Zrušení místa hlášeného pobytu (adresy) cizince na území

Kategorie: Generální advokátní praxe, Společnosti|Poslední aktualizace návodu: 27.02.2019|
Úvod>Generální advokátní praxe>Společnosti>Zrušení místa hlášeného pobytu (adresy) cizince na území
Zajištění cizinceZajištění cizince
Kódy víz, povolení k pobytu a států používané ministerstvem vnitra a cizineckou policiíKrátkodobé, Schengenské vízum

Časté dotazy se týkají možností zrušení místa hlášeného pobytu (adresy) cizince na území, zejména v případech, kdy cizinec změnu adresy odmítá nebo je nečinný.

Podle § 98a odst. 2 zákona o pobytu cizinců (zákon č. 326/1999 Sb) může vlastník nemovitosti nebo osoba oprávněná předmětný prostor k bydlení užívat, podat Ministerstvu vnitra (dále jen “MV” nebo “OAMP MV”) návrh na zrušení místa hlášeného pobytu cizince. Tento návrh lze podat jen ze zákonem stanovených důvodů. Typicky je tímto důvodem např. skončení nájmu výpovědí z důvodu dluhu na nájemném apod. Za podání tohoto návrhu je nutno zaplatit správní poplatek 100 Kč.

Dle našeho názoru by ale MV mělo místo hlášeného pobytu cizince zrušit i z úřední povinnoti, tedy bez nutnosti podání kolkované žádosti, a to v případě, že přestanou existovat zákonné podmínky přihlášení žadatele na adrese, kterou požaduje, aby byla u MV vedena.

V tomto smyslu lze dle našeho názoru podat na místo návrhu dle § 98a odst. 2 zákona o pobytu cizinců i podnět, aby Ministerstvo vnitra zrušilo údaj o místu hlášeného pobytu cizince z úřední povinnosti.

Analogicky lze k tomu uvést, že pokud cizinec hlášení místa jeho pobytu podloží nájemní smlouvou na dobu určitou, MV si dobu trvání nájmu poznamená a pokud cizinec po době trvání nájmu nedoloží jeho prodloužení či jiný doklad, automaticky mu místo hlášeného pobytu zruší.

Ve smyslu širší analogie zákona lze k tomu také uvést, že by vlastník nemovitosti neměl být postihován povinností podávat kolkovanou žádost ke zrušení místa pobytu cizince, pokud cizinci evidentně skončilo právo užívat předmětnou nemovitost či jiný prostor k bydlení nebo ubytování. K tomu viz práva a povinnosti ubytovatele, když ubytovatelem (místem ubytování) může být i hotel rezervovaný cizincem na několik dnů nebo ubytovna, kde je cizinec ubytován i několik let.

Nenalezli jste zde řešení vašeho právního problému?

V tomto případě můžete provést následující:

O autorovi tohoto právního návodu: Mgr. David Netušil, advokát

Mgr. David Netušil, advokát
Mgr. David Netušil je advokát a obhájce s právní praxí od roku 1998. V advokacii započal působit na pozici advokátního koncipienta v roce 2006, v advokátní kanceláři Mikš & Suk. Jako samostatný advokát působí od roku 2009 až do současnosti. Od roku 2012 vykonává advokacii v rámci společnosti advokáti online s.r.o. V roce 2014 získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. David Netušil se jako advokát a obhájce zaměřuje na trestní právo, dále na cizinecké právo a státní občanství a dále na některé oblasti generální advokátní praxe. V rámci jeho právní specializace dále vytváří právní návody online pro laiky i právní odborníky, právní vzory ke stažení a odpovědi na právní dotazy laiků i právních odborníků online.
Zajištění cizinceZajištění cizince
Kódy víz, povolení k pobytu a států používané ministerstvem vnitra a cizineckou policiíKrátkodobé, Schengenské vízum