Dne 20.01.2017 MZ dočasně pozastavilo objednávání termínů k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na konzulátech ČR na Ukrajině prostřednictvím systému Visapoint. O zaměstnaneckou kartu lze od dnešního dne žádat jen prostřednictvím v rámci tzv. režimu Ukrajina či v rámci projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny nebo projektu Fast Track.

Aktuální informace – přehled nejdůležitějších změn ode dne zavedení režimu Ukrajina

 • Dne 31.01.2018 vláda ČR schválila navýšení roční kvóty z 10 tisíc pracovních sil z Ukrajiny na dvojnásobek, což se projeví ve zkrácení lhůty pro vydání zaměstnanecké karty.
 • Ode dne 01.05.2018 žadatelé podávají žádost o zaměstnaneckou kartu jen ve vízovém centru společnosti VFS Global ve Lvově, na adrese Lvov, ul. Džerelna 18, Ukrajina. Výdej pasů s vyznačenými vízy je zajišťován prostřednictvím Generálního konzulátu ČR ve Lvově.
 • Ode dne 13.06.2018 je nutno používat nový formulář žádosti (zde ke stažení).
 • Dne 01.11 2018 došlo ke zrušení přednostního příjmu žádostí o zaměstnavatelské karty pracovníků v sociálních službách.
 • Ode dne 04.12.2018 byla zavedena nová příloha žádosti – průvodní karta (zde ke stažení).
 • Dne 11.12.2018 byly zmírněny podmímky pro zaměstnavatele, k umožnění získání zaměstnanců v režimu Ukrajina, tím, že tento režim mohou využít firmy, které zaměstnávají minimálně 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr.

Základní podmínky k získání zaměstnanců v režimu Ukrajina

V rámci režimu Ukrajina mohou o zaměstnaneckou kartu žádat kvalifikovaní pracovníci z Ukrajiny, pro pracovní pozice dle klasifikace zaměstnání CZ—ISCO zařazené do hlavních tříd 4 — 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru. Jedná se zejména o technické profese, viz následující číselník ČSÚ:

kódnázev
1Zákonodárci a řídící pracovníci
11Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností
111Zákonodárci a nejvyšší úředníci veřejné správy, politických a zájmových organizací
1111Představitelé zákonodárné a výkonné moci
11110Představitelé zákonodárné a výkonné moci
1112Nejvyšší státní úředníci
11121Velvyslanci, konzulové a příbuzní pracovníci
11122Nejvyšší státní úředníci v právní oblasti
11123Nejvyšší státní úředníci ústředních státních orgánů
11124Nejvyšší státní úředníci obrany a bezpečnosti státu a požární ochrany
11125Nejvyšší státní úředníci v oblasti veřejné správy (kromě ústředních státních orgánů)
11126Poradci prezidenta republiky, předsedy vlády a vedoucích ústředních orgánů
11127Vedoucí kanceláře, sekretariátu ústředních orgánů
11129Ostatní nejvyšší státní úředníci
1113Představitelé samosprávy
11130Představitelé samosprávy
1114Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací
11140Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací
112Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)
1120Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)
11201Nejvyšší představitelé velkých společností a institucí
11202Nejvyšší představitelé středních společností a institucí
11203Nejvyšší představitelé malých společností a institucí
11204Členové statutárních orgánů
12Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností
121Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností
1211Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
12111Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé)
12112Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
12113Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu
12119Ostatní řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
1212Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů
12121Personální náměstci (ředitelé)
12122Řídící pracovníci v oblasti personální
12123Řídící pracovníci v oblasti zaměstnanosti
12129Ostatní řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů
1213Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací
12130Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací
1219Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností
12191Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)
12192Řídící pracovníci v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací
12193Řídící pracovníci v oblasti úklidu
12194Řídící pracovníci v oblasti racionalizace výroby a investic
12195Řídící pracovníci v oblasti ochrany údajů
12196Řídící pracovníci v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje
12199Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností jinde neuvedení
122Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností
1221Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech
12211Obchodní náměstci (ředitelé)
12212Řídící pracovníci v oblasti obchodu
12213Řídící pracovníci v oblasti marketingu
12214Řídící pracovníci servisních služeb a reklamací
12215Řídící pracovníci v oblasti půjčování a pronájmu movitých věcí
12219Ostatní řídící pracovníci v oblastech příbuzných obchodu a marketingu
1222Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností
12221Řídící pracovníci v oblasti reklamy
12222Řídící pracovníci v oblasti styku s veřejností
1223Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje
12231Náměstci (ředitelé) pro technický rozvoj, výzkum a vývoj
12232Řídící pracovníci v oblasti technického rozvoje
12233Řídící pracovníci v oblasti projektování (kromě ve stavebnictví)
12239Ostatní řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje
13Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech
131Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a v oblasti životního prostředí
1311Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí
13111Výrobní náměstci (ředitelé) v zemědělství, lesnictví, myslivosti a vodním hospodářství
13112Řídící pracovníci v zemědělství a zahradnictví
13113Řídící pracovníci v lesnictví a myslivosti
13114Řídící pracovníci ve vodním hospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)
13115Řídící pracovníci v oblasti životního prostředí
1312Řídící pracovníci v rybářství a akvakultuře
13121Výrobní náměstci (ředitelé) v rybářství a akvakultuře
13122Řídící pracovníci v rybářství a akvakultuře
132Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech
1321Řídící pracovníci v průmyslové výrobě
13211Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v průmyslové výrobě
13212Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu
13213Řídící pracovníci v energetice
13214Řídící pracovníci v oblasti úpravy a rozvodu vody
13215Řídící pracovníci v oblasti odpadů a sanací
1322Řídící pracovníci v těžbě a geologii
13221Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v těžbě
13222Řídící pracovníci v těžbě
13223Řídící pracovníci v geologii
1323Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví
13231Výrobní a investiční náměstci (ředitelé) ve stavebnictví
13232Hlavní stavbyvedoucí
13233Řídící pracovníci stavebního provozu
13234Řídící pracovníci v zeměměřictví
13235Řídící pracovníci v oblasti projektování ve stavebnictví
13239Ostatní řídící pracovníci ve stavebnictví
1324Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech
13241Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu
13242Řídící pracovníci v oblasti skladování
13243Řídící pracovníci v oblasti dopravy
13244Řídící pracovníci v oblasti poštovních a doručovatelských služeb
13245Řídící pracovníci v oblasti logistiky
13249Ostatní řídící pracovníci v oborech příbuzných dopravě a logistice
133Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
1330Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
13301Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v oblasti informačních a komunikačních technologií
13302Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností
13303Řídící pracovníci v oblasti telekomunikačních činností
13309Ostatní řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
134Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, v sociálních a jiných oblastech
1341Řídící pracovníci v oblasti péče o děti
13411Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
13412Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
13413Řídící pracovníci v oblasti mimoškolní výchovy
1342Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví
13421Náměstci pro zdravotní péči
13422Primáři v oblasti zdravotnictví
13423Hlavní sestry v oblasti zdravotnictví
13424Vrchní sestry v oblasti zdravotnictví
13425Řídící zdravotničtí pracovníci nelékařských povolání (kromě hlavních a vrchních sester)
13429Ostatní řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví
1343Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory
13431Náměstci v oblasti péče o seniory
13432Primáři v oblasti péče o seniory
13433Hlavní sestry v oblasti péče o seniory
13434Vrchní sestry v oblasti péče o seniory
13439Ostatní řídící pracovníci v oblasti péče o seniory
1344Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory)
13441Řídící pracovníci v oblasti důchodových, nemocenských, sociálních a jiných dávek
13442Řídící pracovníci v oblasti pobytových sociálních služeb (kromě péče o seniory)
13443Řídící pracovníci v oblasti ambulantních a terénních sociálních služeb (kromě péče o seniory)
1345Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání
13451Řídící pracovníci na základních školách
13452Řídící pracovníci na středních školách
13453Řídící pracovníci na konzervatořích
13454Řídící pracovníci na vyšších odborných školách
13455Řídící pracovníci na vysokých školách
13456Řídící pracovníci na školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
13459Ostatní řídící pracovníci v oblasti vzdělávání
1346Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb
13461Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb
13462Řídící pracovníci v oblasti pojišťovacích služeb
1349Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech
13491Řídící pracovníci knihoven, muzeí a v příbuzných oblastech
13492Řídící pracovníci obrany a bezpečnosti státu a požární ochrany
13493Řídící pracovníci vnitřní bezpečnosti a ochrany organizací a detektivních agentur
13494Řídící pracovníci v právní oblasti
13495Řídící pracovníci v církevní oblasti
13499Řídící pracovníci v oblasti ostatních odborných služeb
14Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, obchodu a ostatní řídící pracovníci
141Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb
1411Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb
14111Řídící pracovníci v hotelích
14112Řídící pracovníci v ubytovnách (kromě studentských)
14113Řídící pracovníci ve studentských ubytovnách
14119Ostatní řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb
1412Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb
14121Řídící pracovníci v restauracích
14122Řídící pracovníci v jídelnách (kromě školních)
14123Řídící pracovníci v kavárnách a barech
14124Řídící pracovníci cateringových společností
14125Řídící pracovníci ve školních jídelnách
14126Řídící pracovníci v menzách
14129Ostatní řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb
142Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě
1420Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě
14201Řídící pracovníci v maloobchodě
14202Řídící pracovníci ve velkoobchodě
143Ostatní řídící pracovníci
1431Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy
14311Řídící pracovníci v hernách, kasinech a sázkových kancelářích
14312Řídící pracovníci v divadlech, kinech, rozhlasu a televizi
14313Řídící pracovníci v oblasti sportu
14314Řídící pracovníci v oblasti vydavatelství
14319Ostatní řídící pracovníci v oblasti kultury a zábavy
1439Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné)
14391Řídící pracovníci v cestovních kancelářích a agenturách
14392Řídící pracovníci v oblasti osobních služeb (čistírny, kadeřnictví, kosmetika, pohřebnictví, lázně, seznamky)
14393Řídící pracovníci v oblasti opravárenských služeb
14394Řídící pracovníci v oblasti nemovitostí
14395Řídící pracovníci v oblasti veterinárních činností
14399Řídící pracovníci v jiných službách
2Specialisté
21Specialisté v oblasti vědy a techniky
211Specialisté v oblasti fyziky, chemie a v příbuzných oborech
2111Fyzici a astronomové
21111Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci ve fyzikálních oborech
21112Fyzici atomoví, molekulární, nukleární
21113Radiologičtí fyzici
21114Astronomové, astrofyzici
21119Ostatní specialisté v oblasti fyziky a astronomie
2112Meteorologové
21120Meteorologové
2113Chemici (kromě chemického inženýrství)
21131Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci v chemických oborech
21132Chemici anorganici
21133Chemici organici
21134Fyzikální chemici, chemici analytici
21135Jaderní chemici
21139Ostatní specialisté v oblasti chemie (kromě chemického inženýrství)
2114Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci
21141Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci v geologických a příbuzných oborech
21142Geologové
21143Geofyzici
21144Hydrologové
21149Ostatní pracovníci v oborech příbuzných geologii a geofyzice
212Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky
2120Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky
21201Specialisté v oblasti matematiky
21202Specialisté v oblasti statistiky
21203Specialisté v oblasti pojistné matematiky
213Specialisté v biologických a příbuzných oborech
2131Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté
21311Biologové
21312Genetici
21313Fyziologové, imunologové
21314Botanici
21315Zoologové
21316Biochemici, biofyzici
21317Farmakologové, toxikologové
21318Specialisté v laboratorních metodách
21319Ostatní specialisté v oborech příbuzných biologii, botanice a zoologii
2132Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství
21321Specialisté v oblasti agronomie
21322Specialisté v oblasti zootechniky
21323Specialisté v oblasti zahradnictví
21324Specialisté v oblasti rybářství
21325Specialisté v oblasti lesnictví a myslivosti
21326Specialisté v oblasti vodohospodářství
21329Ostatní specialisté v oblasti zemědělství
2133Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)
21330Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)
214Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech
2141Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech
21411Specialisté analytici rozborů, studií, racionalizace výroby
21412Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)
21413Specialisté v oblasti logistiky
21414Specialisté v oblasti dopravy
21415Specialisté v oblasti krizového řízení
21416Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT)
21419Ostatní specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech
2142Stavební inženýři
21421Stavební inženýři ve výzkumu a vývoji
21422Inženýři projektanti budov
21423Inženýři projektanti inženýrských děl
21424Stavební inženýři technologové, normovači
21425Stavební inženýři přípravy a realizace investic
21426Stavební inženýři kontroly a řízení kvality
21427Stavební inženýři výstavby budov
21428Stavební inženýři výstavby inženýrských děl
21429Ostatní stavební inženýři
2143Specialisté v oblasti průmyslové ekologie
21430Specialisté v oblasti průmyslové ekologie
2144Strojní inženýři
21441Strojní inženýři ve výzkumu a vývoji
21442Strojní inženýři projektanti, konstruktéři
21443Strojní inženýři technologové, normovači
21444Strojní inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu
21445Strojní inženýři kontroly a řízení kvality
21446Strojní inženýři přístrojů, strojů a zařízení
21449Ostatní strojní inženýři
2145Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech
21451Chemičtí inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v příbuzných oborech
21452Chemičtí inženýři projektanti, konstruktéři a specialisté v příbuzných oborech
21453Chemičtí inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech
21454Chemičtí inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu a specialisté v příbuzných oborech
21455Chemičtí inženýři kontroly a řízení kvality, chemičtí inženýři laboranti a specialisté v příbuzných oborech
21456Chemičtí inženýři přístrojů, strojů a zařízení a specialisté v příbuzných oborech
21459Ostatní chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech
2146Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech
21461Důlní a hutní inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v příbuzných oborech
21462Důlní a hutní inženýři projektanti, konstruktéři a specialisté v příbuzných oborech
21463Důlní a hutní inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech
21464Důlní a hutní inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu a specialisté v příbuzných oborech
21465Důlní a hutní inženýři kontroly a řízení kvality a specialisté v příbuzných oborech
21466Důlní a hutní inženýři přístrojů, strojů a zařízení a specialisté v příbuzných oborech
21469Ostatní důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech
2149Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech
21491Inženýři ve výzkumu a vývoji v ostatních oborech
21492Inženýři projektanti, konstruktéři v ostatních oborech
21493Inženýři technologové, normovači v ostatních oborech
21494Inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu v ostatních oborech
21495Inženýři kontroly a řízení kvality v ostatních oborech
21496Inženýři přístrojů, strojů a zařízení v ostatních oborech
21497Inženýři bezpečnosti práce a ochrany zdraví
21498Biomedicínští inženýři
21499Ostatní specialisté v oblasti techniky
215Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací
2151Inženýři elektrotechnici a energetici
21511Inženýři elektrotechnici a energetici ve výzkumu a vývoji
21512Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři
21513Inženýři elektrotechnici a energetici technologové, normovači
21514Inženýři elektrotechnici a energetici přípravy a realizace investic, inženýringu
21515Inženýři elektrotechnici a energetici kontroly a řízení kvality
