Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku – pozbytí souhlasu s umístěním sídla

Kategorie: Společnosti|Štítky: , |Poslední aktualizace návodu: 23.05.2022|
Úvod>Generální advokátní praxe>Společnosti>Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku – pozbytí souhlasu s umístěním sídla
Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizincePrůtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince
Žádost o státní občanství ČRŽádost o státní občanství ČR

Častým dotazem je, zda lze snadno a rychle dosáhnout odstranění údaje o sídlu společnosti nebo jiné právnické osoby z obchodního či jiného veřejného rejstříku. Týká se to zejména situací po skončení nájmu fyzického nebo tzv. virtuálního sídla obchodní společnosti, když tato společnost nezajistí provedení výmazu tohoto údaje o sídlu v obchodním rejstříku. Dochází potom k neoprávněnému užívání sídla, resp. poštovní adresy.

K možnosti rychlého řešení – podání přímého návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku

Vlastník dotčené nemovitosti má ve smyslu zákona o veřejných rejstřících právní zájem na výmaz neoprávněného zápisu o sídle obchodní společnosti na adrese jeho nemovitosti. Na základě tohoto právního zájmu by vlastník nemovitosti mohl podat návrh na tento výmaz. Tento postup umožňovala dřívější judikatura Nejvyššího soudu, viz jeho usnesení ze dne 13.03.2007, sp. zn. Cmo 422/2006. Následně ale došlo ke změně rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, tudíž tento postup nebyl od 24.06.2008 již možný a není možný ani dnes.

Dnes takovýto postup nelze tak snadno využít, jelikož údaj o sídle společnosti nelze z obchodního rejstříku vymazat aniž by bylo zapsáno sídlo jiné. Vlastník nemovitosti by se tímto způsobem mohl zápisu jednoduše a rychle zbavit, jen pokud by měl k dispozici podklady o tom, že společnost učinila rozhodnutí o přemístění sídla na jinou adresu a dále o oprávněnosti tohoto umístění sídla na jiné adrese.

Judikatura Nejvyššího soudu vztahující se k výše uvedenému postupu

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu: “Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku – pozbytí souhlasu s umístěním sídla” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Podnět rejstříkovému soudu k odstranění závadného stavu

Vlastník nemovitosti proto většinou musí zvolit zdlouhavější postup spočívající v podání podnětu rejstříkovému soudu, aby společnost vyzval ke zjednání nápravy, tedy doložení právního důvodu užívání sídla, což fakticky znamená, že společnost musí ve většině případech získat souhlas s umístění sídla na jiné adrese, dále musí její orgán (tedy zpravidla valná hromada) rozhodnout o změně adresy (pokud není nutný notářský zápis o změně sídla) a dále musí tato společnost podat návrh na zápis změn v obchodním rejstříku, tedy změně sídla. Samotné znění podnětu ke zrušení sídla je k dispozici zde ke stažení, za mírný poplatek. Podrobnosti viz níže.

Pokud této výzvě rejstříkového soudu společnost nevyhoví, soud ji usnesením zruší, jmenuje likvidátora, který provede její likvidaci. Následně likvidátor podá návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku a po provedení tohoto výmazu společnost přestane na dané adrese existovat.

Tento postup býval dříve poměrně zdlouhavý, ale v dnešní době se dá říci, že rejstříkové soudy již většinou postupují bez vážnějších průtahů. K nezákonnosti takových průtahů se vyslovil i Ústavní soud, v jeho nálezu ze dne 10.09.2009, sp. zn. 2859/08. 

Vzory podnětu rejstříkovému soudu ke stažení + pokyny pro vyplnění a odeslání

Níže jsou v rámci prémiového obsahu k dispozici vzory podnětu rejstříkovému soudu. Jeden podnět je určen k odeslání doporučenou poštou, zatímco druhý je určen k odeslání datovou schránkou. Použijete ten způsob odeslání, jaký vám vyhovuje.

Dále je níže uveden seznam adres příslušných soudů s uvedením okresů, které spadají do jeho kompetence. Z tohoto seznamu vyberete soud podle okresu v němž je vaše nemovitost u níž hodláte zrušit neoprávněné sídlo společnosti:

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu: “Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku – pozbytí souhlasu s umístěním sídla” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Nenalezli jste zde řešení vašeho právního problému?

V tomto případě můžete provést následující:

O autorovi tohoto právního návodu: advokáti online s.r.o.

advokáti online s.r.o.
Společnost advokáti online s.r.o. je advokátní kanceláří úspěšně působící na trhu právních služeb v České republice od roku 2012. V roce 2014 advokát této kanceláře, Mgr. David Netušil, získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Advokátní kancelář se zaměřuje na trestní právo, dále na cizinecké právo a státní občanství a dále na některé oblasti generální advokátní praxe. V rámci této právní specializace dále vytváří právní návody online pro laiky i právní odborníky, právní vzory ke stažení a odpovědi na právní dotazy laiků i právních odborníků online.
Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizincePrůtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince
Žádost o státní občanství ČRŽádost o státní občanství ČR