Zkouška z českého jazyka a českých reálií k žádosti o státní občanství

Tento příspěvek se zabývá prokazováním znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely podání žádosti o udělení státního občanství České republiky.

Znalost českého jazyka

Znalost českého jazyka se požaduje alespoň na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a to v rozsahu následujících dovedností:

 • porozumění hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace na běžná témata zejména zaměstnání, škola, volný čas,
 • zapojení se bez přípravy do hovoru o známých tématech nebo tématech týkajících se každodenního života, popsání zážitků a událostí, snů, nadějí a cílů a stručné vysvětlení a odůvodnění svých názorů a přání, a napsání jednoduchého souvislého textu na známá témata nebo na témata z oblasti svých zájmů.

Znalost českých reálií

Znalost českých reálií se požaduje na úrovni odpovídající stupni základního vzdělání, a to konkrétně:

 • občanský základ, zejména základy ústavního systému České republiky, státní symboly, hospodářské a politické postavení České republiky v Evropě, základy právního řádu České republiky, základy hospodaření s penězi v České republice a základní orientaci v praktickém životě,
 • základní geografické informace o České republice, zejména o jejích regionech a základních geografických, demografických a hospodářských charakteristikách, a
 • základní historické a kulturní informace o České republice, zejména o klíčových událostech a osobnostech minulosti i současnosti, státních svátcích a významných dnech, kulturních a historických památkách.

Organizace provádějící zkoušky

Školy, organizace a instituce  oprávněné provádět jazykovou zkoušku a zkoušku z reálií mají, zpravidla na jejich internetových stránkách, zveřejňovat informace o:

 • způsobu podávání přihlášek a minimálním časovém předstihu, s nímž se podává přihláška před zvoleným termínem zkoušky
 • výši a podmínkách úhrady úplaty za konání zkoušky, je-li požadována,
 • organizaci zkoušky a další informace.

Zkouška se má skládat z:

 • jazykové části, konané formou písemného testu a ústní části formou pohovoru,
 • části reálií, konané formou písemného testu.

Hodnocení zkoušky

Výsledek zkoušky z českého jazyka a českých reálií se hodnotí samostatně pro jazykovou část a část reálií uvedením, že uchazeč uspěl, nebo neuspěl.

K úspěchu v jazykové části je třeba uspět v písemné i ústní formě celkem alespoň ze 60 %. K úspěchu v písemné formě je třeba uspět alespoň z 50 % v jednom z okruhů a zároveň alespoň ze 60%v každém ze zbývajících dvou okruhů. K úspěchu v ústní formě je třeba uspět alespoň ze 60 %. K úspěchu v části reálií je třeba uspět alespoň ze 60 % dohromady.

Uchazeč, který konal obě části zkoušky a v jedné neuspěl, koná opětovně pouze tuto část. Uchazeč, který v jazykové části zkoušky uspěl jen v jedné formě, koná tuto část opětovně v obou formách.

Rovnocenné jazykové zkoušky

Rovnocennými jazykovými zkouškami jsou:

 • maturitní zkouška z českého jazyka,
 • státní jazyková zkouška z českého jazyka vykonaná na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky,
 • státní závěrečná zkouška, státní rigorózní zkouška či státní doktorská zkouška vykonaná na vysoké škole v rámci studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce,
 • zkouška z českého jazyka jako cizího jazyka pro úroveň B1 nebo vyšší, certifikovaná Asociací jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE) a uskutečňovaná plnoprávným členem této asociace.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dipozici, k bezplatnému stažení, některé smluvní a právní vzory související s tématem tohoto příspěvku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří:

Typ, název a popis dokumentuPočet staženíDatum aktualizaceStáhnout
Čestné prohlášení žadatele o státní občanství ohledně doby jeho pobytu na území ČR-zdarma 8018/02/2019 StáhnoutNáhled

Další prémiové smluvní a právní vzory v této, a v dalších souvisejících kategoriích, jsou k dispozici k bezplatnému stažení zde.

Aktuálně lze bezplatně stahovat 71 smluvních a právích vzorů. Pro placené stahování je aktuálně k dispozici 91 prémiových vzorů. Přístup k těmto placeným prémiovým vzorům je za přiměřené předplatné. V rámci předplatného lze zíkat i další související právní pomoc. Úplný seznam těchto placených smluvních a právních vzorů je zde.

Všechny smluvní a právní vzory jsou průběžně udržovány a revidovány, aby byly souladu s aktuální právní úpravou a rozhodovací soudní praxí, a to ke dni, který je u příslušného vzoru uveden jako datum aktualizace.

Rezervujte konzultaci k příspěvku

Načítám...

Veřejné dotazy a odpovědi (3)

Profilový obrázek
Svitlana

Dobrý den.Požádala bych Vás o rádu …Jsem v ČR už 20 let a chtěla bych požádat o uděleni českého občanství ,ale mam složitou životné situaci .V neuspěšném podnikáni sem se zadlužila a vyhlásila osobní bankrot, který byl schválený a řádne zplacim jeden rok.Zbývá splácet 4 roky.Vážne jsem onemocněla a dostala jsem plný invalidní důchod.Tet se připravuji na zkoušky a mam par dotazu …Jěstli mám šansy ziskat česke občanství a jestli by byla nejaka sleva na invalidítu ,mám kartu ZTP při placeni za skoušky.Moc krat vám děkuji za odpověd.A omlouvám se za pravopis.Z pozdravem heského dne Šimonová.

advokáti online s.r.o.

Dobrý den,
tento dotaz vyžaduje delší odpověď, odpovíme Vám proto porobněji později, do 3 dnů.
Nyní jen stručně poznamenáváme, že zákon o státním občanství umožňuje v odůvodněných případech prominutí některých náležitostí.

Profilový obrázek
David Netušil

Dobrý den,

je otázkou, komu jste v rámci osobního bankrotu dlužila.

Pokud jste v rámci osobního bankrotu měla v posledních 3 letech dluh na veřejném zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení, důchodovém pojištění, daních, clech, nebo jiných veřejnoprávních odvodech nebo poplatcích nebo na vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České republiky, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, jste přihlášena k pobytu, je to překážkou udělení občanství.

Pokud tato situace nastala, může Vám to být v řízení o žádosti o udělení státního občanství prominuto, pokud jste např. učinila opatření k odstranění škodlivého následku. Tímto odstraněním škodlivého následku by mohlo být i podání návrhu na oddlužení (osobní bankrot) a jeho řádné průběžné plnění (pokud se jedná o jeho plnění formou splátkového kalendáře).

Dále zde může být otázka (toto z Vašeho dotazu jednoznačně nevyplývá), zda můžete prokázat výši a zdroje svých příjmů za poslední 3 roky. Zde by zřejmě byla možná výjimka s ohledem na Váš průkaz ZTP a na případné sociální dávky.

Dále zde může být otázka (toto z Vašeho dotazu jednoznačně nevyplývá), zde jste v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti výrazně a bez vážných důvodů nezatěžovala systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi. Toto by zřejmě s ohledem na Váš průkaz ZTP nemělo být opět relevantní.

K přesnému posouzení výše uvedeného by zřejmě byla nutná osobní porada v advokátní kanceláři s doložením všech podkladů.

Nebo nám zadejte bezplatný dotaz