Žádost o prodloužení platnosti průkazu trvalého pobytu občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka lze podat prostřednictvím naší AK, na základě plné moci. Stačí podepsat plnou moc a my se postaráme o podání žádosti.

Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému (což je v případě této žádosti pravidlem), lze termín podání žádosti rezervovat online na internetové stránce MV. Rezervace online nemusí být dostupná pro všechny pracoviště OAMP Ministerstva vnitra.

Formulář žádosti

Formulář žádosti může klient vyplnit společně s našim advokátem nebo právním asistentem na elektronickém formuláři. Klient ale také může AK dodat údaje a my potom žádost vyplníme a zašleme klientovi ke kontrole.

Náležitosti a přílohy žádosti

K žádosti jsou nutné následující náležitosti a přílohy

  • Pas žadatele.
  • Aktuální průkazová fotografie žadatele (2x), pokud došlo ke změně jeho podoby.

Správní poplatek za podání žádosti není třeba hradit, jelikož jsou od jeho placení osvobozeni rodinní příslušníci občana EU.

Průběh řízení o žádosti

  1. Nejdříve je nutno podat žádost, s ohledem na nutnost doložení cestovního dokladu nejlépe osobně, nebo osobně prostřednictvím naší AK, na příslušném pracovišti OAMP MV.
  2. Pokud MV shledá, že nic nebrání vyhovění žádosti, vyzve žadatele, aby se dostavil na pracoviště OAMP MV k převzetí hotového průkazu trvalého pobytu. Tuto výzvu může MV zaslat i přímo žadateli, aniž by o tom informovalo právního zástupce. K sjednání termínu může MV výjimečně kontaktovat právního zástupce nebo žadatele i telefonicky.