Poslední aktualizace: |

Žádost o prodloužení platnosti průkazu trvalého pobytu lze podat prostřednictvím naší AK, na základě plné moci. Stačí podepsat plnou moc a my se postaráme o podání žádosti.

Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému (což je v případě této žádosti pravidlem), lze termín podání žádosti rezervovat online na internetové stránce MV. Rezervace online nemusí být dostupná pro všechny pracoviště OAMP Ministerstva vnitra.

Formulář žádosti

Formulář žádosti může klient vyplnit společně s našim advokátem nebo právním asistentem na elektronickém formuláři. Klient ale také může AK dodat údaje a my potom žádost vyplníme a zašleme klientovi ke kontrole.

Náležitosti a přílohy žádosti

K žádosti jsou nutné následující náležitosti a přílohy

  • Pas žadatele.
  • Kopie průkazu trvalého pobytu (pokud je žádost podávána naší AK, na základě plné moci).

Správní poplatek

Za podání žádosti je nutno zaplatit v kolcích správní poplatek 1.500,- Kč. Za vydání prodlouženého biometrického průkazu povolení k trvalému pobytu je nutno v kolcích uhradit správní poplatek 1.000,- Kč.

Průběh řízení o žádosti

  1. Nejdříve je nutno podat žádost, s ohledem na nutnost doložení cestovního dokladu nejlépe osobně, nebo osobně prostřednictvím naší AK, na příslušném pracovišti OAMP MV.
  2. Pokud MV shledá, že nic nebrání vyhovění žádosti, vyzve žadatele, aby se dostavil na pracoviště OAMP MV k odběru biometrických údajů, a to fotografie obličeje a otisky prstů. Toto vyrozumění může MV zaslat i přímo žadateli, aniž by o tom informovalo právního zástupce. Výjimečně může MV právního zástupce nebo žadatele kontaktovat i telefonicky k sjednání termínu dostavení se na MV.
  3. MV následně žadatele vyzve, aby se ve stanoveném termínu dostavil k převzetí hotového biometrického průkazu trvalého pobytu. Tato výzva zpravidla již právnímu zástupci žadatele není doručována.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dipozici, k bezplatnému stažení, některé smluvní a právní vzory související s tématem tohoto příspěvku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří:

Formát, název a stručný popis smluvního či jiného právního vzoruPočet staženíDatum aktualizaceStáhnout
Čestné prohlášení - obecné-zdarma 421.04.2019 Stáhnout
Upravený formulář žádosti o trvalý, dlouhodobý pobyt a o prodloužení jejich platnosti - zelený formulář - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu - či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-EN-2015-zdarma 2030.04.2019 StáhnoutNáhled
Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízum - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-RU-2012-zdarma 130.04.2019 StáhnoutNáhled
Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízum - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-EN-2019-zdarma 215.05.2019 StáhnoutNáhled
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, vč. služeb - pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MV-zdarma 021.04.2019 Stáhnout
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, bez služeb - pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MV-zdarma 021.04.2019 Stáhnout
Pracovní smlouva cizince - pro přiložení k žádosti o zaměstnaneckou kartu-zdarma 121.04.2019 Stáhnout
Plná moc obecná - zmocnitel je fyzická osoba - česky-zdarma 321.04.2019 Stáhnout
Plná moc obecná - zmocnitel je fyzická osoba - česko-rusky - Общая доверенность на руском и чешском-zdarma 121.04.2019 Stáhnout
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. - cizince - vícečlenná společnost - Zápis z valné hromady-zdarma 021.04.2019 Stáhnout
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. - cizince - vícečlenná společnost - Smlouva o výkonu funkce-zdarma 021.04.2019 Stáhnout
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. - cizince - vícečlenná společnost - Plná moc k účasti na valné hromadě-zdarma 021.04.2019 Stáhnout
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. - cizince - vícečlenná společnost - Listina přítomných na valné hromadě-zdarma 121.04.2019 Stáhnout

Další prémiové smluvní a právní vzory v této, a v dalších souvisejících kategoriích, jsou k dispozici k bezplatnému stažení zde. Aktuálně lze bezplatně stahovat 71 smluvních a právních vzorů. Pro placené stahování je nyní k dispozici 121 prémiových vzorů. Přístup k těmto placeným prémiovým vzorům je za přiměřené předplatné. K samotnému předplatnému vzorů lze dále volitelně získat i předplatné další právní pomoci.

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi