Náhrada škody

Náhrada nemajetkové újmy zásahem do práva na ochranu osobnosti fyzickým napadením

26 Úno: Náhrada nemajetkové újmy zásahem do práva na ochranu osobnosti fyzickým napadením

Lze žádat náhradu nemajetkové újmy v důsledku fyzického napadení, pokud není poškozený nijak zraněn a není mu způsobena jiná viditelná újma nebo škoda? Fyzické napadení bez vzniku újmy na zdraví Jedná se o případy fyzického napadení poškozeného, při němž není poškozenému způsobená žádná prokazatelná újma na zdraví. Typicky může jít…

12 Zář: Šikana žáka ve škole – porušení antidiskriminačního zákona

Mohou rodiče pro jejich dítě požadovat od školy peněžní kompenzaci za to, že nezabránila jeho šikaně? Podle našeho názoru lze šikanu považovat, mimo jiné, také za porušení antidiskriminačního zákona. Podle tohoto zákona se za diskriminaci považuje i obtěžování v oblasti přístupu ke vzdělání a jeho poskytování. Pod pojmem obtěžování zákon…

25 Čvc: Odsouzení ČR Evropským soudem pro lidská práva za mučení a vystavení ponižujícímu zacházení Policií ČR (Demo)

Evropský soud pro lidská práva rozsudkem v kauze “Kummer v. Česká republika” shledal Český stát odpovědným za mučení a nelidské a ponižující zacházení osoby během jejího zajištění na služebně Policie ČR. Jiným slovy řečeno ESLP rozhodl, že Česká republika porušila Čl. 3 Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, který zní:…

10 Říj: Odposlechy, monitoring zaměstnanců

Možná jste někdy přemýšleli nad tím, zda je v době elektronické komunikace a sledování prostor průmyslovými kamerami ve vašem zaměstnání dostatečně pamatováno i na vaše soukromí. Pojďme se proto na tuto problematiku kouknout právníma očima. Získat přístup k něčí komunikaci, nebo se nabourat do cizího poštovního účtu není nic složitého. Zvlášť…

20 Zář: Bezpečnostní kamery – CCTV a ochrana osobních údajů

Tento článek se zabývá video-monitoringem prostorů soukromých podnikatelských subjektů (firem) za použití různých kamerových systémů. Článek se nedotýká problematiky video-záznamů pořizovaných pro vědecké, umělecké nebo zpravodajské účely (filmové a televizní zpravodajství), rovněž se nedotýká pořizování video-záznamů firmami a orgány veřejné moci v režimu zvláštních právních předpisů, například zákona o Policii ČR, zákona…

08 Srp: Placení nákladů právního zastoupení z povinného ručení

Pojišťovna má ze zákona povinnost poškozenému nahradit účelně vynaložené náklady na právní zastoupení, z povinného ručení škůdce, vždy pokud se poškozený domáhá náhrady škody na zdraví nebo v případě usmrcení osob. Příkladem může být situace, kdy účastník nehody, který ji nezavinil (poškozený) utrpěl lehké zranění vyžadující třídenní hospitalizaci. Zranění dle…