Poslední aktualizace: |

Oznamuji, že po úspěšném složení advokátních zkoušek jsem byl dnešního dne 30.10.2009 zapsán do seznamu advokát České advokátní komory (ČAK). Tímto jsem získal oprávnění k výkonu advokacie a poskytování právních služeb ve všech věcech a zahajuji výkon vlastní advokátní praxe, jako samostatný advokát. Tuto advokátní praxi budu vykonávat pod obchodním označením Mgr. David Netušil, advokátní kancelář a evidenčním číslem ČAK 12879.

V rámci této samostatné advokátní praxe budu jako samostatný advokát poskytovat právní služby v právních odvětvích a oblastech korporátního a spolkového práva, mezinárodní práva soukromého, právo IT, eCommerce, ochrany osobních údajů a generální právní praxe. V oblasti generální právní praxe jde potom o odvětví úzce související s vyjmenovanou právní specializací, jako například otázky cizinců v orgánech společností, vliv společného jmění manželů na obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným, vymáhání pohledávek, přihlášky pohledávek, sepisy, revize a úpravy smluv.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dipozici, k bezplatnému stažení, některé smluvní a právní vzory související s tématem tohoto příspěvku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří:

Další prémiové smluvní a právní vzory v této, a v dalších souvisejících kategoriích, jsou k dispozici k bezplatnému stažení zde. Aktuálně lze bezplatně stahovat 71 smluvních a právních vzorů. Pro placené stahování je nyní k dispozici 121 prémiových vzorů. Přístup k těmto placeným prémiovým vzorům je za přiměřené předplatné. K samotnému předplatnému vzorů lze dále volitelně získat i předplatné další právní pomoci.

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

[bookly-form staff_member_id="2"]

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi

]]>