klienta, soud dospěl k poměrně krkolomnému závěru, že se obžalovaný mohl před činem náhodně potkat se skutečným pachatelem a tak se na něj mohl přenést jeho pach, který pes ztotožnil jako pach našeho neprávem obžalovaného klienta.

Kromě výše uvedené poměrně krkolomné možnosti náhodné kontaminace pachem jiné osoby, kterou samozřejmě nelze vyloučit, lze dle našeho názoru pachovou stopu zpochybnit námitkou nedodržení řádného postupu policejního orgánu při zajištění pachové stopy, manipulace s ní a následného ztotožnění pachové konzervy policejním psem s obžalovaným.

K tomu lze poukázat na judikaturu Ústavního soudu, která se zabývá postupy při zajištění pachové stopy a další nakládání s ní, s ohledem na řádný a spravedlivý proces, ve kterém je nutné i straně obhajoby umožnit určitou míru kontroly těchto postupů policejního orgánu.

Z judikatury Ústavního soudu vyplývá následující:

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné smluvních a právních vzorů (1 rok), Předplatné smluvních a právních vzorů (6 měsíců), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 měsíc), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 den), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 rok), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (6 měsíců), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 měsíc), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 týden)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto článku:
Předplatné prémiového obsahu článku “Zajištění a provedení důkazu pachovou stopou v trestním řízení” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!