O Mgr. David Netušil, advokát

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far Mgr. David Netušil, advokát has created 33 blog entries.

Policie nemá pochyby, že výbuchy ve Vrběticích mají na svědomí agenti GRU, přesto věc odložila. Jde o fatální pochybení policie a politickou hru?

2024-06-21T13:33:55+02:00

Tento článek odpovídá na právní dotazy týkající se exploze muničního skladu v blízkosti obce Vrbětice. Odpověď má formu právního rozboru na základě informací z veřejně dostupných zdrojů.

Policie nemá pochyby, že výbuchy ve Vrběticích mají na svědomí agenti GRU, přesto věc odložila. Jde o fatální pochybení policie a politickou hru?2024-06-21T13:33:55+02:00

Dospělý cyklista na silnici nemusí mít přilbu. Podle zákona to ale není úplně tak.

2024-06-13T00:02:18+02:00

Podle zákona o pozemních komunikacích, cyklista starší 18 let nemusí mít při jízdě na silnici ochranou přilbu. Není to ale tak jednoznačné, jelikož ten kdo nenosí cyklistickou helmu, porušuje občanský zákoník.

Dospělý cyklista na silnici nemusí mít přilbu. Podle zákona to ale není úplně tak.2024-06-13T00:02:18+02:00

Řízení pod vlivem návykové látky (alkoholu) se způsobením dopravní nehody

2024-06-01T13:49:45+02:00

Často řešenými kauzami v mé advokátní praxi jsou případy ohrožení pod vlivem návykové látky, zejména řízení pod vlivem alkoholu, v kombinaci se způsobením dopravní nehody osobním vozem. Cílem článku j

Řízení pod vlivem návykové látky (alkoholu) se způsobením dopravní nehody2024-06-01T13:49:45+02:00

Jak zrušit usnesení státního zástupce o zamítnutí stížnosti proti usnesení policie o odložení trestního oznámení? Má poškozený právo na účinné vyšetřování?

2024-05-25T23:46:10+02:00

Podal jsem trestní oznámení pro majetkovou trestnou činnost, a to konkrétně pro podvod. Policie věc mého trestního oznámení usnesením odložila s odkazem na § 159a odst. 5 trestního řádu, jelikož má úd

Jak zrušit usnesení státního zástupce o zamítnutí stížnosti proti usnesení policie o odložení trestního oznámení? Má poškozený právo na účinné vyšetřování?2024-05-25T23:46:10+02:00

Přečin výtržnictví proti manželce? Když nechce, aby manžel byl stíhán? A když byl podmíněně propuštěn z vězení?

2024-05-14T18:20:26+02:00

Máme s manželem takovou “Italskou domácnost”. Občas se pohádáme a manžel mě ze žárlivosti i občas praští. Nyní se toto stalo na ulici a kolemjdoucí přivolali policii. Policie chce toto řešit jako výtr

Přečin výtržnictví proti manželce? Když nechce, aby manžel byl stíhán? A když byl podmíněně propuštěn z vězení?2024-05-14T18:20:26+02:00

Zabrání podání trestního oznámení promlčení nároku na náhradu škody?

2024-05-10T01:43:32+02:00

Nejdříve jsem podal na Státní zastupitelství trestní oznámení pro podezření z trestného činu podvodu a náhradu škody. Následně mi přišlo od Státního zastupitelství vyrozumění, že se mé trestní oznámen

Zabrání podání trestního oznámení promlčení nároku na náhradu škody?2024-05-10T01:43:32+02:00

Nerespektování výhrady vlastnického práva – trestný čin zpronevěry?

2024-01-20T12:36:31+02:00

Jsem obchodník, obchoduji s různým zbožím. Maloobchod i velkoobchod. Nedávno jsem od mého dodavatele nakoupil několik kontejnerů určitého zboží za dobrou cenu. V kupní smlouvě byla sjednána výhrada vl

Nerespektování výhrady vlastnického práva – trestný čin zpronevěry?2024-01-20T12:36:31+02:00

Svépomocné vystěhování, vyklizení nájemce domu, bytu nebo nebytového prostoru z pohledu trestního práva

2023-05-06T00:00:00+02:00

Jak se může nájemce, podnájemce či jiný uživatel bránit proti násilnému či jinak svémocnému vystěhování z bytu? A jak se může bránit pronajímatel proti nájemci neoprávněně užívajícímu byt? Nájemce, po

Svépomocné vystěhování, vyklizení nájemce domu, bytu nebo nebytového prostoru z pohledu trestního práva2023-05-06T00:00:00+02:00

Připravovaná novela zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže reagující na rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva sp. zn. 148/2017

2023-04-13T20:07:46+02:00

Návrh zákona především reaguje na nedostatky vytýkané České republice v rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva sp. zn. 148/2007, ze dne 20.10.2020, ve věci International Commission of Jurists

Připravovaná novela zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže reagující na rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva sp. zn. 148/20172023-04-13T20:07:46+02:00

