Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu druha nebo družky, jako rodinného příslušníka občana EU (nesezdané soužití)

Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu druha nebo družky, jako rodinného příslušníka občana EU (nesezdané soužití)
Výslech účastníků v řízení o povolení přechodného pobytu partnera nebo partnerky, jako rodinného příslušníka občana EU, resp. ČR je Ministerstvem vnitra prováděn za účelem...