Předkupní právo

Stavba nájemce na pronajatém pozemku

05 Led: Stavba nájemce na pronajatém pozemku

Z velkého množství sporů týkajících se stavby nájemce (např. stavba chaty) na pronajatém pozemku, řešených naší advokátní kanceláří, přináší tento článek odpovědi na některé často kladené otázky. Východiska článku Velké množství sporů vzniká z důvodu, že dlouholetí nájemci pozemku, na kterém se souhlasem pronajímatele postavili chatu, celoročně obyvatelnou stavbu či…

Stavba komunikace na cizím pozemku

02 Led: Stavba komunikace na cizím pozemku

Jak se vlastník pozemku na kterém je cizí stavba komunikace (silnice, dálnice, chodníku apod.) domůže náhrady za užívání jeho pozemku? Lze žádat náhradu za nemožnost užívání pozemků v důsledku stavby komunikace? Jak se naopak může bránit vlastník komunikace proti neadekvátním požadavkům vlastníka pozemku? Kdo je vlastníkem stavby komunikace Zákon o…

13 Zář: Spory z porušení předkupního práva k nemovitosti

K porušení či zneužití předkupního práva dochází zejména pokud prodávající řádně nenabídne odkup nemovitosti osobě, která má předkupní právo nebo naopak, když prodávající po uzavření kupní smlouvy nakonec kupujícímu nemovitost neprodá, ale prodá ji účelově osobě, která předkupní právo neměla nebo nesplnila podmínky kupní smlouvy. Při porušení předkupního práva neučiněním…

01 Led: Zákonné předkupní právo k nemovitostem

Dne 01.01.2018 nabyl účinnosti zákon č. 460/2016 Sb., který novelizuje občanský zákoník, zavádějící mimo jiné i staronové zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci. Tento článek je reakcí na časté dotazy, jak konkrétně bude nutno postupovat při koupi nebo prodeji nemovitosti, která je zatížena zákonným předkupním právem spoluvlastníka. Postup při prodeji nemovitosti zatížené zákonným…