21516Inženýři elektrotechnici a energetici přístrojů, strojů a zařízení
21517Inženýři energetici výroby energie
21518Inženýři energetici distribuce energie
21519Ostatní inženýři elektrotechnici a energetici
2152Inženýři elektronici
21521Inženýři elektronici ve výzkumu a vývoji
21522Inženýři elektronici projektanti, konstruktéři
21523Inženýři elektronici technologové, normovači
21524Inženýři elektronici přípravy a realizace investic, inženýringu
21525Inženýři elektronici kontroly a řízení kvality
21526Inženýři elektronici přístrojů, strojů a zařízení
21529Ostatní inženýři elektronici
2153Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)
21531Inženýři ve výzkumu a vývoji v oblasti elektronických komunikací
21532Inženýři projektanti, konstruktéři v oblasti elektronických komunikací
21533Inženýři technologové, normovači v oblasti elektronických komunikací
21534Inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu v oblasti elektronických komunikací
21535Inženýři kontroly a řízení kvality v oblasti elektronických komunikací
21536Inženýři přístrojů, strojů a zařízení v oblasti elektronických komunikací
21539Ostatní inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)
216Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci
2161Stavební architekti
21610Stavební architekti
2162Zahradní a krajinní architekti
21620Zahradní a krajinní architekti
2163Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři
21631Průmysloví a produktoví designéři
21632Módní návrháři
2164Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování
21640Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování
2165Kartografové a zeměměřiči
21650Kartografové a zeměměřiči
2166Grafici a výtvarníci v multimédiích
21660Grafici a výtvarníci v multimédiích
22Specialisté v oblasti zdravotnictví
221Lékaři (kromě zubních lékařů)
2211Praktičtí lékaři
22111Praktičtí lékaři pro dospělé
22112Praktičtí lékaři pro děti a dorost
22113Lékaři bez atestace (v oborech praktického lékařství)
22119Ostatní praktičtí lékaři
2212Lékaři specialisté
22121Lékaři v interních oborech
22122Lékaři v chirurgických oborech
22123Lékaři v gynekologii a porodnictví
22124Lékaři v psychiatrických oborech
22125Lékaři v pediatrii
22126Lékaři v anesteziologických oborech
22127Lékaři v radiologických oborech
22128Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství)
22129Ostatní lékaři specialisté
222Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací
2221Všeobecné sestry se specializací
22211Staniční sestry (kromě sester v oblasti porodní asistence)
22212Sestry pro intenzivní péči (včetně pediatrie a neonatologie)
22213Sestry pro perioperační péči
22214Sestry pro pediatrii
22215Sestry pro péči v interních oborech
22216Sestry pro péči v chirurgických oborech
22217Sestry pro péči v psychiatrických oborech
22218Komunitní sestry
22219Ostatní všeobecné sestry se specializací
2222Porodní asistentky se specializací
22221Staniční sestry v oblasti porodní asistence
22222Porodní asistentky pro intenzivní péči
22223Porodní asistentky pro perioperační péči
22224Porodní asistentky pro komunitní péči
22229Ostatní porodní asistentky se specializací
223Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny
2230Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny
22300Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny
224Nelékařští praktici
2240Nelékařští praktici
22400Nelékařští praktici
225Veterinární lékaři
2250Veterinární lékaři
22500Veterinární lékaři
226Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví
2261Zubní lékaři
22611Zubní lékaři bez specializace
22612Kliničtí stomatologové
22613Ortodontisté
22614Orální a maxilofaciální chirurgové
22619Ostatní zubní lékaři se specializací
2262Farmaceuti
22621Farmaceuti bez specializace
22622Farmaceuti se specializací pro veřejné lékárenství
22623Farmaceuti se specializací pro nemocniční lékárenství
22629Ostatní farmaceuti se specializací
2263Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví
22630Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví
2264Fyzioterapeuti specialisté
22641Odborní fyzioterapeuti pro neurologii
22642Odborní fyzioterapeuti pro vnitřní lékařství
22643Odborní fyzioterapeuti pro chirurgické obory a traumatologii
22644Odborní fyzioterapeuti pro neonatologii a pediatrii
22649Ostatní fyzioterapeuti specialisté
2265Specialisté v oblasti dietetiky a výživy
22650Specialisté v oblasti dietetiky a výživy
2266Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie
22661Kliničtí logopedi
22662Logopedi (kromě klinických logopedů)
22663Audiologové (kromě lékařských audiologů)
22669Ostatní specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie
2267Specialisté v oblasti oční optiky a optometrie
22671Optometristé
22672Ortoptisté
22673Zrakoví terapeuti
22679Ostatní specialisté v oblasti oční optiky a optometrie
2269Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení
22691Ergoterapeuti se specializací
22692Adiktologové
22693Behaviorální analytici
22699Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení
23Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání
231Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách
2310Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách
23101Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách
23102Profesoři na vysokých školách
23103Docenti na vysokých školách
23104Odborní asistenti na vysokých školách
23105Asistenti na vysokých školách
23106Lektoři na vysokých školách
23107Učitelé na vyšších odborných školách
232Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího vzdělávání
2320Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
23201Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
23202Učitelé praktického vyučování (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
23203Učitelé odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
23204Lektoři dalšího vzdělávání
233Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol
2330Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol
23301Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách
23302Učitelé na konzervatořích
23303Učitelé na 2. stupni základních škol
234Učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v oblasti předškolní výchovy
2341Učitelé na 1. stupni základních škol
23411Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol)
23412Učitelé v přípravných třídách základních škol
2342Učitelé v oblasti předškolní výchovy
23420Učitelé v oblasti předškolní výchovy
235Ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání
2351Specialisté zaměření na metody výuky
23511Specialisté metod výuky
23512Školní inspektoři
23513Specialisté pro tvorbu vzdělávacích programů
23514Specialisté pro tvorbu učebních pomůcek
23515Specialisté, metodičtí poradci pro výuku cizích jazyků
23519Ostatní specialisté zaměření na metody výuky
2352Učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
23521Učitelé v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
23522Učitelé na základních školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
23523Učitelé na středních školách a konzervatořích pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
23524Učitelé na vyšších odborných školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
23525Učitelé pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami
23526Vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
23527Vychovatelé pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami
23529Ostatní učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
2353Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách
23530Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách
2354Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách
23540Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách
2355Lektoři a učitelé umění na ostatních školách
23550Lektoři a učitelé umění na ostatních školách
2356Lektoři a učitelé informačních technologií na ostatních školách
23560Lektoři a učitelé informačních technologií na ostatních školách
2359Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení
23591Speciální pedagogové
23592Pedagogové v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
23593Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami)
23594Pedagogové volného času
23599Ostatní specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení
24Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě
241Specialisté v oblasti financí
2411Specialisté v oblasti účetnictví
24111Hlavní účetní
24112Účetní auditoři
24113Specialisté kalkulací, cen a nákladů
24114Metodici účetnictví
24115Rozpočtáři specialisté
24116Daňoví specialisté a daňoví poradci
24119Ostatní specialisté v oblasti účetnictví
2412Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté
24121Finanční poradci specialisté
24122Investiční poradci specialisté
24123Burzovní makléři
24124Bankovní makléři
24125Pojišťovací poradci specialisté
24129Ostatní specialisté v oblasti finančního a investičního poradenství
2413Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví
24131Metodici a analytici finančního trhu
24132Specialisté vzniku pojištění a zajištění
24133Specialisté likvidace pojistných událostí
24134Specialisté tvorby bankovních produktů
24135Specialisté řízení úvěrů
24136Finanční analytici
24139Ostatní specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví
242Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení
2421Specialisté v oblasti organizace a řízení práce
24210Specialisté v oblasti organizace a řízení práce
2422Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací
24221Specialisté v oblasti řízení rizik
24222Specialisté analytici, metodici v oblasti politiky firem a veřejné správy
24223Specialisté v oblasti strategie
24224Specialisté podpory podnikání
24225Specialisté v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací
24226Specialisté v oblasti zahraničních vztahů a služeb
24227Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví
24228Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje
24229Ostatní specialisté v oblasti politiky organizací
2423Specialisté v oblasti personálního řízení
24230Specialisté v oblasti personálního řízení
2424Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů
24240Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů
243Specialisté v oblasti prodeje, nákupu, marketingu a styku s veřejností
2431Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu
24311Specialisté v oblasti marketingu
24312Specialisté v oblasti propagace a reklamy
24313Specialisté průzkumu trhu
2432Specialisté pro styk s veřejností
24320Specialisté pro styk s veřejností
2433Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií)
24331Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií)
24332Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin
24333Specialisté v oblasti prodeje a nákupu farmaceutických produktů
24334Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů
24335Specialisté v oblasti prodeje a nákupu gumárenských, plastikářských, sklářských a keramických produktů
24336Specialisté v oblasti prodeje a nákupu textilních a kožedělných produktů
24337Specialisté v oblasti prodeje a nákupu služeb
24339Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ostatních produktů (kromě informačních a komunikačních technologií)
2434Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií
24340Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií
25Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií
251Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací
2511Systémoví analytici
25110Systémoví analytici
2512Vývojáři softwaru
25120Vývojáři softwaru
2513Vývojáři webu a multimédií
25130Vývojáři webu a multimédií
2514Programátoři počítačových aplikací specialisté
25140Programátoři počítačových aplikací specialisté
2519Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci
25190Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci
252Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí
2521Návrháři a správci databází
25210Návrháři a správci databází
2522Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí
25220Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí
2523Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)
25230Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)
2529Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci
25290Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci
26Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuzných oblastech
261Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech
2611Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci
26111Advokáti
26112Státní zástupci
26113Advokátní koncipienti
26114Právní čekatelé státního zastupitelství
26119Ostatní specialisté příbuzní advokátům a státním zástupcům
2612Soudci a příbuzní pracovníci
26121Soudci
26122Vyšší soudní úředníci
26123Asistenti soudců
26124Justiční čekatelé
26129Ostatní pracovníci příbuzní soudcům
2619Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení
26191Exekutoři
26192Notáři
26193Exekutorští koncipienti a kandidáti
26194Notářští koncipienti a kandidáti
26195Podnikoví právníci
26196Právníci legislativci
26199Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení
262Specialisté v knihovnách, archivech a v příbuzných oblastech
2621Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů
26211Specialisté archiváři
26212Specialisté kurátoři
26213Správci památkových objektů, kasteláni
2622Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech
26220Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech
263Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech
2631Specialisté v oblasti ekonomie
26311Specialisté v oblasti národohospodářství
26312Specialisté v oblasti podnikové ekonomie
2632Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech
26321Výzkumní a vývojoví pracovníci v oboru sociologie, antropologie a v příbuzných oborech
26322Sociologové
26323Archeologové
26324Geografové
26325Etnologové
26326Antropologové
26329Ostatní specialisté v oborech příbuzných sociologii a antropologii
2633Filozofové, historici a politologové
26330Filozofové, historici a politologové
2634Psychologové
26341Kliničtí psychologové
26342Psychologové ve zdravotnictví (kromě klinických psychologů)
26343Pedagogičtí psychologové
26344Sportovní psychologové
26345Osobní, rodinní a sociální psychologové
26349Ostatní psychologové
2635Specialisté v oblasti sociální práce
26351Sociální pracovníci specialisté v oblasti veřejné správy
26352Sociální pracovníci specialisté v oblasti zdravotnictví (kromě péče o zdravotně postižené)
26353Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o zdravotně postižené
26354Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené)
26355Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)
26356Sociální pracovníci specialisté v azylových domech, probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních
26357Sociální pracovníci specialisté v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden)
26359Ostatní specialisté v oblasti sociální práce
2636Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech
26360Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech
264Spisovatelé, novináři a jazykovědci
2641Spisovatelé a příbuzní pracovníci
26410Spisovatelé a příbuzní pracovníci
2642Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci
26421Šéfredaktoři a editoři
26422Redaktoři (kromě technických)
26423Techničtí redaktoři
26424Novináři
26429Ostatní specialisté v oblasti žurnalistiky
2643Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci
26431Překladatelé a tlumočníci
26432Jazykovědci
265Výkonní umělci a příbuzní specialisté
2651Výtvarní umělci
26511Sochaři
26512Umělečtí malíři
26513Umělečtí grafici
26514Umělečtí restaurátoři
26519Ostatní výtvarní umělci
2652Hudebníci, zpěváci a skladatelé
26521Zpěváci sólisté a zpěváci sboristé
26522Hudební skladatelé
26523Dirigenti, kapelníci, primáši
26524Koncertní mistři, sbormistři
