Pokud žadatel ve lhůtě stanovené správním orgánem (např. OAMP MV, OCP) není schopen doložit dokumenty vyžadované výzvou k odstranění vad žádosti, nezbývá žadateli než požádat o prodloužení lhůty. V opačném případě hrozí žadateli zastavení řízení o žádosti. Těmito žádostmi o prodloužení lhůty se podrobně zabývá tento právní návod.

K obsahu článku

Tento právní návod (dále jen “návod“) obsahuje nejdříve obecné informace kapitola (2. kapitola návodu) k problematice podání žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad (nedostatků) žádosti, zejména v oblasti cizineckého práva (viz 3. kapitola návodu). V rámci prémiového obsahu návrhu jsou podrobnější k otázkám vlastního podání žádosti (viz 4. kapitola návodu).

V rámci prémiového obsahu návodu jsou k dispozici vzory žádostí ke stažení pro jednotlivých druhů žádostí a správních orgánů. Vzory jsou průběžně přidávány a stávající aktualizovány (viz kapitoly 5 a 6 návodu).

Tento návod je sepsán a pravidelně aktualizován advokáty se specializací na imigrační a azylové a cizinecké právo. Článek odpovídá právnímu stavu ke dni uvedenému v jeho záhlaví, jako den jeho poslední aktualizace.

V článku se lze přehledně orientovat za použití obsahu po pravé straně článku.

Obecné informace k podání žádosti o prodloužení lhůty

Situace kdy často vzniká potřeba požádat správní orgán o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti, resp. k doložení dokumentů vyžadovaných správním orgánem, jsou v oblasti cizineckého práva zpravidla následující:

  • řízení o žádosti o udělení státního občanství ČR;
  • řízení o žádosti povolení dlouhodobého pobytu na území ČR;
  • řízení o žádosti o prodloužení doby platnosti povolení dlouhodobého pobytu na území ČR;
  • řízení o žádosti povolení trvalého pobytu na území ČR;
  • řízení o žádosti o prodloužení doby platnosti povolení dlouhodobého pobytu na území ČR.

Podrobnější informace k otázkám žádosti prodloužení lhůty

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto návodu:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu: “Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Vzory žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o státní občanství

V níže uvedené tabulce seznam vzorů žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o státní občanství, které jsou k dispozici ke stažení držitelům předplatného:

Název a stručný popisUpřesňující údajeDalší upřesněníTyp dokumentuFormát
Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o státní občanstvíCOVID 19+dokumenty z cizinydoporučeněVzordocx
Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o státní občanstvíCOVID 19+dokumenty z cizinyDSVzordocx
Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o státní občanstvíCOVID 19+dokumenty z cizinyZmocněnec, doporučeněVzordocx
Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o státní občanstvíCOVID 19+dokumenty z cizinyZmocněnec, DSVzordocx
Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o státní občanstvíCOVID 19doporučeněVzordocx
Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o státní občanstvíCOVID 19DSVzordocx
Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o státní občanstvíCOVID 19Zmocněnec, doporučeněVzordocx
Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o státní občanstvíCOVID 19Zmocněnec, DSVzordocx

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto návodu:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu: “Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Vzory žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o pobytové povolení (dlouhodobý, trvalý a přechodný pobyt a zaměstnanecká karta)

V níže uvedené tabulce seznam vzorů žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o pobytové povolení (dlouhodobý, trvalý a přechodný pobyt a zaměstnanecká karta), které jsou k dispozici ke stažení držitelům předplatného:

Název a stručný popisUpřesňující údajeDalší upřesněníTyp dokumentuFormát
Žádost o prodlou. lhůty k odstr. vad žádosti o pobytové povoleníCOVID 19+vyřízení dok.Zmoc., DSVzordocx

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto návodu:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu: “Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!