Kromě našeho hlavního právního zaměření na realitní právo, poskytujeme stálým a dlouhodobým klientům právní služby i v některých jiných záležitostech.

Ve většině případů poskytujeme našim klientům právní služby v rámci naší právní specializace, kterou je realitní právo.

Nicméně stálým a dlouhodobým klientům naší advokátní kanceláře velice často poskytujme komplexní právní servis, což zpravidla zahrnuje právní pomoc i v jiných právních oblastech, než spadají do naší specializace.

Samozřejmě že poskytnutí konkrétní právní pomoci potom záleží na konkrétních okolnostech případu. V případě, že konkrétní právní věc vyžaduje pomoc specializovaného advokáta, sdělíme toto klientovi a případně mu pomůžeme s jeho zajištěním.

Poskytování komplexních právních služeb stálým a dlouhodobým klientům je výhodné pro obě strany i z důvodu, že se zpravidla jedná o dlouhodobé řešení podobných právních kauz, kdy zpravidla není nutné pro každou novou kauzu provádět zdlouhavé rešerše judikatury, odborné literatury a dalšího studia, jelikož je s tímto naše advokátní kancelář zpravidla již obeznámena.