Poslední aktualizace: |

V případě výslechu cizince, zejména v řízení o žádosti o pobytové povolení u OAMP MV, si takovýto žadatel musí tlumočníka zajistit sám a na vlastní náklady. Musí se jednat o tlumočníka, který je zapsán v seznamu tlumočníků u některého krajského soudu (v Praze u Městského soudu).

Oficiální seznam těchto tlumočníků vedený Ministerstvem spravedlnosti naleznete zde. V následujících případech může OAMP MV souhlasit (ustanovit tlumočníka), aby tlumočila i jiná osoba, než zapsaná v seznamu tlumočníků:

  • pro daný jazyk není žádný tlumočník do seznamu zapsán;
  • žádný tlumočník zapsaný do seznamu nemůže tlumočník provést (např. z důvodu jejich vytíženosti);
  • jestliže by tlumočení tlumočníkem zapsaným do seznamu bylo spojeno s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady (např. výslech se koná v Ostravě a tlumočník je jen v Praze apod.).

Takovýto tlumočník musí před zahájením tlumočení složit před OAMP MV slib dle zákona o znalcích a tlumočnících. Rovněž tento tlumočník nesmí být např. v příbuzenském nebo jiném poměru k cizinci či jeho zástupci, aby nevnikly pochybnosti o jeho nepodjatosti. Ustanovený tlumočník musí rovněž OAMP MV prokázat, že má k provedení tlumočnického úkonu způsobilost (nejlépe dokladem o jeho vzdělání apod.).

Ustanovení jiného tlumočníka, než oficiálně zapsaného, může být tedy dosti komplikované a výše uvedené důvody pro jeho ustanovení, musí cizinec přiměřeným způsobem prokázat. Některé správní správní orgány, resp. pracoviště OAMP MV mohou v těchto případech postupovat benevolentně, bez zbytečného formalismu, ale na toto nelze spoléhat.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k bezplatnému stažení smluvní a právní vzory, související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány ke dni jaký je u každého vzoru uveden jako datum aktualizace:

NázevStaženíDatum úpravyStáhnout
Čestné prohlášení - obecné 14531.05.2019 Stáhnout
Upravený formulář žádosti o trvalý, dlouhodobý pobyt a o prodloužení jejich platnosti - zelený formulář - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu - či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-EN-2015 26231.05.2019 StáhnoutNáhled
Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízum - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-RU-2012 7531.05.2019 StáhnoutNáhled
Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízum - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-EN-2019 6631.05.2019 StáhnoutNáhled
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, vč. služeb - pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MV 3731.05.2019 Stáhnout
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, bez služeb - pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MV 3931.05.2019 Stáhnout
Pracovní smlouva cizince - pro přiložení k žádosti o zaměstnaneckou kartu 10431.05.2019 Stáhnout
Plná moc pro zastupení obecným zmocněncem (např. manželem apod.) řízení o zaměstnanecké karty, včetně žádosti o souhlas se změnou zaměstnavatele 2303.06.2019 Stáhnout
Plná moc pro zastupení obecným zmocněncem (např. manželem apod.) ve vízových a pobytových věcech cizinců, včetně vyřízení bezdlužností 2503.06.2019 Stáhnout
Plná moc obecná - zmocnitel je fyzická osoba - česky 6831.05.2019 Stáhnout

Přístup ke všem prémiovým smluvním a právním vzorům s možností stahování, vyhledávání a filtrování, je k dispozici na zvláštní stránce, po bezplatné registraci [1 měsíc – zdarma], nebo formou předplatného [6 měsíců – 75 Kč] anebo [12 měsíců – 100 Kč].

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi