Vymáhání pohledávek

Rizika věřitele při vymáhání pohledávek – zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky – nemajetnost dlužníka

Autor: |2020-12-27T04:31:41+02:0027.11.2018|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka, ze [...]

Přihláška pohledávky do dědictví

Autor: |2020-12-27T04:31:41+02:0001.11.2018|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Přihláška pohledávky do dědického řízení je často řešenou otázkou v souvislosti s vymáháním pohledávky za osobou, která po vzniku pohledávky zemře a proti které zatím nebyla podána žaloba k soudu. Zák [...]

Přípustnost dovolání v občanském soudním řízení

Autor: |2020-12-27T04:31:42+02:0007.06.2018|Specializace: Realitní právo|Téma: |

Přípustnost a důvody podání dovolání v občanském soudním řízení jsou častými otázkami klientů, k nimž tento článek podává základní a přehlednou informaci. Článek se zabývá především dovoláním proti ro [...]

Odpovědnost věřitele a ručení jeho jednajících osob za správnou výši pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení

Autor: |2020-12-27T04:31:44+02:0004.11.2017|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Insolvenční zákon stanovuje odpovědnost věřitele a dále i ručení jeho statutárního orgánu či případně zaměstnance, aby nedocházelo k nadhodnocování pohledávek přihlašovaných do insolvenčního řízení. O [...]

Čeština‎ Čeština‎ English English Deutsch Deutsch Español Español Français Français Italiano Italiano Русский Русский Українська Українська Polski Polski Tiếng Việt Tiếng Việt 简体中文 简体中文 العربية العربية فارسی فارسی
Přejít nahoru