Pobyty cizinců

Změny zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR – novela č. 222/2017 Sb.

Autor: |2020-12-27T04:31:45+02:0015.09.2017|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, provedená zákonem č. 222/2017 Sb., nabyla účinnosti dne 15.08.2017. Podmínky pobytu cizinců na území ČR a EU se mění následovně: Krátkodobé [...]

Pohovor na konzulátu ČR – dlouhodobé vízum za účelem podnikání (business vízum)

Autor: |2020-12-27T04:31:46+02:0027.05.2017|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

V řízení o žádosti o vízum za účelem podnikání, tzv. "business vízum" provádí konzulát ČR se žadatelem zpravidla pohovor, zejména k prověření existence skutečného účelu podnikání při pobytu na území Č [...]

Odkladný účinek správní žaloby ve věci rozhodnutí Komise o zamítnutí nebo usnesení o zastavení řízení o žádosti o pobytové povolení

Autor: |2020-12-27T04:31:49+02:0021.03.2017|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Ve věcech správních žalob pro zamítnutí nebo zastavení řízení o žádosti o pobytové povolení (povolení k dlouhodobému pobytu, zaměstnanecká nebo modrá karta, trvalý pobyt, dlouhodobé vízum a dlouhodobý [...]

Žádost o trvalý pobyt podaná držitelem dlouhodobého pobytu za účelem sloučení rodiny s jednatelem s.r.o.

Autor: |2020-12-27T04:31:50+02:0010.12.2016|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Způsob podání žádosti Žádost je nutno podat osobně na příslušném pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému (což je v [...]

Odškodnění za průtahy ve správním řízení o žádosti o pobytové povolení

Autor: |2020-12-27T04:31:50+02:0015.10.2016|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Z posledního rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR týkajícího se odškodnění za průtahy ve správním řízení, zatím nelze jednoznačně dovodit možnost domoci se odškodnění za průtahy ve správním řízení [...]

Žádost o dlouhodobé vízum jednatele (společníka, statutárního orgánu) spol. s r.o. či jiné obchodní společnosti

Autor: |2020-12-27T04:31:52+02:0003.04.2016|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Žádost o dlouhodobé vízum jednatele či jiného statutárního orgánu (případně i společníka nebo člena) spol. s r.o. nebo jiné obchodní společnosti, družstva či korporace je nutno podat osobně na místně [...]

Žádost o povolení dlouhodobého pobytu na území ČR – dlouhodobě pobývající rezident EU

Autor: |2020-12-27T04:31:53+02:0014.09.2015|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Žádost je nutno podat osobně na zastupitelském úřadu ČR ve státě EU, kde cizinec pobývá nebo v ČR na příslušném pracovišti OAMP Ministerstva vnitra. Pokud cizinec žádost podává v České republice, [...]

Žádost o povolení dlouhodobého pobytu na území ČR za účelem zaměstnání – dlouhodobě pobývající rezident EU

Autor: |2020-12-27T04:31:53+02:0014.08.2015|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Článek se zabývá žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU, na území ČR, za účelem zaměstnání. Žádost je nutno podat osobně na zastupitelském úřadu ČR ve státě [...]

Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem podnikání – jednatel, společník spol. s r.o.

Autor: |2020-12-27T04:31:53+02:0012.05.2015|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání jednatele spol. s r.o., lze sice podat prostřednictvím naší AK, na základě plné moci, ale z níže uvedených důvodů [...]

Čeština‎ Čeština‎ English English Deutsch Deutsch Español Español Français Français Italiano Italiano Русский Русский Українська Українська Polski Polski Tiếng Việt Tiếng Việt 简体中文 简体中文 العربية العربية فارسی فارسی
Přejít nahoru