26525Instrumentalisté
26529Ostatní hudebníci
2653Tanečníci a choreografové
26531Taneční a baletní mistři
26532Tanečníci baletu
26533Tanečníci (kromě baletu)
26534Choreografové
26539Ostatní umělci příbuzní tanečníkům
2654Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté
26541Režiséři
26542Dramaturgové
26543Produkční
26544Hlavní kameramani
26549Ostatní specialisté v rozhlasu, televizi, filmu a divadle
2655Herci
26550Herci
2656Moderátoři v rozhlasu, televizi a ostatní moderátoři
26561Televizní moderátoři
26562Rozhlasoví moderátoři
26569Ostatní moderátoři
2659Výkonní umělci a příbuzní specialisté jinde neuvedení
26590Výkonní umělci a příbuzní specialisté jinde neuvedení
3Techničtí a odborní pracovníci
31Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky
311Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech
3111Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)
31111Technici v oblasti chemie (kromě chemického inženýrství)
31112Technici v oblasti fyziky
31113Technici v oblasti geologie
31114Technici v oblasti geofyziky
31115Technici v oblasti meteorologie
31116Technici v oblasti astronomie
31117Technici v oblasti metrologie
31119Technici v ostatních chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)
3112Stavební technici
31121Stavební technici pro technický rozvoj, výzkum a vývoj
31122Stavební technici projektanti, konstruktéři
31123Stavební technici technologové, normovači
31124Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu
31125Stavební technici kontroly kvality, laboranti
31126Stavební technici provozní
31127Dispečeři stavební výroby
31128Technici požární ochrany, revizní technici staveb
31129Ostatní stavební technici
3113Elektrotechnici a technici energetici
31131Elektrotechnici a technici energetici ve výzkumu a vývoji
31132Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři
31133Elektrotechnici a technici energetici technologové, normovači
31134Elektrotechnici a technici energetici přípravy a realizace investic, inženýringu
31135Elektrotechnici a technici energetici kontroly kvality, laboranti
31136Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení
31137Technici dispečeři v elektrotechnice a energetice
31138Revizní technici v elektrotechnice a energetice
31139Ostatní elektrotechnici a technici energetici
3114Technici elektronici
31141Technici elektronici ve výzkumu a vývoji
31142Technici elektronici projektanti, konstruktéři
31143Technici elektronici technologové, normovači
31144Technici elektronici přípravy a realizace investic, inženýringu
31145Technici elektronici kontroly kvality, laboranti
31146Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení
31147Technici dispečeři v elektronice
31148Revizní technici v elektronice
31149Ostatní technici elektronici
3115Strojírenští technici
31151Strojírenští technici ve výzkumu a vývoji
31152Strojírenští technici projektanti, konstruktéři
31153Strojírenští technici technologové, normovači
31154Strojírenští technici přípravy a realizace investic, inženýringu
31155Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti
31156Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení
31157Technici dispečeři strojírenské výroby
31158Revizní technici ve strojírenství, technici STK
31159Ostatní strojírenští technici
3116Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech
31161Chemičtí technici pro technický rozvoj, výzkum a vývoj a pracovníci v příbuzných oborech
31162Chemičtí technici projektanti, konstruktéři a pracovníci v příbuzných oborech
31163Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech
31164Chemičtí technici přípravy a realizace investic, inženýringu a pracovníci v příbuzných oborech
31165Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech
31166Chemičtí technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech
31167Technici dispečeři chemické výroby a pracovníci v příbuzných oborech
31169Ostatní technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech
3117Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech
31171Důlní a hutní technici pro rozvoj, výzkum a vývoj a pracovníci v příbuzných oborech
31172Důlní a hutní technici projektanti, konstruktéři a pracovníci v příbuzných oborech
31173Důlní a hutní technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech
31174Důlní a hutní technici přípravy a realizace investic, inženýringu a pracovníci v příbuzných oborech
31175Důlní a hutní technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech
31176Důlní a hutní technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech
31177Důlní a hutní technici dispečeři a pracovníci v příbuzných oborech
31178Důlní a hutní revizní technici, báňští inspektoři
31179Ostatní důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech
3118Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech
31181Technici kartografové
31182Technici zeměměřiči
31183Technici geografové
31189Ostatní odborní pracovníci v oborech příbuzných kartografii a zeměměřictví
3119Technici v ostatních průmyslových oborech
31191Technici ve výzkumu a vývoji v ostatních průmyslových oborech
31192Technici projektanti, konstruktéři v ostatních průmyslových oborech
31193Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech
31194Technici přípravy a realizace investic, inženýringu v ostatních průmyslových oborech
31195Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech
31196Technici přístrojů, strojů a zařízení v ostatních průmyslových oborech
31197Technici dispečeři v ostatních průmyslových oborech
31198Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií
31199Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení
312Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví
3121Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství
31211Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby
31212Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti hutní výroby
31213Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti slévárenství
3122Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)
31221Mistři a příbuzní pracovníci v elektrotechnice a energetice
31222Mistři a příbuzní pracovníci v elektronice
31223Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství
31224Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství
31225Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii
31226Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví
31227Mistři a příbuzní pracovníci ve sklářství, výrobě keramiky a bižuterie
31228Mistři a příbuzní pracovníci v gumárenství a plastikářství
31229Mistři a příbuzní pracovníci v ostatní výrobě
3123Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví
31230Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví
313Operátoři velínů
3131Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla
31311Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie
31312Operátoři velínů na výrobu a rozvod tepla
3132Operátoři velínů spaloven, vodárenských a vodohospodářských zařízení
31321Operátoři velínů spaloven
31322Operátoři velínů vodárenských a vodohospodářských zařízení
3133Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)
31330Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)
3134Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu
31340Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu
3135Operátoři velínů na zpracování kovů
31351Operátoři velínů v hutní výrobě
31352Operátoři velínů ve slévárenství
31353Operátoři velínů v kovovýrobě
31354Operátoři velínů ve válcovnách plechu
31359Ostatní operátoři velínů na zpracování kovů
3139Operátoři velínů jinde neuvedení
31391Operátoři velínů v betonárnách
31392Operátoři velínů montážních linek
31399Ostatní operátoři velínů jinde neuvedení
314Technici v biologických oborech a příbuzných oblastech
3141Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických)
31411Technici v oboru biologie
31412Technici v oboru botanika
31413Technici v oboru zoologie
31414Technici v oboru ekologie
31415Laboranti v biologických a příbuzných oborech
31419Technici v ostatních oborech příbuzných biologii (kromě zdravotnických)
3142Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)
31421Technici agronomové
31422Zootechnici
31423Zahradní technici
31424Technici v oblasti rybářství
31425Technici v oblasti vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)
31429Ostatní technici v oblasti zemědělství
3143Technici v oblasti lesnictví a myslivosti
31430Technici v oblasti lesnictví a myslivosti
315Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní dopravy
3151Lodní technici
31510Lodní technici
3152Lodní důstojníci a lodivodi
31520Lodní důstojníci a lodivodi
3153Piloti, navigátoři a palubní technici
31531Piloti
31532Letečtí navigátoři
31533Letečtí instruktoři
31534Palubní technici letadel
31535Palubní operátoři
3154Řídící letového provozu
31540Řídící letového provozu
3155Elektrotechnici řídících a navigačních zařízení letového provozu
31550Elektrotechnici řídících a navigačních zařízení letového provozu
32Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví
321Zdravotničtí a farmaceutičtí technici a laboranti
3211Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení
32111Radiologičtí technici
32112Radiologičtí asistenti
32113Biomedicínští technici
32119Ostatní technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení
3212Odborní laboranti a laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví
32121Zdravotní laboranti
32122Laboratorní asistenti
32129Ostatní odborní laboranti v oblasti zdravotnictví
3213Farmaceutičtí asistenti
32130Farmaceutičtí asistenti
3214Odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky a protetiky
32141Technici v oblasti ortotiky a protetiky
32142Zubní technici
32143Ortotici-protetici
32144Asistenti zubních techniků
32149Ostatní odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky a protetiky
322Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace
3221Všeobecné sestry bez specializace
32211Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester)
32213Dětské sestry bez specializace
3222Porodní asistentky bez specializace
32220Porodní asistentky bez specializace
323Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny
3230Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny
32300Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny
324Veterinární technici a asistenti
3240Veterinární technici a asistenti
32400Veterinární technici a asistenti
325Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví
3251Dentální hygienisti
32510Dentální hygienisti
3252Technici pro lékařské záznamy a informace o zdravotním stavu
32520Technici pro lékařské záznamy a informace o zdravotním stavu
3253Odborní pracovníci v oblasti komunitní zdravotní péče
32530Odborní pracovníci v oblasti komunitní zdravotní péče
3254Odborní pracovníci v oblasti oční optiky
32540Odborní pracovníci v oblasti oční optiky
3255Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace
32551Fyzioterapeuti bez specializace
32553Odborní maséři ve zdravotnictví
32559Ostatní odborní pracovníci v oblasti rehabilitace
3256Praktické sestry
32560Praktické sestry
3257Asistenti ochrany veřejného zdraví
32570Asistenti ochrany veřejného zdraví
3258Zdravotničtí záchranáři
32580Zdravotničtí záchranáři
3259Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení
32591Ergoterapeuti bez specializace
32592Nutriční asistenti
32593Asistenti behaviorálních analytiků, behaviorální technici
32599Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení
33Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě
331Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech
3311Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři
33110Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři
3312Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví
33121Odborní poradci v peněžnictví
33122Přepážkoví konzultanti v peněžnictví
33129Ostatní odborní pracovníci v oblasti peněžnictví
3313Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky
33131Odborní účetní všeobecní
33132Odborní účetní mzdoví
33133Odborní účetní finanční a investiční
33134Odborní plánovači a odborní účetní materiáloví
33135Odborní fakturanti
33136Odborní pracovníci financování a úvěrování
33137Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů
33138Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce
33139Ostatní odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky
3314Odborní pracovníci v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky
33141Odborní pracovníci v oblasti matematiky
33142Odborní pracovníci v oblasti statistiky
33143Odborní pracovníci v oblasti pojistné matematiky
3315Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři
33151Odhadci a zbožíznalci
33152Likvidátoři
332Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři
3321Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví
33211Odborní pojišťovací poradci
33212Přepážkoví konzultanti v pojišťovnách
33219Ostatní odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví
3322Obchodní zástupci
33220Obchodní zástupci
3323Nákupčí
33230Nákupčí
3324Obchodní makléři
33240Obchodní makléři
333Zprostředkovatelé služeb
3331Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti
33311Odbytoví agenti
33312Agenti dopravy a přepravy
33313Celní deklaranti
3332Organizátoři konferencí a událostí
33320Organizátoři konferencí a událostí
3333Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur
33331Odborní zprostředkovatelé práce
33332Odborní pracovníci trhu práce
33333Odborní pracovníci evidence a podpory
33334Odborní pracovníci rekvalifikací
33335Odborní pracovníci zahraniční zaměstnanosti
33336Odborní kontroloři služeb zaměstnanosti
33337Odborní profesní poradci služeb zaměstnanosti
33339Ostatní odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur
3334Realitní makléři
33340Realitní makléři
3339Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení
33391Pracovníci v oblasti marketingu, propagace a reklamy
33392Obchodní referenti
33393Aukcionáři (dražebníci)
33394Sportovní agenti
33395Umělečtí agenti
33396Kulturní referenti
33397Reklamační referenti
33399Ostatní zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení
334Odborní administrativní pracovníci a asistenti
3341Vedoucí v oblasti administrativních agend
33411Vedoucí všeobecných administrativních pracovníků
33412Vedoucí všeobecných sekretářů
33413Vedoucí pracovníků pro zadávání dat a zpracování textů
33414Vedoucí pokladníků a přepážkových pracovníků
33415Vedoucí pracovníků informačních služeb
33416Vedoucí úředníků pro zpracování číselných údajů
33417Vedoucí úředníků v logistice
33419Vedoucí ostatních úředníků
3342Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti
33420Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti
3343Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace
33431Odborní asistenti v administrativě
33432Odborní pracovníci hospodářské správy
33433Odborní pracovníci organizace a řízení
33434Odborní pracovníci bezpečnostních systémů a ochrany údajů
33435Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO)
33436Odborní pracovníci vnitřních věcí státu a konzulárních služeb
33437Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví
33438Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy
33439Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace
3344Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví
33440Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví
335Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací
3351Pracovníci Celní správy ČR
33511Vrchní referenti Celní správy ČR
33512Asistenti Celní správy ČR
33513Vrchní asistenti Celní správy ČR
33514Inspektoři Celní správy ČR
33515Vrchní inspektoři Celní správy ČR
33516Komisaři Celní správy ČR
33517Vrchní komisaři Celní správy ČR
33518Radové Celní správy ČR
33519Ostatní pracovníci Celní správy ČR
3352Pracovníci veřejné správy v oblasti daní
33520Pracovníci veřejné správy v oblasti daní
3353Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek
