Poslední aktualizace: |

V případě, že se Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP MV) rozhodne vyhovět podané žádosti o pobytové povolení (dlouhodobý pobyt nebo jeho prodloužení, zaměstnanecká nebo modrá karta či její prodloužení nebo trvalý pobyt anebo přechodný pobyt), zpravidla písemně vyzve žadatele, aby se dostavil na pracoviště OAMP MV k pořízení biometrických údajů pro účely vystavení průkazu pobytového povolení.

Výjimkou je přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU, kterému se nevydává biometrický průkaz, ale pobytová karta rodinného příslušníka občana EU. Rodinný příslušník občana EU tedy není vyzýván na biometrii, ale rovnou k převzetí pobytové karty.

Výjimečně může MV vyzvat žadatele nebo jeho právního zástupce, na biometrii nebo k převzetí průkazu, jen telefonicky. Pokud by se žadatel na telefonickou výzvu nedostavil, byl by následně vyzván písemně.

Na tuto výzvu se žadatel musí ve stanovené lhůtě dostavit, jinak OAMP MV řízení o jeho žádosti usnesení zastaví. Pokud by se žadatel nedostavil, tak případné odvolání proti takovému usnesení má velice nízké šance na úspěch, vyjma případů, kdy by žadateli k dostavení se bránila skutečně závažné důvody (např. urgentní hospitalizace v nemocnici apod.).

Následně bude žadatel vyzván k převzetí průkazu pobytového povolení. Za vydání průkazu se platí správní poplatek ve výši:

  • 1.000 Kč – běžné povolení k pobytu
  • 300 Kč – povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let)
  • 200 Kč – povolení k pobytu za účelem strpění)
  • 0 Kč – u rodinných příslušníků občana EU nebo u občanů EU

K vydání průkazu je tedy nutno si vzít dostatečnou finanční částku.

Ve zvláštních případech mohou existovat jiné sazby či úplné osvobození od placení správního poplatku.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dispozici, k bezplatnému stažení, smluvní a právní vzory související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány v souladu s aktuální právní úpravou, ke dni jaký je u vzoru uveden jako datum aktualizace:

NázevStaženíDatum úpravyStáhnout
Čestné prohlášení - obecné 3331.05.2019 Stáhnout
Upravený formulář žádosti o trvalý, dlouhodobý pobyt a o prodloužení jejich platnosti - zelený formulář - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu - či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-EN-2015 11331.05.2019 StáhnoutNáhled
Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízum - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-RU-2012 1931.05.2019 StáhnoutNáhled
Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízum - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-EN-2019 2131.05.2019 StáhnoutNáhled
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, vč. služeb - pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MV 1031.05.2019 Stáhnout
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, bez služeb - pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MV 1231.05.2019 Stáhnout
Pracovní smlouva cizince - pro přiložení k žádosti o zaměstnaneckou kartu 3131.05.2019 Stáhnout
Plná moc pro zastupení obecným zmocněncem (např. manželem apod.) řízení o zaměstnanecké karty, včetně žádosti o souhlas se změnou zaměstnavatele 603.06.2019 Stáhnout
Plná moc pro zastupení obecným zmocněncem (např. manželem apod.) ve vízových a pobytových věcech cizinců, včetně vyřízení bezdlužností 403.06.2019 Stáhnout
Plná moc obecná - zmocnitel je fyzická osoba - česky 2831.05.2019 Stáhnout

Přístup ke všem smluvním a právním vzorům, včetně možnosti filtrování dle kategorií, vyhledávání v názvu vzoru a fulltextové vyhledávání v textu vzoru, je k dispozici na zvláštní stránce smluvní a právní vzory ke stažení, po zaplacení předplatného vzorů a blogu. Držitelům předplatného, se po přihlášení, přímo i zde zobrazí možnost vyhledávání všech prémiových vzorů:

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi