Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu druha nebo družky, jako rodinného příslušníka občana EU (nesezdané soužití)

Autor: |2020-01-23T13:35:05+02:0005.05.2017|Všeobecná právní pomoc stálým klientům|

V řízení o povolení přechodného pobytu partnera nebo partnerky, jako rodinného příslušníka občana EU, resp. ČR je Ministerstvem vnitra prováděn za účelem ověření skutečné existence partnerského vztahu mezi žadatelem (cizincem) a jeho partnerem. Během výslechu lze zpravidla ze strany MV oče [...]

Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka (druha – družky) občana ČR

Autor: |2020-01-23T15:39:28+02:0002.05.2017|Všeobecná právní pomoc stálým klientům|

Žádost o povolení přechodného pobytu na území ČR, jako druha - družky občana ČR, musí žadatel/žadatelka podat osobně na příslušném pracovišti OAMP Ministerstva vnitra. Podání této žádosti, včetně průběhu řízení, jsou podrobně rozepsány níže v tomto článku: Možnosti rezervace termínu podání žádosti o [...]

Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu manžela nebo manželky, jako rodinného příslušníka občana EU

Autor: |2020-01-23T15:40:06+02:0022.03.2017|Všeobecná právní pomoc stálým klientům|

Výslech účastníků v řízení o povolení přechodného pobytu manžela nebo manželky, jako rodinného příslušníka občana EU, resp. ČR je Ministerstvem vnitra prováděn za účelem ověření, zda nejde o fiktivní (fingované) manželství, uzavřené za účelem získání pobytového povolení. Během výslechu lze zpra [...]

Přechodný pobyt cizince po rozvodu manželství s občanem EU

Autor: |2020-01-23T15:41:15+02:0003.03.2017|Všeobecná právní pomoc stálým klientům|

Časté jsou dotazy, zda dojde ke zrušení povolení k přechodnému pobytu cizince, který jej dříve získal jako manžel / manželka občana EU nebo ČR. Zrušení přechodného pobytu z důvodu rozvodu Rozvodem manželství, nebo jeho prohlášením za neplatné, přestává být občan 3. státu rodinným příslušníkem občana [...]

Žádost o krátkodobé, Schengenské vízum manžela (manželky) občana ČR

Autor: |2020-01-23T15:41:48+02:0010.01.2017|Všeobecná právní pomoc stálým klientům|

Tento článek se týká žádosti o krátkodobé (Schengenské vízum) manžela (manželky) občana ČR, za účelem doprovodu tohoto občana ČR a současně za účelem krátkodobého pobytu tohoto občana na území ČR. Žadatel (tj. manžel/manželka) musí tuto žádost podat osobně na příslušném zastupitelském úřadu České re [...]

Přechodný pobyt cizince po zrušení registrovaného partnerství s občanem EU

Autor: |2020-01-23T15:42:05+02:0005.01.2017|Všeobecná právní pomoc stálým klientům|

Časté jsou dotazy, zda dojde ke zrušení povolení k přechodnému pobytu cizince, který jej dříve získal jako registrovaný partner / partnerka občana EU nebo ČR; hovoříme tedy o partnerství osob stejného pohlaví. Zrušení přechodného pobytu z důvodu zrušení registrovaného partnerství Zákon o pobytu cizi [...]

Doklady nutné ke sňatku s cizincem ze třetího státu na území ČR

Autor: |2020-01-23T15:42:28+02:0019.09.2016|Všeobecná právní pomoc stálým klientům|

Tento příspěvek se zabývá náležitostmi, jaké musí zajistit cizinec ze třetího státu, pro uzavření manželství na území České republiky. Je nutno vyplnit dotazník k uzavření manželství, který je k dispozici na jakémkoli matričním úřadě. K tomuto dotazníku je třeba dále připojit: rodný list ( [...]

Důkazy k partnerskému nebo manželskému vztahu s občanem ČR a EU – fotografie

Autor: |2020-01-23T15:42:59+02:0009.02.2016|Všeobecná právní pomoc stálým klientům|

Jedním z důkazů k  prokázání partnerského vztahu, nebo existenci skutečného manželství, s občanem České republiky a Evropské unie mohou být společné fotografie. Tyto fotografie lze naší AK jako důkaz pro účely správního řízení zaslat především v elektronické podobě, např. emailem nebo prostředn [...]

Žádost o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka manžela (manželky) občana EU

Autor: |2020-01-23T13:42:28+02:0026.11.2015|Všeobecná právní pomoc stálým klientům|

Žádost o povolení přechodného pobytu na území ČR, jako druha - družky občana ČR, musí žadatel/žadatelka podat osobně na příslušném pracovišti OAMP Ministerstva vnitra.  Pokud je žadatel výjimečně již evidován v cizineckém informačním systému (což je v případě této žádosti spíše v [...]

Žádost o trvalý pobyt cizince – jako rodiče nezletilého občana ČR

Autor: |2020-01-23T13:43:43+02:0018.06.2014|Všeobecná právní pomoc stálým klientům|

Žádost o povolení trvalého pobytu cizince ze 3. státu, a to jako rodiče nezletilého občana ČR, po 2 letech pobytu na území, je nutno podat osobně na příslušném pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému (což je v příp [...]