33530Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek
3354Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení
33540Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení
3355Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR
33551Inspektoři Policie ČR
33552Vrchní inspektoři Policie ČR
33553Komisaři Policie ČR
33554Vrchní komisaři Policie ČR
33555Radové Policie ČR
3359Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení
33590Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení
34Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech
341Odborní pracovníci v oblasti právní, sociální a církevní
3411Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech
34111Právní asistenti
34112Soudní vykonavatelé
34113Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur
34119Ostatní odborní pracovníci v právní oblasti a příbuzných oborech
3412Odborní pracovníci v oblasti sociální práce
34121Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy
34122Sociální pracovníci v oblasti zdravotnictví (kromě péče o zdravotně postižené)
34123Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené
34124Sociální pracovníci v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené)
34125Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)
34126Sociální pracovníci v azylových domech, probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních
34127Sociální pracovníci v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden)
34129Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce
3413Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech
34130Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech
342Odborní pracovníci v oblasti sportu a fitness
3421Atleti a ostatní profesionální sportovci
34210Atleti a ostatní profesionální sportovci
3422Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů
34221Sportovní trenéři a instruktoři (kromě na školách)
34222Sportovní trenéři a instruktoři na školách se sportovním zaměřením
34223Úředníci sportovních klubů
3423Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech
34230Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech
343Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury, šéfkuchaři
3431Fotografové
34311Umělečtí, reklamní fotografové
34312Fotoreportéři
34313Techničtí fotografové
34319Ostatní fotografové
3432Aranžéři a příbuzní pracovníci
34321Aranžéři
34322Návrháři interiérů
34323Návrháři dekorací, rekvizit, kostýmů
34324Návrháři (grafici) reklamní, komerční, propagační
34325Návrháři (modeláři) výstavních modelů
34329Ostatní pracovníci příbuzní aranžérům
3433Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách
34331Konzervátoři
34332Restaurátoři (kromě uměleckých)
34333Preparátoři
34334Odborní správci výstav a depozitářů
34339Ostatní odborní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách
3434Šéfkuchaři a šéfcukráři
34341Šéfkuchaři v jídelnách, menzách
34342Šéfkuchaři v hotelových restauracích
34343Šéfkuchaři v pohostinství
34344Šéfcukráři
34349Ostatní šéfkuchaři
3435Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury
34351Asistenti režie
34352Asistenti choreografie
34353Asistenti audiovize
34354Komparzisté
34355Kaskadéři
34359Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury jinde neuvedení
35Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií
351Technici provozu a uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií a příbuzní pracovníci
3511Technici provozu informačních a komunikačních technologií, technici programátoři
35110Technici provozu informačních a komunikačních technologií, technici programátoři
3512Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií
35120Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií
3513Technici počítačových sítí a systémů
35130Technici počítačových sítí a systémů
3514Správci webu
35140Správci webu
352Technici v oblasti telekomunikací a vysílání
3521Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů
35211Zvukaři a osvětlovači
35212Technici videozáznamů
35213Technici audiovize
35214Technici promítacích zařízení
35219Ostatní technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů
3522Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35221Technici ve výzkumu a vývoji v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35222Technici projektanti, konstruktéři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35223Technici technologové v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35224Technici přípravy a realizace investic, inženýringu v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35225Technici kontrol y kvality, laboranti v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35226Technici přístrojů, strojů a zařízení v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35227Technici dispečeři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35228Revizní technici, inspektoři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
35229Ostatní technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
4Úředníci
41Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů
411Všeobecní administrativní pracovníci
4110Všeobecní administrativní pracovníci
41100Všeobecní administrativní pracovníci
412Sekretáři (všeobecní)
4120Sekretáři (všeobecní)
41200Sekretáři (všeobecní)
413Pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů
4131Pracovníci pro zpracování textů, písaři
41311Pracovníci pro zpracování textů
41312Písaři
4132Pracovníci pro zadávání dat
41321Operátoři počítačů pro vkládání dat
41322Operátoři počítačů pro kontrolu dat
41323Operátoři počítačů pro třídění a evidenci dat
42Pracovníci informačních služeb, na přepážkách a v příbuzných oborech
421Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz, inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech
4211Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech
42111Pokladníci ve finančních institucích
42112Pokladníci na poštách
42113Přepážkoví pracovníci na poštách
42114Směnárníci
42119Ostatní pracovníci příbuzní pokladníkům ve finančních institucích
4212Bookmakeři, krupiéři a pracovníci v příbuzných oborech
42121Bookmakeři
42122Úředníci sázkových kanceláří
42123Krupiéři
42124Pracovníci heren (kromě krupiérů)
4213Zastavárníci a půjčovatelé peněz
42130Zastavárníci a půjčovatelé peněz
4214Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci
42140Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci
422Pracovníci informačních služeb
4221Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)
42211Konzultanti a organizátoři zájezdů
42212Úředníci cestovních kanceláří a agentur
42219Ostatní pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)
4222Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech
42220Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech
4223Operátoři telefonních panelů
42230Operátoři telefonních panelů
4224Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních
42240Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních
4225Pracovníci v informačních kancelářích
42250Pracovníci v informačních kancelářích
4226Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)
42260Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)
4227Tazatelé průzkumů
42270Tazatelé průzkumů
4229Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení
42290Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení
43Úředníci pro zpracování číselných údajů a v logistice
431Úředníci pro zpracování číselných údajů
4311Úředníci v oblasti účetnictví
43111Účetní všeobecní
43112Účetní finanční a investiční
43113Účetní materiáloví
43114Pracovníci kalkulací, cen a nákladů
43115Fakturanti
43119Ostatní úředníci v oblasti účetnictví
4312Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví
43121Úředníci v oblasti statistiky
43122Úředníci v oblasti financí
43123Úředníci v oblasti daní
43124Úředníci v oblasti peněžnictví
43125Úředníci v oblasti pojišťovnictví
43129Ostatní úředníci v oblasti finančnictví
4313Mzdoví účetní
43130Mzdoví účetní
432Úředníci v logistice
4321Úředníci ve skladech
43210Úředníci ve skladech
4322Úředníci ve výrobě
43220Úředníci ve výrobě
4323Pracovníci v dopravě a přepravě
43231Mistři v dopravě
43232Dopravní dispečeři
43233Provozní technici v dopravě
43234Operátoři dopravy a přepravy , vozoví disponenti
43235Výpravčí
43236Dozorčí přepravy a depa
43237Komandující
43238Nádražní
43239Ostatní pracovníci v dopravě a přepravě
44Ostatní úředníci
441Ostatní úředníci
4411Knihovníci
44110Knihovníci
4412Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)
44121Pracovníci vnitřní poštovní služby
44122Kontroloři poštovního provozu
44123Pracovníci poštovní přepravy
44124Třídiči poštovních zásilek
44125Doručovatelé listovních poštovních zásilek
44126Motorizovaní doručovatelé poštovních zásilek
44129Ostatní pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)
4413Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci
44130Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci
4415Pracovníci evidence dat a archivů
44150Pracovníci evidence dat a archivů
4416Personální referenti
44160Personální referenti
4419Úředníci jinde neuvedení
44191Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu
44192Úředníci zahraničních vztahů
44193Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví
44194Úředníci v oblasti správy průmyslu a dopravy
44199Ostatní úředníci jinde neuvedení
5Pracovníci ve službách a prodeji
51Pracovníci v oblasti osobních služeb
511Obslužní pracovníci, průvodčí v osobní dopravě a průvodci v cestovním ruchu
5111Stevardi a jiní obslužní pracovníci v dopravě
51111Stevardi a letušky
51112Obslužní pracovníci v dopravě (kromě stevardů a letušek)
5112Průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě
51121Vlakvedoucí v osobní dopravě
51122Průvodčí vlaků v osobní dopravě
51123Revizoři v osobní dopravě
51129Ostatní průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě
5113Průvodci, delegáti v cestovním ruchu
51131Průvodci a delegáti v cestovním ruchu
51132Průvodci v kulturních zařízeních
51133Horští průvodci
51139Ostatní průvodci
512Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři
5120Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři
51201Kuchaři (kromě šéfkuchařů)
51202Kuchaři speciálních diet
51203Pomocní kuchaři
513Číšníci, servírky, barmani a příbuzní pracovníci
5131Číšníci a servírky
51310Číšníci a servírky
5132Barmani a příbuzní pracovníci
51321Barmani
51322Baristé
51329Ostatní pracovníci příbuzní barmanům
514Kadeřníci, kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech
5141Kadeřníci
51410Kadeřníci
5142Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech
51421Kosmetici a maskéři
51422Manikéři a pedikéři
51423Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví)
51429Ostatní pracovníci v oborech příbuzných kosmetice
515Provozní pracovníci
5151Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení
51511Vedoucí provozu školních jídelen a menz
51512Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz)
51513Vedoucí provozu sportovních zařízení
51519Vedoucí provozu v ostatních zařízeních
5152Hospodyně v domácnostech a provozovatelé malých penzionů
51521Hospodyně v domácnostech
51522Provozovatelé malých penzionů
5153Správci objektů
51530Správci objektů
516Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb
5161Astrologové, jasnovidci a pracovníci v příbuzných oborech
51610Astrologové, jasnovidci a pracovníci v příbuzných oborech
5162Osobní sluhové a příbuzní pracovníci
51620Osobní sluhové a příbuzní pracovníci
5163Pracovníci v pohřebnictví
51630Pracovníci v pohřebnictví
5164Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci
51641Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zoo
51642Chovatelé a ošetřovatelé laboratorních zvířat
51643Chovatelé a ošetřovatelé služebních zvířat
51644Instruktoři výcviku služebních zvířat
51645Cvičitelé zvířat jiných než služebních
51649Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci
5165Instruktoři autoškoly
51650Instruktoři autoškoly
5169Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení
51690Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení
52Pracovníci v oblasti prodeje
521Stánkoví a pouliční prodavači potravin
5211Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení)
52110Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení)
5212Pouliční prodavači rychlého občerstvení
52120Pouliční prodavači rychlého občerstvení
522Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci v prodejnách
5221Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen
52210Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen
5222Vedoucí pracovních týmů v prodejnách
52220Vedoucí pracovních týmů v prodejnách
5223Prodavači v prodejnách
52231Prodavači smíšeného zboží
52232Prodavači potravinářského zboží
52233Prodavači drobného zboží, klenotů, nábytku a bytových doplňků
52234Prodavači drogistického zboží, kosmetiky
52235Prodavači textilu, obuvi a kožené galanterie
52236Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb
52237Prodavači stavebnin a příbuzného materiálu
52238Prodavači sportovních potřeb
52239Prodavači ostatního zboží v prodejnách
523Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek
5230Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek
52301Hlavní pokladníci v organizacích, prodejnách a různých zařízeních
52302Pokladníci v organizacích
52303Pokladníci v prodejnách
52304Pokladníci a prodavači vstupenek v kulturních zařízeních
52305Pokladníci a prodavači jízdenek v osobní dopravě
52309Ostatní pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek
524Ostatní pracovníci v oblasti prodeje
5241Modelky a manekýni
52410Modelky a manekýni
5242Předváděči zboží
52420Předváděči zboží
5243Podomní prodejci
52430Podomní prodejci
5244Prodejci po telefonu
52440Prodejci po telefonu
5245Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků
52450Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků
5246Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení
52460Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení
5249Pracovníci v půjčovnách a ostatní pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení
52491Pracovníci v půjčovnách
52499Pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení
53Pracovníci osobní péče v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a v příbuzných oblastech
531Pracovníci péče o děti, asistenti pedagogů
5311Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech
53111Zdravotničtí pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních
53112Pracovníci péče o děti v domácnostech
53113Pracovníci péče o děti v oblasti předškolní výchovy v mimoškolských zařízeních
53119Ostatní pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních
5312As istenti pedagogů
53121Asistenti učitelů
53122Asistenti vychovatelů
53123Asistenti pedagogů v poradenských zařízeních
532Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti
5321Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče
53211Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče
53212Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče
53219Ostatní pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče
5322Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče
53221Ošetřovatelé v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče
53222Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti ambulantních a terénních služeb a pečovatelé v oblasti domácí péče
53229Ostatní pracovníci v sociálních službách v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče
5329Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení
53293Autoptičtí laboranti
53294Zubní instrumentáři
53295Sanitáři
53296Řidiči vozidel zdravotnické záchranné služby
53299Ostatní pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení
54Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy
541Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy
5411Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a hasiči ostatních jednotek požární ochrany
