Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, vzdálený příbuzný)

Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: , |Poslední aktualizace návodu: 05.05.2022|
Úvod>Cizinecké právo>Přechodný pobyt>Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, vzdálený příbuzný)
Nabytí státního občanství prohlášením po dosažení 18 let věkuNabytí státního občanství prohlášením po dosažení 18 let věku
Prominutí / zkrácení doby správního vyhoštění (žádost o vydání nového rozhodnutí)Zkrácení, zrušení, prominutí správního vyhoštění

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Konkrétně se jedná o žádosti rodinných příslušníků občana EU ve smyslu § 15a odst. 3 zákona o pobytu cizinců.

Úvodní informace

Článek obsahuje nejdříve informace k náležitostem jednotlivých typů žádostí o povolení přechodného pobytu na území ČR rodinných příslušníků občana EU dle § 15a odst. 3 zákona o pobytu cizinců, v závislosti na konkrétní pobytové a rodinné situaci žadatele.

Dále článek obsahuje informace k podání samotné žádosti, průběhu řízení, řešení průtahů v řízení a dalších otázek. Dále může článek obsahovat prémiový (placený obsah), odpovědi na často kladené otázky a právní vzory ke stažení.

Článek je sepsán a pravidelně aktualizován advokátem se specializací na imigrační a azylové a cizinecké právo, viz informace na konci článku. Článek odpovídá právnímu stavu ke dni uvedenému v jeho záhlaví, jako den jeho poslední aktualizace.

V článku se lze přehledně orientovat za použití obsahu po pravé straně článku.

Upozornění na změnu právní úpravy

Změna právní úpravy žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný) byla provedena zákonem č. 274/2021 Sb, které nabyla účinnosti dne 02.08.2021. Detailní informace k této změně naleznete v následujících právních návodech:

Náležitosti jednotlivých typů žádostí, dle typických pobytových situací klientů

Přílohy k žádosti o povolení přechodného pobytu na území ČR, jako druha – družky občana ČR

  • Cestovní doklad (pas) žadatele (pracovník OAMP MV pořídí z dokladu kopii a originál vrátí ihned zpět žadateli).
  • Průkazová fotografie žadatele (2 x).
  • Potvrzení o zajištění ubytování žadatele. Příslušný formulář může připravit AK, dle údajů žadatele. Vyplněný formulář potvrzení může připravit AK. Pokud klient vlastní nemovitost, v níž bydlí a je v ní hlášen k pobytu, AK může již sama zajistit výpis z katastru nemovitostí a potvrzení o zajištění ubytování není nutno dokládat.
  • Doklad o zdravotním pojištění.
  • Doklad o tom, že občan ČR (s nímž je občan 3. státu ve vztahu druh/družka) je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu. Tuto informaci si sice OAMP MV může sám ověřit, ale lze doporučit k této skutečnosti nějaký doklad, např. originál a kopii občanského průkazu občana ČR.
  • Doklad o zajištění finančních prostředků k pobytu na území (doklad o dostatečném úhrnném příjmu spolužijících osob.

Dále je nutno k žádosti připojit doplňující vyjádření s uvedením, dle jakého zákonného ustanovení se žadatel považuje za rodinného příslušníka občana EU, resp. občana ČR a uvést některé další základní informace. Toto je třeba dále doložit některými z následujících dokumentů a důkazů (čím více, tím lépe):

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu “Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný)” (1 den), za akční cenu 199,- Kč !!!

Pro detailní informace k použitelnosti čestných prohlášení, jako důkazu v řízení o žádosti o pobytové povolení, přejděte prosím na právní návod: Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV.

Vzory čestných prohlášení k prokazování partnerského vztahu

Zde je uveden přehled těchto vzorů, které budou k dispozici ke stažení držitelům předplatného:

Název Podrobnější popis Poslední aktualizace Formát
Čestné prohlášení svědka partnerů 01 Vzor čestného prohlášení svědka partnerů o jejich partnerském vztahu a soužití ve společné domácnosti. Vzor počítá s možností svědecké výpovědi svědka ve správním řízení o žádosti. Vzor je určen k doplnění na PC nebo tabletu, před vytištěním. 25.04.2022 .docx
Čestné prohlášení svědka partnerů 02 Vzor čestného prohlášení svědka partnerů o partnerském vztahu a soužití ve společné domácnosti. Vzor počítá s možností svědecké výpovědi svědka ve správním řízení o žádosti. Vzor je formulářového typu. Je v něm možno doplnit základní údaje, potom jej vytisknout a další údaje lze poté ručně vepsat do formuláře. 25.04.2022 .docx
Společné čestné prohlášení partnerů Společné čestné prohlášení partnerů o jejich partnerském vztahu a o spolužití ve společné domácnosti. Vzor počítá s možností svědecké (účastnické) výpovědi každého z manželů ve správním řízení o žádosti. Vzor je určen k doplnění na PC nebo tabletu, před vytištěním. 25.04.2022 .docx

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu “Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný)” (1 den), za akční cenu 199,- Kč !!!

