Naše advokátní kancelář garantuje založení a zápis spol. s .r.o. do obchodního rejstříku do 10 pracovních dnů ode dne, kdy klient podepíše v advokátní kancelář plnou moc, včetně vyřízení živnostenského listu. Klient se nemusí o nic starat a nikam chodit.

Dále je potřeba, aby klient advokátní kanceláři sdělil následující údaje:

  • Datum a místo narození
  • Rodné číslo, bylo-li mu v ČR přiděleno
  • Místo pobytu v jiném státě EU pokud nemá v ČR přechodný nebo trvalý pobyt
  • Jaký si přeje název společnosti (pokud klientovi na názvu společnosti velice záleží, advokátní kancelář jej může za příplatek ihned v obchodním rejstříku rezervovat)
  • Které obory činnosti živnosti volné si hodlá v rámci předmětu podnikání společnost vybrat
  • Zda bude klient případně chtít do obchodní rejstřík zapsat i předmět činnosti – pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Dále musí klient sdělit údaje o nemovitosti, kterou na území ČR vlastní pro účely umístění sídla. Pokud klient žádnou vhodnou nemovitost nevlastní musí sdělit údaje o jiné nemovitosti, jejíž vlastník bude klientovi ochoten udělit souhlas s umístěním sídla.

V případě, že klient nevlastní žádnou vhodnou nemovitost a ani nemá nikoho, kdo by mu umožnil umístit sídlo do jeho nemovitosti, můžeme pro klienta vyřídit pronájem sídla u některého poskytovatele v ČR (tzv. virtuální sídlo). Virtuální sídlo nelze příliš doporučovat, ale pokud klient nemá jinou možnost, představuje to možné řešení této situace. V případě, že AK bude za klienta vyřizovat smlouvu o pronájmu sídla, cena za založení společnosti se navýší o tuto právní službu.

Dále je potřeba, aby klient podepsal v AK plnou moc a některé další dokumenty nutné k založení společnosti a jejího zápisu do OR a ŽR.