54111Příslušníci v jednotkách požární ochrany HZS ČR
54112Příslušníci operačních středisek HZS ČR
54113Zaměstnanci ve vojenských hasičských jednotkách
54114Hasiči podnikových sborů
54115Hasiči dobrovolných sborů obcí
54116Hasiči dobrovolných sborů podniků
54119Ostatní příslušníci HZS ČR
5412Policisté
54121Referenti Policie ČR
54122Vrchní referenti Policie ČR
54123Asistenti Policie ČR
54124Vrchní asistenti Policie ČR
54125Strážníci
5413Pracovníci vězeňské služby
54131Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR
54132Asistenti Vězeňské služby ČR
54133Vrchní asistenti Vězeňské služby ČR
54134Inspektoři Vězeňské služby ČR
54135Vrchní inspektoři Vězeňské služby ČR
54136Komisaři Vězeňské služby ČR
54137Vrchní komisaři Vězeňské služby ČR
54138Radové Vězeňské služby ČR
54139Ostatní pracovníci vězeňské služby
5414Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur
54141Vrátní
54142Pracovníci ostrahy, strážní
54143Osobní, tělesní strážci
54144Operátoři bezpečnostních služeb
54149Ostatní pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur
5419Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy jinde neuvedení
54191Plavčíci, strážci pláží
54192Pracovníci horské záchranné služby
54193Vodní záchranáři
54194Strážci přírody
54199Ostatní pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy
6Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
61Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství
611Zahradníci a pěstitelé
6111Pěstitelé zemědělských plodin
61110Pěstitelé zemědělských plodin
6112Ovocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích
61120Ovocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích
6113Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách
61131Zahradníci pro pěstování zahradních rostlin
61132Zahradníci krajináři
61133Zahradníci floristé a květináři
61134Zahradníci sadovníci a školkaři
61135Zahradníci zelináři
61136Zahradníci travnatých ploch, greenkeepeři
61139Ostatní zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách
6114Pěstitelé smíšených plodin
61140Pěstitelé smíšených plodin
612Chovatelé zvířat pro trh
6121Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)
61211Chovatelé a ošetřovatelé koní
61212Chovatelé a ošetřovatelé prasat
61213Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí
61214Chovatelé a ošetřovatelé kožešinových zvířat
61219Chovatelé ostatních hospodářských zvířat (kromě drůbeže)
6122Chovatelé drůbeže
61220Chovatelé drůbeže
6123Včelaři a chovatelé bource morušového
61230Včelaři a chovatelé bource morušového
6129Chovatelé zvířat jinde neuvedení
61290Chovatelé zvířat jinde neuvedení
613Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství
6130Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství
61300Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství
62Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví, rybářství a myslivosti
621Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech
6210Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech
62101Kvalifikovaní pracovníci pro pěstění a ošetřování lesa
62102Kvalifikovaní pracovníci pro těžbu dřeva
62109Ostatní kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech
622Kvalifikovaní pracovníci v rybářství a myslivosti
6221Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury
62210Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury
6222Rybáři ve vnitrozemských a pobřežních vodách
62220Rybáři ve vnitrozemských a pobřežních vodách
6223Rybáři na moři
62230Rybáři na moři
6224Kvalifikovaní pracovníci v oblasti myslivosti
62240Kvalifikovaní pracovníci v oblasti myslivosti
63Farmáři, rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé
631Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě
6310Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě
63100Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě
632Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě
6320Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě
63200Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě
633Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství
6330Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství
63300Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství
634Rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé
6340Rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé
63400Rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé
7Řemeslníci a opraváři
71Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (kromě elektrikářů)
711Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby
7111Pracovníci montovaných staveb
71110Pracovníci montovaných staveb
7112Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb
71121Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva)
71122Kamnáři, zedníci ohnivzdorného zdiva
71123Dlaždiči
71124Montéři suchých staveb
7113Kameníci, řezači a brusiči kamene
71130Kameníci, řezači a brusiči kamene
7114Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci
71140Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci
7115Tesaři a stavební truhláři
71151Tesaři
71152Stavební truhláři
7119Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby
71191Stavební údržbáři budov
71192Kvalifikovaní pracovníci demoličních prací
71193Lešenáři
71194Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb)
71195Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby
71199Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby jinde neuvedení
712Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb
7121Pokrývači
71210Pokrývači
7122Podlaháři a obkladači
71221Podlaháři (kromě parketářů)
71222Parketáři
71223Obkladači
7123Štukatéři a omítkáři
71231Štukatéři
71232Omítkáři
7124Izolatéři
71240Izolatéři
7125Sklenáři
71250Sklenáři
7126Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři
71261Stavební instalatéři
71262Instalatéři plynovodů
71263Instalatéři vodovodů
71264Instalatéři ústředního topení
71265Potrubáři
71266Stavební zámečníci
71267Stavební klempíři
7127Mechanici klimatizací a chladicích zařízení
71270Mechanici klimatizací a chladicích zařízení
713Malíři a příbuzní pracovníci, pracovníci povrchového čištění budov
7131Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři
71311Malíři interiérů
71312Stavební lakýrníci a natěrači
71313Tapetáři
7132Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních)
71321Lakýrníci automobilů a jiných vozidel
71322Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků
71323Lakýrníci a natěrači dřevěných výrobků
71324Lakýrníci a natěrači plastových výrobků
71329Ostatní lakýrníci a natěrači (kromě stavebních)
7133Pracovníci povrchového čištění budov, kominíci
71331Čističi vnějších plášťů budov
71332Kominíci
71339Ostatní pracovníci povrchového čištění budov
72Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech
721Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci
7211Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách
72111Modeláři slévárenští
72112Formíři a jádraři ve slévárnách
72113Slévači
7212Svářeči, řezači plamenem a páječi
72121Svářeči
72122Řezači plamenem
72123Páječi
7213Pracovníci na zpracování plechu
72131Klempíři (kromě stavebních)
72132Karosáři a autoklempíři
72133Montéři kotláři (včetně opravářů)
72139Ostatní pracovníci na zpracování plechu
7214Montéři kovových konstrukcí
72140Montéři kovových konstrukcí
7215Montéři lan a zdvihacích zařízení
72150Montéři lan a zdvihacích zařízení
722Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci
7221Kováři
72210Kováři
7222Nástrojaři a příbuzní pracovníci
72221Nástrojaři
72222Zámečníci strojů
72223Provozní zámečníci, údržbáři
72224Strojírenští kovodělníci
72225Rytci kovů
72226Puškaři
72229Ostatní pracovníci příbuzní nástrojařům
7223Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)
72231Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů
72232Seřizovači a obsluha konvenčních fréz
72233Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení
72234Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na vrtání
72235Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na hoblování
72236Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na řezání
72237Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů
72239Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)
7224Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů
72241Brusiči nástrojů a kovů
72242Leštiči nástrojů a kovů
72243Ostřiči nástrojů a kovů
723Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)
7231Mechanici a opraváři motorových vozidel
72311Mechanici a opraváři osobních automobilů
72312Mechanici a opraváři nákladních automobilů
72313Mechanici a opraváři autobusů a trolejbusů
72314Mechanici a opraváři motorek
72319Mechanici a opraváři ostatních motorových vozidel
7232Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení
72320Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení
7233Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení
72331Mechanici a opraváři lodních motorů, trupů a zařízení
72332Mechanici a opraváři kolejových vozidel
72333Mechanici a opraváři obráběcích strojů
72334Mechanici a opraváři zemědělských a lesnických strojů a zařízení
72335Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení
72336Mechanici a opraváři těžebních, stavebních a zemních strojů a zařízení
72337Mechanici a opraváři mechanických částí energetických zařízení a elektropřístrojů
72339Mechanici a opraváři ostatních strojů a zařízení (kromě přesných strojů)
7234Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci
72340Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci
73Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel a polygrafie
731Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel
7311Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení
73111Výrobci, mechanici a opraváři hodin
73112Výrobci, mechanici a opraváři měřicích a regulačních zařízení (kromě elektro)
73113Výrobci, mechanici a opraváři optických a fotografických přístrojů
73119Výrobci, mechanici a opraváři ostatních přesných přístrojů a zařízení
7312Výrobci a opraváři hudebních nástrojů, ladiči
73121Výrobci a opraváři hudebních nástrojů
73122Ladiči hudebních nástrojů
7313Klenotníci, zlatníci a šperkaři
73130Klenotníci, zlatníci a šperkaři
7314Keramici a pracovníci v příbuzných oborech
73141Umělečtí keramici
73142Keramici (kromě uměleckých)
73149Ostatní řemeslní pracovníci v keramice
7315Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob
73151Umělečtí skláři a umělečtí sklenáři
73152Skláři dutého, lisovaného a technického skla
73153Brusiči skla
73154Výrobci bižuterie
73155Výrobci skleněných ozdob
7316Malíři, rytci a příbuzní pracovníci pro zdobení skla, keramiky, kovu, dřeva a jiných materiálů
73161Malíři skla a keramiky
73162Rytci a leptaři skla
73163Umělečtí rytci a leptaři
73169Ostatní pracovníci pro zdobení skla, keramiky, kovu, dřeva a jiných materiálů
7317Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů
73171Řezbáři, kartáčníci a pracovníci v příbuzných oborech
73172Umělečtí truhláři a řezbáři
73173Umělečtí zpracovatelé proutí
73179Ostatní tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů
7318Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů
73180Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů
7319Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení
73191Pracovníci zhotovující umělecké výrobky z kovů
73192Umělečtí štukatéři, kašéři a pracovníci v příbuzných oborech
73193Umělečtí kameníci
73199Ostatní pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel
732Pracovníci polygrafie
7321Pracovníci přípravy tisku
73210Pracovníci přípravy tisku
7322Tiskaři
73220Tiskaři
7323Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih
73230Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih
74Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky
741Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení
7411Stavební a provozní elektrikáři
74110Stavební a provozní elektrikáři
7412Elektromechanici
74121Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích)
74122Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích
74123Provozní elektromechanici
7413Montéři a opraváři elektrických vedení
74131Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení
74132Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení
742Mechanici a opraváři elektronických přístrojů a komunikačních technologií
7421Mechanici a opraváři elektronických přístrojů
74210Mechanici a opraváři elektronických přístrojů
7422Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií
74220Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií
75Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu a pracovníci v příbuzných oborech
751Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci
7511Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci
75111Řezníci a uzenáři
75112Porážeči zvířat, bourači masa
75119Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci
7512Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek
75121Pekaři
75122Cukráři (kromě šéfcukrářů)
75123Výrobci cukrovinek
7513Výrobci mléčných produktů
75131Mlékaři
75132Výrobci sýrů
75139Ostatní výrobci mléčných produktů
7514Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů
75140Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů
7515Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci
75151Ochutnávači, degustátoři
75152Kontroloři kvality potravin a nápojů, laboranti
75153Sládci a sladovníci
75154Vinaři
7516Zpracovatelé tabáku a výrobci tabákových výrobků
75160Zpracovatelé tabáku a výrobci tabákových výrobků
752Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci
7521Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva
75210Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva
7522Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
75220Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
7523Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků
75231Seřizovači a obsluha konvenčních dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků
75232Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků
753Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech
7531Krejčí, kožešníci a kloboučníci
75311Krejčí
75312Kožešníci
75313Kloboučníci
7532Modeláři oděvů, střihači a příbuzní pracovníci
75321Modeláři oděvů
75322Modeláři technické konfekce
75323Střihači textilu, kůží a podobných materiálů
75329Ostatní pracovníci příbuzní modelářům oděvů a střihačům
7533Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech
75330Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech
7534Čalouníci a příbuzní pracovníci
75341Čalouníci nábytku
75342Čalouníci dopravních prostředků
75343Výrobci matrací
75349Ostatní čalouníci a příbuzní pracovníci
7535Zpracovatelé kůže, koželuhové a kožišníci
75350Zpracovatelé kůže, koželuhové a kožišníci
7536Obuvníci a příbuzní pracovníci
75361Výrobci a opraváři obuvi
75362Výrobci a opraváři kožené galanterie (kromě sedlářů)
75363Sedláři
75369Ostatní pracovníci v oborech příbuzných obuvnictví
754Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech
7541Potápěči
75410Potápěči
7542Střelmistři
75420Střelmistři
7543Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)
75430Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)
7544Hubitelé škůdců
75440Hubitelé škůdců
7549Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení
75491Báňští záchranáři a mechanici báňské záchranné služby
75492Modeláři a formíři (kromě modelářů a formířů ve slévárenství)
75499Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení
8Obsluha strojů a zařízení, montéři
81Obsluha stacionárních strojů a zařízení
811Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin
8111Obsluha důlních zařízení (včetně horníků)
81111Horníci v uhelných dolech (převážně ruční)
81112Horníci v rudných dolech (převážně ruční)
81113Horníci v dolech jiných než uhelných a rudných, kamenolamači (převážně ruční)
81114Horníci hlubinné těžby strojní