Vzory k prokazování společného bydlení

Zde je uveden přehled těchto vzorů, které budou k dispozici ke stažení držitelům předplatného:

Základni informaceSpecifické informaceFormát
Vzor oznámení nájemce pronajímateli o spolužijící osobě (rodinného příslušníka cizince) v pronajatém bytěOznámení podle § 2272 občanského zákoníkudocx
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování bytě (bytové jednotce), bez služeb-pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MVV tomto smluvním vzoru nehradí služby spojené s užíváním bytu cizinec. Cizinec platí za služby darujícímu paušální částkou.docx
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování bytě (bytové jednotce), bez služeb-pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MVV tomto smluvním vzoru hradí služby spojené s užíváním bytu cizinec. Cizinec platí za služby darrující. Cizinec má tedy byt v užívání úplně bezplatně.docx

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu “Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný)” (1 den), za akční cenu 199,- Kč !!!

Upravený formulář žádosti o přechodný pobyt (fialový formulář) ke snadnému a rychlému vyplnění na počítači, tabletu

Formulář je vhodný pro opakované použití, pro více žadatelů (více dětí, rodina apod.), do formuláře lze kopírovat nebo vyjmout text (Ctrl + C, Ctrl + V, Ctrl + X). Při vyplňování žádosti dalšího člena rodiny lze upravit jen jeho údaje, ostatní vyplněné údaje lze ponechat. Data celého formuláře lze také vyexportovat a opět načítat načíst do dalšího formuláře ze souboru CSV. Data lze tak přenést i z fialového formuláře přechodného pobytu do formuláře žádosti o pobyt (dlouhodobý, trvalý občanů ze 3. státu) Formulář je k dispozici ke stažení zde:

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu “Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný)” (1 den), za akční cenu 199,- Kč !!!

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů. Toto omezení neplatí pro pas (pokud je platný), matriční doklady a fotografii cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Dále je nutno upozornit, že při kladném vyřízení žádosti MV někdy již přímo písemně nebo telefonicky kontaktuje žadatele za účelem vydání klientovi pobytové karty rodinného příslušníka občana EU, aniž by o tom vyrozumělo AK. O tomto by klient měl naši AK informovat.

Výzva MV k odstranění vad žádosti

OAMP MV může vyzvat k tzv. odstranění vad žádosti, což zpravidla spočívá v doložení ministerstvem požadovaných dokumentů nebo důkazů k prokázání partnerského vztahu. OAMP MV ve výzvě určí lhůtu k odstranění vad žádosti. Pokud v této lhůtě není možné zajistit požadované doklady nebo jiné důkazní prostředky (např. výslechy svědků apod.), je nutno OAMP MV požádat o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti, viz níže:

Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti

Zde je uveden přehled těchto vzorů, které budou k dispozici ke stažení držitelům předplatného:

Základni informaceSpecifické informaceFormát
Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o pobytové povoleníNutno doplnit důvody žádosti (např. jiný orgán doposud nevydal doklad, zdravotní důvody, dokument je třeba vyžádat z cizího státu apod.) Vzor je určen k podání prostřednitvím zmocněnce, doporučeným dopisem. Vzor je v ženském rodě, tj. v případě žadatele je nutno jej upravit na mužský rod.docx
Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o pobytové povoleníNutno doplnit důvody žádosti (např. jiný orgán doposud nevydal doklad, zdravotní důvody, dokument je třeba vyžádat z cizího státu apod.). Vzor je určen k podání doporučeným dopisem. Vzor je v ženském rodě, tj. v případě žadatele je nutno jej upravit na mužský rod.
Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o pobytové povoleníNutno doplnit důvody žádosti (např. jiný orgán doposud nevydal doklad, zdravotní důvody, dokument je třeba vyžádat z cizího státu apod.). Vzor je určen k podání prostřednitvím zmocněnce, doporučeným dopisem. Vzor je v ženském rodě, tj. v případě žadatele je nutno jej upravit na mužský rod.
Vzor žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o pobytové povoleníNutno doplnit důvody žádosti (např. jiný orgán doposud nevydal doklad, zdravotní důvody, dokument je třeba vyžádat z cizího státu apod.) Vzor je určen k podání prostřednitvím zmocněnce, do datové schránky Ministerstva vnitra. Vzor je v ženském rodě, tj. v případě žadatele je nutno jej upravit na mužský rod.

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu “Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný)” (1 den), za akční cenu 199,- Kč !!!

Lhůta k vydání rozhodnutí o žádosti

Ministerstvo vnitra musí o žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU rozhodnout do 60 dnů ode dne podání žádosti.

K výše uvedené lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ a dále nutná k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny. Lhůta také neběží po dobu přerušení řízení.

Níže uvedený postup a vzory dokumentů ke stažení lze použít, pokud je OAMP MV v prodlení s vydáním rozhodnutí o Vaší žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU nebo rodinného příslušníka občana ČR. Zobrazení postupu a dokumentů ke stažení je zpoplatněno mírným poplatkem, viz níže:

Efektivní řešení průtahů v řízení

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu “Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný)” (1 den), za akční cenu 199,- Kč !!!

Zamítnutí či zastavení řízení o žádosti

V případě, že Ministerstvo vnitra žádost rozhodnutím zamítne nebo usnesením zastaví, lze podat v 15denní lhůtě odvolání. V případě, že Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců odvolání zamítne, lze ještě podat správní žalobu a následně i kasační stížnost.

Vzory různých typů odvolání ke stažení

Zde je uveden přehled těchto vzorů, které budou k dispozici ke stažení držitelům předplatného:

Název Podrobnější popis Poslední aktualizace Formát
Odvolání proti rozhodnutí OAMP MV, blanketní Odvolání proti rozhodnutí OAMP MV, blanketní (bez odůvodnění). Blanketní odvolání je vhodné zejména v následujících třech případech: 1. Není čas na přípravu odůvodnění odvolání a/nebo 2. odůvodnění odvolání není možné, jelikož je nutné nejdříve nahlédnout do spisu a zajistit potřebné informace k odůvodnění odvolání; a/nebo 3. Chcete odvolací řízení prodloužit. Tento vzor obsahuje žádost o umožnění nahlédnutí do spisu pro účely odůvodnění odvolání (je tedy vhodný pro výše popsaný případ č. 2). 25.04.2022 .docx
Odvolání proti rozhodnutí OAMP MV Odvolání proti rozhodnutí OAMP MV o zamítnutí žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka EU. V tomto případě má žadatel má vyhoštění a uvedl nepravdivé údaje v žádosti. 13.04.2022 .docx

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu “Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný)” (1 den), za akční cenu 199,- Kč !!!

Často kladené otázky

Jsem cizinka ze třetího státu (Rusko, Izrael apod.), můj partner (druh) je občan ČR. S partnerem bydlíme v bytě v Praze. Vlastníkem bytu je moje matka (nebo rodiče apod.). Chci požádat o přechodný pobyt za účelem soužití s mým partnerem (druhem).

Otázka je, zda může vaše AK vypracovat o dokument poskytnutí ubytování mému partnerovi mojí matkou (mými rodiči), k ověřenému podpisu v cizině nebo jiný vhodný dokument pro tuto situaci?
2022-05-16T00:19:33+02:00

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 02.05.2022.

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu “Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný)” (1 den), za akční cenu 199,- Kč !!!

Moje družka je občankou 3. státu (např. Mexiko, USA, Kanada apod.). Já sám jsem občanem ČR. Družka se mnou aktuálně pobývá v ČR v rámci bezvízového styku, který ji umožňuje setrvat na území po dobu 90 dnů. Může moje družka, na základě našeho nesezdaného soužití v ČR, podat žádost o přechodný pobyt, během tohoto pobytu v rámci bezvízového styku?2022-05-16T00:19:34+02:00

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 31.03.2022.

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu “Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný)” (1 den), za akční cenu 199,- Kč !!!

Mám dotaz ohledně podpisů smlouvy o darování podpory formou bezplatného ubytování (nebo nájemní smlouvy).
Je potřeba, aby byly podpisy všech stran ověřené?
Jak je tomu u ostatních vzorů ke stažení u tohoto právního návodu?
2022-05-16T00:19:35+02:00

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 28.03.2022.

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu “Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný)” (1 den), za akční cenu 199,- Kč !!!

Nenalezli jste zde řešení vašeho právního problému?

V tomto případě můžete provést následující:

O autorovi tohoto právního návodu: advokáti online s.r.o.

advokáti online s.r.o.
Společnost advokáti online s.r.o. je advokátní kanceláří úspěšně působící na trhu právních služeb v České republice od roku 2012. V roce 2014 advokát této kanceláře, Mgr. David Netušil, získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Advokátní kancelář se zaměřuje na trestní právo, dále na cizinecké právo a státní občanství a dále na některé oblasti generální advokátní praxe. V rámci této právní specializace dále vytváří právní návody online pro laiky i právní odborníky, právní vzory ke stažení a odpovědi na právní dotazy laiků i právních odborníků online.
Nabytí státního občanství prohlášením po dosažení 18 let věkuNabytí státního občanství prohlášením po dosažení 18 let věku
Prominutí / zkrácení doby správního vyhoštění (žádost o vydání nového rozhodnutí)Zkrácení, zrušení, prominutí správního vyhoštění

Název