Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Konkrétně se jedná o žádosti rodinných příslušníků občana EU ve smyslu § 15a odst. 3 zákona o pobytu cizinců.

Úvodní informace

Článek obsahuje nejdříve informace k náležitostem jednotlivých typů žádostí o povolení přechodného pobytu na území ČR rodinných příslušníků občana EU dle § 15a odst. 3 zákona o pobytu cizinců, v závislosti na konkrétní pobytové a rodinné situaci žadatele.

Dále článek obsahuje informace k podání samotné žádosti, průběhu řízení, řešení průtahů v řízení a dalších otázek. Dále může článek obsahovat prémiový (placený obsah), odpovědi na často kladené otázky a právní vzory ke stažení.

Článek je sepsán a pravidelně aktualizován advokátem se specializací na imigrační a azylové a cizinecké právo, viz informace na konci článku. Článek odpovídá právnímu stavu ke dni uvedenému v jeho záhlaví, jako den jeho poslední aktualizace.

V článku se lze přehledně orientovat za použití obsahu po pravé straně článku.

Náležitosti jednotlivých typů žádostí, dle typických pobytových situací klientů

Přílohy k žádosti o povolení přechodného pobytu na území ČR, jako druha – družky občana ČR

  • Cestovní doklad (pas) žadatele (pracovník OAMP MV pořídí z dokladu kopii a originál vrátí ihned zpět žadateli).
  • Průkazová fotografie žadatele (2 x).
  • Potvrzení o zajištění ubytování žadatele. Příslušný formulář může připravit AK, dle údajů žadatele. Vyplněný formulář potvrzení může připravit AK. Pokud klient vlastní nemovitost, v níž bydlí a je v ní hlášen k pobytu, AK může již sama zajistit výpis z katastru nemovitostí a potvrzení o zajištění ubytování není nutno dokládat.
  • Doklad o zdravotním pojištění.
  • Doklad o tom, že občan ČR (s nímž je občan 3. státu ve vztahu druh/družka) je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu. Tuto informaci si sice OAMP MV může sám ověřit, ale lze doporučit k této skutečnosti nějaký doklad, např. originál a kopii občanského průkazu občana ČR.

Dále je nutno k žádosti připojit doplňující vyjádření s uvedením, dle jakého zákonného ustanovení se žadatel považuje za rodinného příslušníka občana EU, resp. občana ČR a uvést některé další základní informace. Toto je třeba dále doložit některými z následujících dokumentů a důkazů (čím více, tím lépe):

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné smluvních a právních vzorů (1 rok), Předplatné smluvních a právních vzorů (6 měsíců), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 měsíc), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 den), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 rok), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (6 měsíců), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 měsíc), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 týden)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto článku:
Předplatné prémiového obsahu článku “Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný)” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Ke stažení vzorů čestných prohlášení přejděte prosím na článek: Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV. V tomto článku jsou také podrobnější informace k problematice čestných prohlášení.

Některé další právní vzory, které se mohou v různých životních situacích hodit při prokazování partnerského vztahu, jsou k dispozici zde:

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné smluvních a právních vzorů (1 rok), Předplatné smluvních a právních vzorů (6 měsíců), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 měsíc), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 den), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 rok), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (6 měsíců), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 měsíc), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 týden)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto článku:
Předplatné prémiového obsahu článku “Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný)” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Upravený formulář ke snadnému a rychlému vyplnění na počítači, tabletu

Formulář je vhodný pro opakované použití, pro více žadatelů (více dětí, rodina apod.), do formuláře lze kopírovat nebo vyjmout text (Ctrl + C, Ctrl + V, Ctrl + X), data celého formuláře lze také vyexportovat a opět načítat načíst ze souboru CSV. Formulář je k dispozici ke stažení zde:

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné smluvních a právních vzorů (1 rok), Předplatné smluvních a právních vzorů (6 měsíců), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 měsíc), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 den), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 rok), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (6 měsíců), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 měsíc), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 týden)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto článku:
Předplatné prémiového obsahu článku “Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný)” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů. Toto omezení neplatí pro pas (pokud je platný), matriční doklady a fotografii cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Dále je nutno upozornit, že při kladném vyřízení žádosti MV někdy již přímo písemně nebo telefonicky kontaktuje žadatele za účelem vydání klientovi pobytové karty rodinného příslušníka občana EU, aniž by o tom vyrozumělo AK. O tomto by klient měl naši AK informovat.

Lhůta k vydání rozhodnutí o žádosti

Ministerstvo vnitra musí o žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU rozhodnout do 60 dnů ode dne podání žádosti.

K výše uvedené lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ a dále nutná k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny. Lhůta také neběží po dobu přerušení řízení.

Efektivní řešení průtahů v řízení

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné smluvních a právních vzorů (1 rok), Předplatné smluvních a právních vzorů (6 měsíců), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 měsíc), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 den), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 rok), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (6 měsíců), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 měsíc), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 týden)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto článku:
Předplatné prémiového obsahu článku “Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný)” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Zamítnutí či zastavení řízení o žádosti

V případě, že Ministerstvo vnitra žádost rozhodnutím zamítne nebo usnesením zastaví, lze podat v 15denní lhůtě odvolání. V případě, že Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců odvolání zamítne, lze ještě podat správní žalobu a následně i kasační stížnost.

Vzory různých typů odvolání jsou také k dispozici ke stažení zde:

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné smluvních a právních vzorů (1 rok), Předplatné smluvních a právních vzorů (6 měsíců), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 měsíc), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 den), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 rok), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (6 měsíců), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 měsíc)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto článku:
Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 týden)
, za akční cenu 199,- Kč !!!