Obrana proti kázeňskému trestu za pozitivní test na drogy ve věznici

2023-03-29T21:27:03+02:00

Co dělat pokud pokud orgány vězeňské služby kázeňský trest osobě ve výkonu trestu odnětí svobody za požití drog osobou ve výkonu trestu na výlučně na základě pozitivního namátkového testu na přítomnos

Obrana proti kázeňskému trestu za pozitivní test na drogy ve věznici2023-03-29T21:27:03+02:00

Pomluva – trestný čin, přestupek a občanskoprávní delikt

2023-03-20T01:13:00+02:00

Kdy je pomluva trestným činem, přestupkem nebo občanskoprávním sporem? Jak se mohu domoci finančního odškodnění za pomluvu? Těmito otázkami, a mnohým dalším, se zabývá tento článek. Trestný čin pomluv

Pomluva – trestný čin, přestupek a občanskoprávní delikt2023-03-20T01:13:00+02:00

Podmíněné zastavení trestního stíhání a narovnání s poškozeným – odklony v trestním řízení

2022-06-21T15:27:00+02:00

U trestných činů s trestní sazbou nepřevyšující 5 let se lze vyhnout odsouzení podmíněným zastavením trestního stíhání nebo narovnáním uzavřeným s poškozeným. Další výhodou tohoto postupu je neexisten

Podmíněné zastavení trestního stíhání a narovnání s poškozeným – odklony v trestním řízení2022-06-21T15:27:00+02:00

Návrh zákona o státním zastupitelství: Změna pravidel pro jmenování a odvolávání státních zástupců

2022-01-20T12:42:00+02:00

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje změnu zákona o státním zastupitelství1 a souvisejících právních předpisů. Novela má řešit pouze na nejpalčivější problémy současné úpravy. Jde o otázky spojené s jm

Návrh zákona o státním zastupitelství: Změna pravidel pro jmenování a odvolávání státních zástupců2022-01-20T12:42:00+02:00

Když se otec dítěte vyhýbá placení alimentů aneb trestný čin zanedbání povinné výživy

2021-07-26T20:10:26+02:00

Případy, kdy povinný neplatí alimenty na nezaopatřené dítě, lze v moha případech řešit trestním oznámením, když jiné prostředky ochrany práv oprávněného nejsou efektivní. Trestní odpovědnost za neplac

Když se otec dítěte vyhýbá placení alimentů aneb trestný čin zanedbání povinné výživy2021-07-26T20:10:26+02:00

Ústavní soud zrušil ustanovení trestního zákoníku zmocňující vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než malé

2021-05-05T01:32:00+02:00

Jsou tomu již 3 roky, co Ústavní soud nálezem sp. zn. Pl. ÚS 98/20, ze dne 27.04.2021, zrušil část § 289 trestního zákoníku, který zmocňoval vládu k přijetí nařízení pro určení, jaké množství omamných

Ústavní soud zrušil ustanovení trestního zákoníku zmocňující vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než malé2021-05-05T01:32:00+02:00

Zajištění a provedení důkazu pachovou stopou v trestním řízení

2021-05-03T00:43:00+02:00

Je metoda pachové identifikace skutečně spolehlivá? Lze důkaz pachovou stopou provedený v hlavním líčení zpochybnit? Odpovědi na tyto otázky přináší tento článek. Prokázaná nespolehlivost pachové stop

Zajištění a provedení důkazu pachovou stopou v trestním řízení2021-05-03T00:43:00+02:00

Návrh změny trestního zákoníku: Posílení práv obránce a zpřesnění podmínek nutné obrany

2020-03-21T16:41:00+02:00

Český trestní zákoník by mohl projít významnou změnou, pokud bude přijat návrh na jeho novou úpravu. Cílem návrhu je posílit právní postavení a jistotu obránce v situacích nutné obrany. Aktuální právn

Návrh změny trestního zákoníku: Posílení práv obránce a zpřesnění podmínek nutné obrany2020-03-21T16:41:00+02:00

COVID 19 – konec trestní odpovědnosti za šíření nakažlivé nemoci způsobené virem SARS-Cov-2

2020-03-13T13:26:32+02:00

Dne 20.04.2023 se ruší zařazení onemocnění COVID 19 do seznamu nemocí, jejichž šíření může být trestným činem. Tímto snad už natrvalo končí trestní odpovědnosti za šíření nakažlivé nemoci způsobené vi

COVID 19 – konec trestní odpovědnosti za šíření nakažlivé nemoci způsobené virem SARS-Cov-22020-03-13T13:26:32+02:00

Právník roku ČR – advokát společnosti advokáti online s.r.o.

2014-01-25T07:52:41+02:00

Dne 24. 01.2014 byly v hotelu International v Brně vyhlášeny výsledky devátého ročníku celojustiční soutěže Právník roku. Jedním z oceněných právníků roku 2013 byl i advokát společnosti

Právník roku ČR – advokát společnosti advokáti online s.r.o.2014-01-25T07:52:41+02:00

Název