Zkrácení, zrušení, prominutí správního vyhoštění

Kategorie: Správní vyhoštění, nežádoucí osoba|Štítky: , |Poslední aktualizace návodu: 07.05.2022|
Úvod>Cizinecké právo>Správní vyhoštění, nežádoucí osoba>Zkrácení, zrušení, prominutí správního vyhoštění
Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný)Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, vzdálený příbuzný)
Žádost o krátkodobé, Schengenské vízum manžela (manželky) občana ČRŽádost o krátkodobé (Schengenské) vízum rodinného příslušníka občana ČR

Pokud je cizinci v rozhodnutí o správním vyhoštění uložen zákaz vstupu na území členských států, lze žádat o odstranění tvrdosti správního vyhoštění, jinými slovy o zkrácení této doby správního vyhoštění. Více podrobností, jakož i vzory žádostí jsou uvedeny v tomto právním návodu.

Žádost o zkrácení doby správního vyhoštění u občanů ze 3. státu

Cizinec může podat žádost, aby cizinecká policie vydala nové rozhodnutí, kterým zruší platnost rozhodnutí o správním vyhoštění nebo zkrátí dobu, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států Evropské unie, uvedenou v rozhodnutí o správním vyhoštění. Tuto žádost lze odůvodnit některým z následujících důvodů:

  • že pominuly důvody vydání rozhodnutí o správním vyhoštění a uplynula polovina doby, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území;
  • nebo jde o cizince, který prokáže, že dobrovolně vycestoval z území v době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění, a zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění bude přiměřené vzhledem k důvodům, pro které bylo vydáno;
  • nebo se jedná o cizince svěřeného do náhradní výchovy, který dosáhl věku 18 let a podle vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí tento cizinec projevuje snahu o integraci na území.

Žádost o zrušení správního vyhoštění u občana EU nebo jeho rodinného příslušníka

Policie dále může na žádost občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka zrušit platnost rozhodnutí o správním vyhoštění, jestliže

  • došlo k podstatné změně okolností, které byly důvodem vydání rozhodnutí o správním vyhoštění, nebo
  • se jedná o cizince svěřeného do náhradní výchovy, který dosáhl věku 18 let a podle vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí tento cizinec projevuje snahu o integraci na území.

Cizinecká policie může dále na žádost cizince, který se po nabytí právní moci rozhodnutí o správním vyhoštění stal občanem jiného členského státu Evropské unie, zrušit rozhodnutí o správním vyhoštění, pokud nehrozí nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit veřejné zdraví. Obdobně může cizinecká policie rozhodnout v případě cizince, který se po pravomocném rozhodnutí o správním vyhoštění stal rodinným příslušníkem občana Evropské unie.

V jaké době od vycestování lze podat žádost

Zákon žádnou konkrétní dobu nestanovuje. Žádost lze teoreticky podat ihned po vycestování, což ale nelze ve většině případů úplně doporučovat. Ve většině případů se tato žádost podává zpravidla v den uplynutí 1/2 správního vyhoštění.

Na co je potřeba pamatovat, pokud cizinec v budoucnu hodlá žádat o zkrácení správního vyhoštění

Pro oba shora uvedené postupy ke zkrácení správního vyhoštění je vhodné zajistit a provést následující:

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu “Zkrácení, zrušení, prominutí správního vyhoštění” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Vzory žádostí ke stažení

V rámci prémiového obsahu je níže uveden přehled vzorů žádostí o zkrácení doby správního vyhoštění, které budou držitelům předplatného k dispozici ke stažení. Jedná se jen o úspěšné vzory žádostí, které již byly použity v rámci naší advokátní praxe:

