Výslech účastníků v řízení o povolení přechodného pobytu manžela nebo manželky, jako rodinného příslušníka občana EU, resp. ČR je Ministerstvem vnitra prováděn za účelem ověření, zda nejde o fiktivní (fingované) manželství, uzavřené za účelem získání pobytového povolení. Během výslechu lze zpravidla ze strany MV očekávat položení některých z následujících otázek:

 • Jak se jmenuje Vaše manželka, uveďte k ní veškeré informace (datum narození, místo, rodné jméno, rodinný stav, bydliště v zahraničí apod.).
 • Kdy a kde jste se s Vaší manželkou seznámil?
 • Můžete popsat okolnosti seznámení s Vaší manželkou?
 • Jak se Váš vztah vyvíjel dál?
 • Pamatujete si na Vaše první rande?
 • Od jakého okamžiku jste se stali partnery (ještě než jste vstoupili do manželství)?
 • Od kdy vystupujete jako pár (ještě než jste vstoupili do manželství)?
 • Kdo z Vás první požádal o ruku?
 • Kdo z Vás první navrhl svatbu?
 • Kdo z Vás vyřizoval dokumenty potřebné ke svatbě?
 • Kdy a kde se konala svatba?
 • Koho jste měli na svatbě za svědky?
 • Popište průběh svatební oslavy/hostiny.
 • Uveďte svatební hosty na straně manželky a Vaše.
 • Jaké měla Vaše manželka a Vy svatební šaty?
 • Kolik hostů se účastnilo svatební oslavy/hostiny?
 • Kdo platil náklady spojené se svatbou?
 • Na jaké adrese bydlíte?
 • Na jaké adrese bydlí Vaše manželka?
 • Pamatujete si odkdy spolu bydlíte?
 • Jakým způsobem se podílíte na chodu domácnosti? Kdo nakupuje potraviny, platí poplatky apod.?
 • Jak se podílí na chodu domácnosti Vaše manželka?
 • Kdo všechno s Vámi bydlí?
 • Jak je velký byt, ve kterém bydlíte?
 • Kdo je majitelem bytu?
 • Kdo a kolik platí poplatky za nájem a služby?
 • Bydleli jste společně i jinde? Uveďte adresu a bydliště.
 • Kam v okolí bydliště chodíte nejčastěji (obchod, restaurace, procházky apod.)?
 • Jakým jazykem komunikujete s Vaší manželkou?
 • Jaké má Vaše manželka vzdělání? Kde pracujete? Jaká je náplň její práce? Jakou má pracovní dobu?
 • Kde v současné době pracuje Vaše manželka?
 • Jak se jmenuje její zaměstnavatel?
 • Jaké máte vzdělání? Kde pracujete? Jaká náplň Vaší práce? Jakou máte pracovní dobu?
 • Jakého je Vaše manželka vyznání?
 • Nevadí Vám, že je Vaše manželka jiného vyznání?
 • Má Vaše manželka na těle nějaké zvláštní znamení?
 • Koho z Vaší rodiny zná Vaše manželka?
 • Koho z rodiny Vaší manželky osobně znáte?
 • Má Vaše manželka sourozence? Uveďte jejich jména a příjmení.
 • Jaké máte společné přátele? Uveďte jejich jména, popřípadě telefon.
 • Byli jste v poslední době někde ve společnosti?
 • Kdy a při jaké příležitosti jste viděl naposledy rodiče manželky?
 • Čím Vám udělá Vaše manželka největší radost?
 • Jakým způsobem trávíte volný čas s Vaší manželkou?
 • Máte nějakého domácího mazlíčka?
 • Jezdíte s manželkou někam na dovolenou? Popište kdy a kde jste spolu byli.
 • Bere Vaše manželka nějaké léky nebo je na něco alergická?
 • Berete Vy na něco léky nebo jste na něco alergický?
 • Co děláte ve svém volném čase?
 • Co Vám vaří Vaše manželka nejčastěji?
 • Kdo z Vás doma vaří?
 • Jaké je nejoblíbenější jídlo Vaší manželky?
 • Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo?
 • Kdo z Vás vstává ráno dříve?
 • Snídáte společně? Pokud ano, co nejčastěji?
 • Jaké máte společné plány do budoucna?
 • Třídíte odpad? Kdo ho vynáší?
 • Kde máte doma uloženy léky?
 • Máte společný bankovní účet?
 • Máte nějaké spoření?
 • Jakým jazykem komunikujete s Vaší manželkou?
 • Usilujete o početní dítěte?
 • Bydlí někdo z Vašich příbuzných v EU?
 • Bydlí někdo z příbuzných Vaší manželky v EU?
 • Uveďte veškerá období, kdy se Vaše nacházela na území ČR, včetně délky a účelu pobytu.
 • Byl jste Vy nebo Vaše manželka někdy trestně stíháni?
 • Popište podrobně, co jste dělali včera.
 • Popište podrobně, co jste dělali o posledním víkendu.
 • Popište Vaši ložnici.
 • Popište podrobně celý Váš byt.

Výše uvedené je obecný příklad otázek, jaké mohou být u výslechu (pohovoru) kladeny. Účastníkům jsou většinou dále pokládány další, specifické otázky, vztahující se ke konkrétním okolnostem jejich případu (žádosti). Výše uvedené otázky mohou být položeny i během výslechu u cizinecké policie v řízení o správním vyhoštění, pokud cizinec uvádí, že má v ČR manželku, občanku ČR nebo jiného státu EU.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k bezplatnému stažení smluvní a právní vzory, související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány ke dni jaký je u každého vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem prémiovým smluvním a právním vzorům s možností stahování, vyhledávání a filtrování, je k dispozici na zvláštní stránce, po bezplatné registraci [1 měsíc – zdarma], nebo formou předplatného [6 měsíců – 75 Kč] anebo [12 měsíců – 100 Kč].

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi