V řízení o povolení přechodného pobytu partnera nebo partnerky, jako rodinného příslušníka občana EU, resp. ČR je Ministerstvem vnitra prováděn za účelem ověření skutečné existence partnerského vztahu mezi žadatelem (cizincem) a jeho partnerem.

Během výslechu lze zpravidla ze strany MV očekávat položení některých z následujících otázek:

 • Jak se jmenuje Vaše partnerka, uveďte k ní veškeré informace (datum narození, místo, rodné jméno, rodinný stav, bydliště v zahraničí apod.).
 • Kdy, kde a jak jste se seznámil s Vaší partnerkou?
 • Můžete popsat okolnosti seznámení s Vaší partnerkou?
 • Jak se Váš vztah vyvíjel dál?
 • Pamatujete si na Vaše první rande?
 • Od jakého okamžiku jste se stali partnery?
 • Od kdy vystupujete jako pár?
 • Usilujete o početní dítěte?
 • Jakým jazykem komunikujete s Vaší partnerkou?
 • Jaké má Vaše partnerka vzdělání? Kde pracujete? Jaká je náplň její práce? Jakou má pracovní dobu?
 • Kde v současné době pracuje Vaše partnerka?
 • Jak se jmenuje její zaměstnavatel?
 • Jaké máte vzdělání? Kde pracujete? Jaká je náplň Vaší práce? Jakou máte pracovní dobu?
 • Jakého je Vaše partnerka vyznání?
 • Má Vaše partnerka na těle nějaké zvláštní znamení?
 • Na jaké adrese bydlíte?
 • Na jaké adrese bydlí Vaše partnerka?
 • Pamatujete si odkdy spolu bydlíte?
 • Jakým způsobem se podílíte na chodu domácnosti? Kdo nakupuje potraviny, platí poplatky apod.?
 • Kdo všechno s Vámi bydlí?
 • Jak je velký byt, ve kterém bydlíte?
 • Kdo je majitelem bytu?
 • Kdo a kolik platí poplatky za nájem a služby?
 • Bydleli jste společně i jinde? Uveďte adresu a bydliště.
 • Jak se podílíte na chodu domácnosti?
 • Jak se podílí na chodu domácnosti Vaše partnerka?
 • Koho z rodiny Vaší partnerky osobně znáte?
 • Koho z Vaší rodiny zná Vaše partnerka?
 • Jaké máte společné přátele? Uveďte jejich jména, popřípadě telefon
 • Kam v okolí bydliště chodíte nejčastěji (obchod, restaurace, procházky apod.)?
 • Čím Vám udělá Vaše partnerka největší radost?
 • Jakým způsobem trávíte volný čas s Vaší partnerkou?
 • Máte nějakého domácího mazlíčka?
 • Bere Vaše partnerka nějaké léky nebo je na něco alergická?
 • Berete Vy na něco léky nebo jste na něco alergický?
 • Co děláte ve svém volném čase?
 • Kdo z vás dvou doma vaří?
 • Co Vám vaří Vaše partnerka nejčastěji?
 • Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo a jaké vaší partnerky?
 • Kdo z Vás vstává ráno dříve?
 • Snídáte společně? Pokud ano, co nejčastěji?
 • Třídíte odpad? Kdo ho vynáší?
 • Máte společný bankovní účet?
 • Máte nějaké spoření?
 • Bydlí někdo z Vašich příbuzných v EU?
 • Uveďte veškerá období, kdy se Vaše partnerka nacházela na území ČR, včetně délky a účelu pobytu.
 • Byl jste Vy nebo Vaše partnerka někdy trestně stíháni?
 • Kdy a při jaké příležitosti jste viděl naposledy rodiče?
 • Kde máte doma uloženy léky?
 • Popište Vaši ložnici.
 • Popište podrobně celý Váš byt.
 • Popište podrobně, co jste dělali o posledním víkendu.
 • Byli jste v poslední době někde ve společnosti?
 • Popište podrobně, co jste dělali včera.
 • Jaké máte společné plány do budoucna?

Výše uvedené je obecný příklad otázek, jaké mohou být u výslechu (pohovoru) kladeny. Účastníkům jsou většinou dále pokládány další, specifické otázky, vztahující se ke konkrétním okolnostem jejich případu (žádosti).

Výše uvedené otázky mohou být položeny i během výslechu u cizinecké policie v řízení o správním vyhoštění, pokud cizinec uvádí, že má v ČR přítelkyni (družku), občanku ČR nebo jiného státu EU, s níž žije ve společné domácnosti.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k bezplatnému stažení smluvní a právní vzory, související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány ke dni jaký je u každého vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem prémiovým smluvním a právním vzorům s možností stahování, vyhledávání a filtrování, je k dispozici na zvláštní stránce, po bezplatné registraci [1 měsíc – zdarma], nebo formou předplatného [6 měsíců – 75 Kč] anebo [12 měsíců – 100 Kč].

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi