Častým dotazem je, zda lze snadno a rychle dosáhnout odstranění údaje o sídlu společnosti nebo jiné právnické osoby z obchodního či jiného veřejného rejstříku. Týká se to zejména situací po skončení nájmu fyzického nebo tzv. virtuálního sídla obchodní společnosti, když tato společnost nezajistí provedení výmazu tohoto údaje o sídlu v obchodním rejstříku. Dochází potom k neoprávněnému užívání sídla, resp. poštovní adresy.

K možnosti rychlého řešení – podání přímého návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku

Vlastník dotčené nemovitosti má ve smyslu zákona o veřejných rejstřících právní zájem na výmaz neoprávněného zápisu o sídle obchodní společnosti na adrese jeho nemovitosti. Na základě tohoto právního zájmu by vlastník nemovitosti mohl podat návrh na tento výmaz. Tento postup umožňovala dřívější judikatura Nejvyššího soudu, viz jeho usnesení ze dne 13.03.2007, sp. zn. Cmo 422/2006. Následně ale došlo ke změně rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, tudíž tento postup nebyl od 24.06.2008 již možný a není možný ani dnes.

Dnes takovýto postup nelze tak snadno využít, jelikož údaj o sídle společnosti nelze z obchodního rejstříku vymazat aniž by bylo zapsáno sídlo jiné. Vlastník nemovitosti by se tímto způsobem mohl zápisu jednoduše a rychle zbavit, jen pokud by měl k dispozici podklady o tom, že společnost učinila rozhodnutí o přemístění sídla na jinou adresu a dále o oprávněnosti tohoto umístění sídla na jiné adrese.

Dále k tomu stále ještě dnes relevantní usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24.06.2008, sp. zn. 29 Cdo 3088, ze dne 30.07.2008, sp. zn. 29 Cdo 3088/2007, ze dne 30.07.2008, sp. zn. 29 Cdo 2186/2008 a ze dne 26.05.2009, sp. zn. 29 Cdo 1680/2009.

Podnět rejstříkovému soudu k odstranění závadného stavu

Vlastník nemovitosti proto většinou musí zvolit zdlouhavější postup spočívající v podání podnětu rejstříkovému soudu, aby společnost vyzval ke zjednání nápravy, tedy doložení právního důvodu užívání sídla, což fakticky znamená, že společnost musí ve většině případech získat souhlas s umístění sídla na jiné adrese, dále musí její orgán (tedy zpravidla valná hromada) rozhodnout o změně adresy (pokud není nutný notářský zápis o změně sídla) a dále musí tato společnost podat návrh na zápis změn v obchodním rejstříku, tedy změně sídla.

Pokud této výzvě rejstříkového soudu společnost nevyhoví, soud ji usnesením zruší, jmenuje likvidátora, který provede její likvidaci. Následně likvidátor podá návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku a po provedení tohoto výmazu společnost přestane na dané adrese existovat.

Tento postup býval dříve poměrně zdlouhavý, ale v dnešní době se dá říci, že rejstříkové soudy již většinou postupují bez vážnějších průtahů. K nezákonnosti takových průtahů se vyslovil i Ústavní soud, v jeho nálezu ze dne 10.09.2009, sp. zn. 2859/08. 

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k bezplatnému stažení smluvní a právní vzory, související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány ke dni jaký je u každého vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem prémiovým smluvním a právním vzorům s možností stahování, vyhledávání a filtrování, je k dispozici na zvláštní stránce, po bezplatné registraci [1 měsíc – zdarma], nebo formou předplatného [6 měsíců – 75 Kč] anebo [12 měsíců – 100 Kč].

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi