Termín podání žádosti je možné rezervovat na internetové stránce MV. Rezervace online nemusí být dostupná pro všechny pracoviště OAMP Ministerstva vnitra. Pokud žadatel žádost osobně podat nemůže, lze ji podat např. i prostřednictvím zástupce.

Formulář žádosti

Formulář žádosti k dispozici k vyplnění online na integrovaném portále Ministerstva práce a sociálních věcí, v 5 jazykových verzích. Náležitosti a přílohy žádosti K žádosti je nutno doložit následující přílohy a náležitosti:

  • Pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí.
  • Doklad o tom, že trvá pracovněprávní vztah cizince splňující zákonné podmínky na pracovní pozici, na kterou byla vydána zaměstnanecká karta, nebo o tom, že tento pracovněprávní vztah skončil před dobou kratší než 60 dnů.
  • Pokud se jedná jinou pracovní pozici, vyžadující jinou kvalifikaci, tak potom doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání.
  • Číslo volného pracovního místa obsaditelného držitelem zaměstnanecké karty. Číslo se uvádí do žádosti. Není to sice povinné, ale je vhodné k žádosti přiložit výtisk příslušného pracovního místa z integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Stáří náležitostí žádosti

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů. Správní poplatek Správní poplatek za podání této žádosti není třeba hradit.

Rezervujte konzultaci k problematice řešené tímto článkem

Nebo k článku zadejte dotaz či poptávku právní služby