Častým dotazem je, zda lze snadno a rychle dosáhnout odstranění údaje o sídlu společnosti nebo jiné právnické osoby z obchodního či jiného veřejného rejstříku. Týká se to zejména situací po skončení nájmu fyzického nebo tzv. virtuálního sídla obchodní společnosti, když tato společnost nezajistí provedení výmazu tohoto údaje o sídlu v obchodním rejstříku. Dochází potom k neoprávněnému užívání sídla, resp. poštovní adresy.

K možnosti rychlého řešení – podání přímého návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku

Vlastník dotčené nemovitosti má ve smyslu zákona o veřejných rejstřících právní zájem na výmaz neoprávněného zápisu o sídle obchodní společnosti na adrese jeho nemovitosti. Na základě tohoto právního zájmu by vlastník nemovitosti mohl podat návrh na tento výmaz. Tento postup umožňovala dřívější judikatura Nejvyššího soudu, viz jeho usnesení ze dne 13.03.2007, sp. zn. Cmo 422/2006. Následně ale došlo ke změně rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, tudíž tento postup nebyl od 24.06.2008 již možný a není možný ani dnes.

Dnes takovýto postup nelze tak snadno využít, jelikož údaj o sídle společnosti nelze z obchodního rejstříku vymazat aniž by bylo zapsáno sídlo jiné. Vlastník nemovitosti by se tímto způsobem mohl zápisu jednoduše a rychle zbavit, jen pokud by měl k dispozici podklady o tom, že společnost učinila rozhodnutí o přemístění sídla na jinou adresu a dále o oprávněnosti tohoto umístění sídla na jiné adrese.

Dále k tomu stále ještě dnes relevantní usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24.06.2008, sp. zn. 29 Cdo 3088, ze dne 30.07.2008, sp. zn. 29 Cdo 3088/2007, ze dne 30.07.2008, sp. zn. 29 Cdo 2186/2008 a ze dne 26.05.2009, sp. zn. 29 Cdo 1680/2009.

Podnět rejstříkovému soudu k odstranění závadného stavu

Vlastník nemovitosti proto většinou musí zvolit zdlouhavější postup spočívající v podání podnětu rejstříkovému soudu, aby společnost vyzval ke zjednání nápravy, tedy doložení právního důvodu užívání sídla, což fakticky znamená, že společnost musí ve většině případech získat souhlas s umístění sídla na jiné adrese, dále musí její orgán (tedy zpravidla valná hromada) rozhodnout o změně adresy (pokud není nutný notářský zápis o změně sídla) a dále musí tato společnost podat návrh na zápis změn v obchodním rejstříku, tedy změně sídla. Samotné znění podnětu ke zrušení sídla je k dispozici zde ke stažení, za mírný poplatek. Podrobnosti viz níže.

Pokud této výzvě rejstříkového soudu společnost nevyhoví, soud ji usnesením zruší, jmenuje likvidátora, který provede její likvidaci. Následně likvidátor podá návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku a po provedení tohoto výmazu společnost přestane na dané adrese existovat.

Tento postup býval dříve poměrně zdlouhavý, ale v dnešní době se dá říci, že rejstříkové soudy již většinou postupují bez vážnějších průtahů. K nezákonnosti takových průtahů se vyslovil i Ústavní soud, v jeho nálezu ze dne 10.09.2009, sp. zn. 2859/08. 

Vzor podnětu vlastníka nemovitosti ke zrušení sídla ke stažení


Tyto právní vzory ke stažení jsou k dispozici jen držitelům předplatného


Pokud máte předplatné, přihlaste se ZDE


Pokud předplatné nemáte, ke stažení těchto vzorů je nutné buď předplatné prémiových částí blogu nebo předplatné smluvních a právních vzorů ke stažení

Rezervujte konzultaci k problematice řešené tímto článkem

Nebo k článku zadejte dotaz či poptávku právní služby

  • Přílohy
    Přetáhněte soubory sem, nebo
    Accepted file types: doc, docx, odt, rtf, txt, pdf, zfo, xls, xlsx, ods, ppt, pptx, pps, ppsx, tiff, png, gif, jpg, mp3, m4a, ogg, waw, wma, mp4, m4v, mov, avi, mpg, ogv, 3gp, 3g2, flv.
    • This field is for validation purposes and should be left unchanged.