NázevPodrobnější popisPoslední aktualizaceFormát
Žádost o zkrácení správního vyhoštění 01Žádost na základě tohoto vzoru je podávána z důvodu, že jde o cizince, který prokáže, že dobrovolně vycestoval z území v době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění, a zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění bude přiměřené vzhledem k důvodům, pro které bylo vydáno. Ačkoli je tuto žádost možné podat kdykoli, lze spíše doporučit ji podat nejdříve měsíc před uplynutím 1/2 doby správního vyhoštění. Žádost určena pro podání datovou schránkou.13.04.2022.docx
Žádost o zkrácení správního vyhoštění 02Žádost na základě tohoto vzoru je podávána z důvodu, že jde o cizince, který prokáže, že dobrovolně vycestoval z území v době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění, a zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění bude přiměřené vzhledem k důvodům, pro které bylo vydáno. Ačkoli je tuto žádost možné podat kdykoli, lze spíše doporučit ji podat nejdříve měsíc před uplynutím 1/2 doby správního vyhoštění. Žádost určena pro podání doporučenou poštou.13.04.2022.docx

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu “Zkrácení, zrušení, prominutí správního vyhoštění” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Postup po vydání rozhodnutí o zkrácení správního vyhoštění

Pokud Ředitelství OCP žádosti o zkrácení správního vyhoštění vyhoví, je vhodné jí zaslat písemné vzdání se práva podat odvolání, aby rozhodnutí o zkrácení nabylo co nejdříve právní moci. Teprve dnem nabytí právní moci se neexistence správního vyhoštění promítne do informačního systému o cizincích.

K tomuto jsou níže v rámci prémiového obsahu tohoto právního návodu k dispozici ke stažení následující vzory dokumentů:

NázevPodrobnější popisPoslední aktualizaceFormát
Vzdání se práva podat odvolání, doložka právní mociPokud Ředitelství OCP žádosti o zkrácení správního vyhoštění vyhoví, je vhodné jí zaslat tot vzdání se práva podat odvolání, aby rozhodnutí o zkrácení nabylo co nejdříve právní moci. Teprve dnem nabytí právní moci se neexistence správního vyhoštění promítne do informačního systému o cizincích. Vzor obsahuje i žádost o zaslání rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci zpět do datové schránky žadatele. Žádost určena pro podání datovou schránkou.13.04.2022.docx
Vzdání se práva podat odvolání (doporučeně)Pokud Ředitelství OCP žádosti o zkrácení správního vyhoštění vyhoví, je vhodné jí zaslat tot vzdání se práva podat odvolání, aby rozhodnutí o zkrácení nabylo co nejdříve právní moci. Teprve dnem nabytí právní moci se neexistence správního vyhoštění promítne do informačního systému o cizincích. Jelikož je dokument zasílána papírovou poštou, neobsahuje žádost o zaslání rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci. Toto ale není pro tento případ podstatné.13.04.2022.docx

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu “Zkrácení, zrušení, prominutí správního vyhoštění” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Nenalezli jste zde řešení vašeho právního problému?

V tomto případě můžete provést následující:

O autorovi tohoto právního návodu: Mgr. David Netušil, advokát

Mgr. David Netušil, advokát
Mgr. David Netušil je advokát a obhájce s právní praxí od roku 1998. V advokacii započal působit na pozici advokátního koncipienta v roce 2006, v advokátní kanceláři Mikš & Suk. Jako samostatný advokát působí od roku 2009 až do současnosti. Od roku 2012 vykonává advokacii v rámci společnosti advokáti online s.r.o. V roce 2014 získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. David Netušil se jako advokát a obhájce zaměřuje na trestní právo, dále na cizinecké právo a státní občanství a dále na některé oblasti generální advokátní praxe. V rámci jeho právní specializace dále vytváří právní návody online pro laiky i právní odborníky, právní vzory ke stažení a odpovědi na právní dotazy laiků i právních odborníků online.
Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný)Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, vzdálený příbuzný)
Žádost o krátkodobé, Schengenské vízum manžela (manželky) občana ČRŽádost o krátkodobé (Schengenské) vízum rodinného příslušníka občana ČR