Rodinný příslušník EU

Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince

Autor: |2021-01-16T23:48:45+02:0005.02.2018|Specializace: Realitní právo|Téma: , |

Jak postupovat, pokud žádosti o pobytové povolení, např. žádosti o trvalý nebo přechodný pobyt není v zákonné lhůtě rozhodnuto? Typů žádostí a lhůt je dosti velké množství, proto se tento článek pro p [...]

Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu manžela nebo manželky, jako rodinného příslušníka občana EU

Autor: |2021-01-16T23:50:15+02:0004.01.2018|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: , |

Výslech účastníků v řízení o povolení přechodného pobytu manžela nebo manželky, jako rodinného příslušníka občana EU, resp. ČR je Ministerstvem vnitra prováděn za účelem ověření, zda nejde o fikt [...]

Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu druha nebo družky, jako rodinného příslušníka občana EU (nesezdané soužití)

Autor: |2021-01-16T23:50:15+02:0003.01.2018|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: , |

V řízení o povolení přechodného pobytu partnera nebo partnerky, jako rodinného příslušníka občana EU, resp. ČR je Ministerstvem vnitra prováděn za účelem ověření skutečné existence partnerského v [...]

Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka (druha – družky) občana ČR

Autor: |2021-01-17T00:04:56+02:0002.05.2017|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: , |

Žádost o povolení přechodného pobytu na území ČR, jako druha - družky občana ČR, musí žadatel/žadatelka podat osobně na příslušném pracovišti OAMP Ministerstva vnitra. Podání této žádosti, včetně průb [...]

Žádost o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka (druha – družky) občana EU

Autor: |2021-01-17T00:33:39+02:0030.04.2017|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: , |

Žádost o povolení přechodného pobytu na území ČR, jako druha - družky občana Evropské unie musí žadatel podat osobně. Formulář žádosti může klient vyplnit společně s našim advokátem neb [...]

Legální práce cizince – rodinného příslušníka občana ČR (a)nebo EU

Autor: |2021-01-16T23:19:28+02:0026.04.2017|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Může cizinec v ČR pracovat na základě pracovní smlouvy, tedy v pracovním poměru dle zákoníku práce, bez pracovního povolení, resp. bez zaměstnanecké karty, když na území ČR pobývá společně manželkou, [...]

Žádost o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka manžela (manželky) občana EU

Autor: |2021-01-17T00:35:11+02:0026.11.2016|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: , |

Žádost o povolení přechodného pobytu na území ČR, jako druha - družky občana ČR, musí žadatel/žadatelka podat osobně na příslušném pracovišti OAMP Ministerstva vnitra.  Pokud je ža [...]

Doklady nutné ke sňatku s cizincem ze třetího státu na území ČR

Autor: |2021-01-16T22:18:11+02:0019.09.2016|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Tento příspěvek se zabývá náležitostmi, jaké musí zajistit cizinec ze třetího státu, pro uzavření manželství na území České republiky. Je nutno vyplnit dotazník k uzavření manželství, který [...]

Pobyt na území ČR na krátkodobé (Schengenské vízum) – pravidlo 90/180

Autor: |2021-01-16T22:18:11+02:0021.07.2016|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Tento příspěvek se zabývá povolenou délkou pobytu cizince na území ČR na krátkodobé (schengenské) vízum. Je třeba rozlišovat mezi platností krátkodobého víza, které může být až 5 let a mezi oprávněním [...]

Zdravotní pojištění cizinců a vymáhání pojistného plnění

Autor: |2021-01-16T23:15:00+02:0027.05.2016|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Zda má cizinec sjednáno správné zdravotní pojištění pro pobyt na území ČR a zda má nárok na pojistné plnění, které mu komerční zdravotní pojišťovna upírá, jsou často kladenými otázkami naší advokátní [...]

Čeština‎ Čeština‎ English English Deutsch Deutsch Español Español Français Français Italiano Italiano Русский Русский Українська Українська Polski Polski Tiếng Việt Tiếng Việt 简体中文 简体中文 العربية العربية فارسی فارسی
Přejít nahoru