81115Horníci povrchové těžby strojní
81116Obsluha razicích strojů, štítů, strojníci tuneláři
81117Obsluha důlních vrtacích strojů a rypadel
81118Strojníci báňských zařízení
81119Obsluha ostatních důlních zařízení
8112Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin
81121Obsluha zařízení na úpravu rudných surovin
81122Obsluha zařízení na úpravu nerudných surovin
8113Vrtači a příbuzní pracovníci
81131Vrtači při ropných nebo plynových vrtech
81132Vrtači při stavebních činnostech
81133Vrtači při geologických a hydrologických průzkumech
81139Ostatní vrtači a příbuzní pracovníci
8114Obsluha strojů na výrobu výrobků z cementu, kamene a ostatních nerostů
81141Obsluha strojů na výrobu stavebních hmot
81142Obsluha strojů na výrobu výrobků z kamene
81149Obsluha strojů na výrobu ostatních výrobků z nerostů
812Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
8121Obsluha zařízení na zpracování kovů
81211Obsluha zařízení na hutní zpracování kovů (obsluha pecí a konvertorů)
81212Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači)
81213Obsluha zařízení na tepelné zpracování kovů
81214Obsluha zařízení na tažení a protlačování kovů
81215Obsluha zařízení na tváření kovů ve válcovnách
81216Obsluha kovacích lisů a bucharů
81219Obsluha ostatních zařízení na zpracování kovů
8122Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
81221Obsluha lakovacích zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
81222Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
813Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu a na výrobu fotografických materiálů
8131Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu
81311Obsluha strojů a zařízení pro zpracování chemikálií drcením, mícháním, teplem, filtrováním a destilací
81312Obsluha strojů a zařízení pro zpracování ropy a zemního plynu
81313Obsluha strojů a zařízení pro farmaceutickou výrobu
81314Obsluha strojů a zařízení na výrobu kosmetických, toaletních a čisticích výrobků
81315Obsluha strojů a zařízení na zpracování radioaktivního a jiného nebezpečného materiálu
81316Obsluha strojů a zařízení na výrobu koksu
81317Obsluha strojů a zařízení na výrobu střeliva a výbušnin
81319Obsluha ostatních strojů a zařízení pro chemickou výrobu
8132Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování fotografických materiálů
81321Obsluha strojů a zařízení na výrobu fotografických materiálů
81322Obsluha strojů a zařízení na zpracování fotografických materiálů
814Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru
8141Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže
81410Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže
8142Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu
81420Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu
8143Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru
81430Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru
815Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků
8151Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití
81510Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití
8152Obsluha tkacích a pletacích strojů
81521Obsluha tkacích strojů
81522Obsluha pletacích strojů
8153Obsluha šicích a vyšívacích strojů
81530Obsluha šicích a vyšívacích strojů
8154Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění a další úpravu tkanin
81540Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění a další úpravu tkanin
8155Obsluha strojů na úpravu kůží a kožešin
81550Obsluha strojů na úpravu kůží a kožešin
8156Obsluha strojů na výrobu obuvi a příbuzných výrobků
81561Obsluha strojů na výrobu obuvi
81562Obsluha strojů na výrobu kožené galanterie
81569Obsluha ostatních strojů v oborech příbuzných obuvnictví
8157Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách
81570Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách
8159Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená
81591Obsluha strojů na výrobu textilní galanterie
81592Obsluha strojů na výrobu klobouků (včetně obsluhy strojů na výrobu forem na klobouky)
81599Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená
816Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků
8160Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků
81601Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb
81602Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek
81603Obsluha strojů na výrobu mléčných výrobků
81604Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (včetně sušení, konzervování a mražení)
81605Obsluha strojů na výrobu nápojů
81606Obsluha strojů na zpracování mouky
81607Obsluha strojů na zpracování cukru, čaje, kávy a kakaa
81608Obsluha strojů na zpracování tabáku
81609Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků
817Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru
8171Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru
81710Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru
8172Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva
81720Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva
818Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení
8181Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a stavebnin
81811Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla
81812Obsluha strojů a zařízení na výrobu keramiky a porcelánu (kromě cihel a dlaždic)
81813Obsluha strojů a zařízení na výrobu cihel, dlaždic a jiných kameninových výrobků
81814Obsluha strojů a zařízení na betonové výrobky
8182Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení
81821Obsluha parních turbín
81822Obsluha kotlů na vytápění, ohřívačů a výměníků (kromě obsluhy kotlů lodí a lokomotiv)
81823Obsluha kotlů lodí a lokomotiv
81824Obsluha tepelných motorů
81825Obsluha zařízení spaloven
81829Obsluha ostatních kotlů a příbuzných zařízení
8183Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování
81830Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování
8189Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená
81891Obsluha zařízení ve vodárenství a vodohospodářství (včetně čistíren vody)
81892Obsluha zařízení na zpracování a recyklaci odpadů (kromě kovového odpadu)
81893Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu
81894Obsluha zařízení na výrobu akumulátorů, baterií
81895Obsluha zařízení na výrobu kabelů a lan
81896Obsluha zařízení na výrobu a rozvod energií
81897Obsluha průmyslových robotů
81899Obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená
82Montážní dělníci výrobků a zařízení
821Montážní dělníci výrobků a zařízení
8211Montážní dělníci mechanických zařízení
82110Montážní dělníci mechanických zařízení
8212Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení
82121Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení
82122Montážní dělníci elektronických zařízení
8219Montážní dělníci ostatních výrobků
82191Montážní dělníci výrobků z kovů
82192Montážní dělníci výrobků z pryže a plastů
82193Montážní dělníci výrobků ze dřeva a příbuzných materiálů
82194Montážní dělníci výrobků z kartonu a papíru
82195Montážní dělníci výrobků z textilu a kůže
82196Montážní dělníci výrobků ze skla a keramiky
82197Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů
82199Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů
83Řidiči a obsluha pojízdných zařízení
831Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků
8311Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků
83111Strojvedoucí důlní kolejové dopravy
83112Strojvedoucí lokomotiv, vlaků
83113Strojvedoucí metra, podzemních drah
83114Řidiči kolejových motorových vozíků a drezín
83119Ostatní strojvedoucí
8312Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači a příbuzní pracovníci
83121Vlakvedoucí v nákladní dopravě
83122Vedoucí posunu, posunovači, brzdaři
83123Signalisti
83124Výhybkáři, výhybkáři - točnáři
83125Tranzitéři (dělníci)
83126Průvodčí v nákladní dopravě
83127Staniční dozorci (dělníci)
83128Hradlaři - hláskaři
83129Ostatní pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků v mezistaničních úsecích
832Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních)
8321Řidiči motocyklů
83210Řidiči motocyklů
8322Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři
83221Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby)
83222Taxikáři osobních a malých dodávkových automobilů
83223Řidiči zdravotnické dopravní služby
833Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají
8331Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají
83311Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě
83312Řidiči autobusů v dálkové přepravě osob
83313Řidiči trolejbusů
83314Řidiči tramvají
8332Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel
83321Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů)
83322Řidiči tahačů
83323Řidiči popelářských vozů
83324Řidiči silničních úklidových vozidel
83325Řidiči cisternových vozů
83326Řidiči hasicích vozů
83329Řidiči ostatních speciálních vozidel
834Obsluha pojízdných zařízení
8341Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů
83411Traktoristé a obsluha zemědělských strojů
83412Řidiči a obsluha lesnických strojů
8342Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení
83421Obsluha strojů a zařízení pro práce na železniční trati
83422Obsluha zemních a příbuzných strojů
8343Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení
83431Obsluha jeřábů
83432Obsluha zdvihacích a skladovacích zařízení
83433Obsluha těžebních klecí, lanovek a podobných zařízení
83434Řidiči kontejnerových překladačů
83439Obsluha ostatních manipulačních zařízení (kromě obsluhy vysokozdvižných vozíků)
8344Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci
83441Řidiči vysokozdvižných vozíků
83442Řidiči paletovacích vozíků
83443Skladníci, obsluha manipulačních vozíků
83449Řidiči ostatních skladovacích vozíků
835Pracovníci lodní posádky
8350Pracovníci lodní posádky
83501Lodníci
83502Lodní strojníci
83509Ostatní pracovníci lodní posádky
9Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
91Uklízeči a pomocníci
911Uklízeči a pomocníci v domácnostech, hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech
9111Uklízeči a pomocníci v domácnostech (kromě hospodyní)
91110Uklízeči a pomocníci v domácnostech (kromě hospodyní)
9112Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech
91121Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech
91122Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních
91123Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních
91124Uklízeči ve stravovacích zařízeních, potravinářských a farmaceutických výrobních prostorech
91125Uklízeči veřejných dopravních prostředků
91126Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů
91127Uklízeči prodejních prostor
91128Uklízeči v provozovnách osobních služeb
91129Ostatní uklízeči a pomocníci
912Pracovníci pro ruční mytí vozidel, oken, praní prádla a příbuzní pracovníci
9121Pracovníci pro ruční praní a žehlení
91210Pracovníci pro ruční praní a žehlení
9122Pracovníci pro ruční mytí vozidel a pomocní pracovníci autoservisu
91220Pracovníci pro ruční mytí vozidel a pomocní pracovníci autoservisu
9123Pracovníci pro mytí oken
91230Pracovníci pro mytí oken
9129Ostatní pracovníci pro ruční čištění
91290Ostatní pracovníci pro ruční čištění
92Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
921Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
9211Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě
92110Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě
9212Pomocní pracovníci v živočišné výrobě
92120Pomocní pracovníci v živočišné výrobě
9213Pomocní pracovníci ve smíšeném hospodářství
92130Pomocní pracovníci ve smíšeném hospodářství
9214Pomocní pracovníci v zahradnictví
92140Pomocní pracovníci v zahradnictví
9215Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti
92150Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti
9216Pomocní pracovníci v rybářství
92160Pomocní pracovníci v rybářství
93Pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby, dopravy a v příbuzných oborech
931Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví
9311Pomocní pracovníci v oblasti těžby
93111Pomocní pracovníci při hlubinné těžbě
93112Pomocní pracovníci při povrchové těžbě
93113Pomocní pracovníci při úpravě nerostných surovin
93114Pomocní pracovníci na povrchu hornických provozů
93115Pomocní pracovníci při těžbě ropy a zemního plynu
93119Ostatní pomocní pracovníci v oblasti těžby
9312Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl
93121Figuranti
93122Dělníci výkopových prací
93123Dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl
9313Dělníci v oblasti výstavby budov
93130Dělníci v oblasti výstavby budov
932Pomocní pracovníci ve výrobě
9321Ruční baliči, plniči a etiketovači
93210Ruční baliči, plniči a etiketovači
9329Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě
93291Manipulační dělníci ve výrobě
93292Pomocní dělníci ve výrobě
93293Pomocní montážní dělníci
93294Mazači a čističi strojů a zařízení
93299Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení
933Pomocní pracovníci v dopravě a skladování
9331Řidiči nemotorových vozidel
93310Řidiči nemotorových vozidel
9332Kočí
93320Kočí
9333Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)
93331Pomocní skladníci
93332Pomocní manipulační pracovníci v dopravě
93333Pomocní pracovníci obchodního provozu
93334Pomocní pracovníci ve sběrných surovinách
93339Ostatní pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)
9334Doplňovači zboží
93340Doplňovači zboží
94Pomocní pracovníci při přípravě jídla
941Pomocní pracovníci při přípravě jídla
9411Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení
94111Svačináři
94112Pracovníci přípravy jídel v zařízeních rychlého občerstvení a ve výdejnách jídla
94119Ostatní pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení
9412Pomocníci v kuchyni
94120Pomocníci v kuchyni
95Pracovníci pouličního prodeje a poskytování služeb
951Pracovníci pouličního poskytování služeb
9510Pracovníci pouličního poskytování služeb
95100Pracovníci pouličního poskytování služeb
952Pouliční prodejci (kromě potravin)
9520Pouliční prodejci (kromě potravin)
95200Pouliční prodejci (kromě potravin)
96Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci
961Pracovníci s odpady
9611Pracovníci odvozu a recyklace odpadů
96110Pracovníci odvozu a recyklace odpadů
9612Třídiči odpadů
96120Třídiči odpadů
9613Uklízeči veřejných prostranství, čističi kanalizací a příbuzní pracovníci
96131Uklízeči veřejných prostranství
96132Čističi kanalizací
96139Ostatní pracovníci v oblasti odpadu a čištění
962Ostatní pomocní pracovníci
9621Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel
96210Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel
9622Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor
96220Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor
9623Pracovníci provádějící odečet měřidel a výběrčí peněz z prodejních automatů
96230Pracovníci provádějící odečet měřidel a výběrčí peněz z prodejních automatů
9629Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení
96291Hlídači parkovišť a tržišť
96292Uvaděči
96293Šatnáři
96294Toaletáři
96299Ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení
0Zaměstnanci v ozbrojených silách
01Generálové a důstojníci v ozbrojených silách
011Generálové a důstojníci v ozbrojených silách
0110Generálové a důstojníci v ozbrojených silách
01101Generálové v ozbrojených silách
01102Vyšší důstojníci v ozbrojených silách
01103Nižší důstojníci v ozbrojených silách
02Poddůstojníci v ozbrojených silách
021Poddůstojníci v ozbrojených silách
0210Poddůstojníci v ozbrojených silách
02100Poddůstojníci v ozbrojených silách
03Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků)
031Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků)
0310Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků)
03101Praporčíci v ozbrojených silách
03102Mužstvo v ozbrojených silách
03103Čekatelé v ozbrojených silách
03109Ostatní zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků)

O zařazení do Režimu Ukrajina může dále požádat zaměstnavatel, který podniká na území ČR minimálně dva roky a je daňovým rezidentem v ČR dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je v ČR registrován jako plátce zdravotního a sociálního pojištění, má vůči státu vyrovnané všechny závazky, zaměstnal v období 2 let před podáním žádosti na území ČR alespoň 6 osob a splňuje další stanovené podmínky.

Postup k vyřízení zaměstnanecké karty v režimu Ukrajina

Vyřízení volného pracovního místa na úřadu práce

Vyřízení volného pracovního místa na úřadu práce trvá 30 dnů od podání žádosti o zařazení volného pracovního místu do informačního systému úřadu práce. K zmíněným 30 dnům je proto třeba připočíst několik dnů, než je úřadem práce zaměstnavatelem nahlášené volné pracovní místo zařazeno do jeho informačního systému. Formulář hlášenky volného pracovního místa je ke stažení zde.

Zaměstnavatel, který ještě neohlašoval volné pracovní místo, se musí u Úřadu práce současně s prvním ohlášením zaregistrovat.
Toto může zajistit AK na základě plné moci od zaměstnavatele.

Zaměstnavatel podá některé podnikatelské reprezentaci v ČR žádost o zařazení do režimu Ukrajina

Zaměstnavatel žádost o zařazení do Režimu Ukrajina u některého z těchto subjektů (dále jen “garant“):

K žádosti je nutné přiložit:

 • Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru (ne starší 3 měsíce).
 • Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší 3 měsíce).
 • Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší 3 měsíce).
 • Čestné prohlášení o:
  • neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (ne starší 3 měsíce);
  • tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku;
  • tom, že v období 2 let před podáním žádosti zaměstnal na území ČR alespoň 10 osob.
 • Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena:
  • pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo;
  • opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.

Garant následně žádost předá příslušným ministerstvům (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo průmyslu a obchodu), které ji dále předají Generálnímu konzulátu ČR ve Lvově na Ukrajině.
Poznámky k dalším žádostem téhož zaměstnavatele:

 • Výše uvedené přílohy zaměstnavatel předkládá garantovi pouze v případě první Žádosti. Pokud má zaměstnavatel zájem zaměstnat dalšího zaměstnance, doloží garantovi pouze vyplněný formulář žádosti. Zaměstnavatel je do Režimu Ukrajina zařazen po dobu 1 roku. Po uplynutí této doby je zaměstnavatel povinen v případě, že má zájem zaměstnat dalšího cizince, podat novou žádost společně s výše uvedenými přílohami.
 • Údaje o zaměstnavateli se uvádí jen, když u něj dojde ke změnám, ode dne posledního podání žádosti o zařazení do Režimu Ukrajina.

Zajištění termínu podání žádosti ve vízovém centru na Ukrajině

Budoucí zaměstnanec nacházející se na Ukrajině je prostřednictvím zaměstnavatele vyzván, aby se dostavil ve stanovený čas k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu a zpravidla i pohovoru do příslušného vízového centra.

Náležitosti žádosti o zaměstnaneckou kartu

Formulář žádosti může klient vyplnit zejména na elektronickém formuláři online nebo offline. K žádosti je nutné přiložit:

 • Cestovní doklad žadatele. Klient jej předloží při osobním podání žádosti na Generálním konzulátu ČR.
 • Průkazová fotografie žadatele.
 • Ohlášení (číslo volného pracovního místa) – může zajistit AK, na základě plné moci od budoucího zaměstnavatele žadatele.
 • Doklady o vzdělání (kvalifikaci) žadatele pro danou práci. V tomto směru můžeme případně také poskytnout právní pomoc.
 • Pracovní smlouva nebo smlouvu o budoucí pracovní smlouvě – může připravit AK.
 • Doklad o zajištění ubytování na území. Tímto se rozumí např. nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, že klient vlastní nemovitost k bydlení nebo potvrzení o zajištění ubytování, ověřeně podepsané vlastníkem nemovitosti. Potvrzení o zajištění ubytování může připravit pro klienta AK.
 • Doklad o zdravotním pojištění (do doby, než splní podmínky pro
  vydání zaměstnanecké karty, kdy bude moci začít pracovat a bude ze
  zákona veřejně zdravotně pojištěn).

Přílohy, které nejsou povinné doložit při podání žádosti, ale mohou být Ministerstvem vnitra později vyžádány:

 • Výpis z trestního rejstříku ze státu jehož je občanem nebo ze
  státu, nebo kde v posledních letech nepřetržitě déle než 6 měsíců
  pobýval. Toto se netýká pobytu v ČR.
 • Dále může MV požadovat doklad potvrzující splnění požadavků stanovených opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky před zavlečením infekčního onemocnění ze zahraničí, ale k tomuto zatím neexistuje žádný prováděcí předpis, co má doklad obsahovat, takže na místo tohoto dokladu lze v současné době snad jen doporučit potvrzení lékaře, že žadatel netrpí závažnou infekční nemocí.

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů. Toto omezení neplatí pro pas (pokud je platný), matriční doklady a fotografii cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Současně se žádostí o zaměstnaneckou kartu je nutno předložit i formulář žádosti o dlouhodobé vízum. Dlouhodobé vízum potom budoucímu zaměstnanci slouží jen pro příjezd do ČR a převzetí zaměstnanecké karty. Při vyplnění této žádosti může pomoci naše AK, na elektronickém formuláři.

Postup po schválení žádosti o zaměstnaneckou kartu

Poté co GK ČR ve Lvově vyrozumí zaměstnance o schválení žádosti o zaměstnaneckou kartu, dostaví se budoucí zaměstnanec na konzulát s  dokladem o cestovním zdravotním pojištění a dokladem o zaplacení pojistného. Pojištění musí být platné na dobu ode dne vstupu na území ČR do doby než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, tedy do nástupu do zaměstnání.
Jakmile GK ve Lvově budoucímu zaměstnanci vydá dlouhodobé vízum za účelem příjezdu do ČR k převzetí zaměstnanecké karty, může se vydat na cestu do ČR.

Postup po příjezdu budoucího ukrajinského zaměstnance do ČR

Po příjezdu do ČR se zaměstnanec ohlásí u zaměstnavatele a ohlásí jeho pobyt příslušnému pracovišti Policie ČR – odboru cizinecké policie. Ohlášení pobytu cizinecké policii je třeba provést nejpozději do 3 dnů od jeho příjezdu do ČR. Pokud je ale budoucí zaměstnanec ubytován na ubytovně či u jiného ubytovatele, měl by tuto povinnost za něj splnit tento ubytovatel.
Do tří pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR se budoucí zaměstnanec dostaví na příslušné pracoviště Ministerstva vnitra k pořízení jeho biometrických údajů. Předtím si na poště zakoupí kolkové známky za 2.500,- Kč jako poplatek za vydání průkazu dlouhodobého pobytu – zaměstnanecké karty.

Po pořízení biometrických údajů MV vydá budoucímu zaměstnanci potvrzení o splnění podmínek pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu – zaměstnanecké karty. Teprve po vydání tohoto potvrzení může zaměstnanec v ČR začít pracovat u svého zaměstnavatele, dle uzavřené pracovní smlouvy.

Následně se zaměstnanec ve lhůtě stanovené MV, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, dostaví na příslušné pracoviště MV k převzetí průkazu dlouhodobého pobytu – zaměstnanecké karty.

Rezervujte konzultaci k problematice řešené tímto článkem

Nebo k článku zadejte dotaz či poptávku právní služby