Žádost o prodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie lze podat prostřednictvím naší AK, na základě plné moci. Stačí jen podepsat plnou moc a my se o vše postaráme.

Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému (což je v případě této žádosti pravidlem), lze termín podání žádosti rezervovat online na internetové stránce MV. Rezervace online nemusí být dostupná pro všechny pracoviště OAMP Ministerstva vnitra.

Formulář žádosti

Formulář žádosti může klient vyplnit společně s našim advokátem nebo právním asistentem na elektronickém formuláři. Klient ale také může AK dodat údaje a my potom žádost vyplníme a zašleme klientovi ke kontrole.

Náležitosti a přílohy žádosti

K žádosti jsou nutné následující náležitosti a přílohy:

  • Cestovní doklad.
  • Pokud došlo ke změně podoby žadatele, tak 2x průkazovou fotografii (v tomto případě nelze žádost podat na základě plné moci).
  • Doklad o zdravotním pojištění.
  • Potvrzení o zajištění ubytování žadatele. Příslušný formulář může připravit AK, dle údajů žadatele. Vyplněný formulář potvrzení může připravit AK. Namísto potvrzení lze rovněž doložit nájemní smlouvu. Pokud klient vlastní nemovitost, v níž bydlí a je v ní hlášen k pobytu, AK může již sama zajistit výpis z katastru nemovitostí a potvrzení o zajištění ubytování není nutno dokládat.
  • Doklad potvrzující, že žadatel pobývá na území společně s občanem EU. Jelikož takový doklad málokterý žadatel má k dispozici, tak alespoň čestné prohlášení žadatele a jeho občana EU o době pobytu na území ČR a o jeho případných zahraničních cestách. Toto lze případně doložit i razítky v cestovním dokladu. V případě, že má MV nějaké pochybností, provádí výslechy žadatele i jeho rodinného příslušníka – občana EU.

Správní poplatek

Správní poplatek za podání žádosti není třeba hradit, jelikož jsou od jeho placení osvobozeni rodinní příslušníci občana EU.