V tomto článku je podrobný přehled typických otázek kladených OAMP MV při výslechu žadatele v rámci řízení o žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU nebo ČR (manžel, manželka, druh, družka, registrovaný partner, partnerka). Tento článek se obdobně vztahuje i na výslechy prováděné v rámci řízení o žádosti o trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU nebo ČR, jakož i v řízení o správním vyhoštění cizince, jež má takovýto rodinný vztah s občanem EU nebo ČR.

K výslechu druha, družky občana EU a ČR

Během výslechu lze zpravidla ze strany OAMP MV (případně cizinecké policie) očekávat položení některých z následujících otázek:

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné smluvních a právních vzorů (1 rok), Předplatné smluvních a právních vzorů (6 měsíců), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 měsíc), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 den), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 rok), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (6 měsíců), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 měsíc), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 týden)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto článku:
Předplatné prémiového obsahu článku “Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

K výslechu manžela, manželky občana EU a ČR

Během výslechu lze zpravidla ze strany OAMP MV (případně cizinecké policie) očekávat položení některých z následujících otázek:

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné smluvních a právních vzorů (1 rok), Předplatné smluvních a právních vzorů (6 měsíců), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 měsíc), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 den), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 rok), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (6 měsíců), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 měsíc), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 týden)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto článku:
Předplatné prémiového obsahu článku “Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Další společné informace ke shora uvedeným otázkám

Výše uvedené je obecný příklad otázek, jaké mohou být u výslechu (pohovoru) kladeny. Účastníkům jsou většinou dále pokládány další, specifické otázky, vztahující se ke konkrétním okolnostem jejich případu (žádosti).

Výše uvedené otázky mohou být položeny i během výslechu u cizinecké policie v řízení o správním vyhoštění, pokud cizinec uvádí, že má v ČR přítelkyni (družku), občanku ČR nebo jiného státu EU, s níž žije ve společné domácnosti.