Manžel občana EU

>Štítek: Manžel občana EU

Legální práce cizince – rodinného příslušníka občana ČR (a)nebo EU

Autor: |2019-07-01T12:04:04+02:0026.05.2017|Zaměstnávávání cizinců|

Může cizinec v ČR pracovat na základě pracovní smlouvy, tedy v pracovním poměru dle zákoníku práce, bez pracovního povolení, resp. bez zaměstnanecké karty, když na území ČR pobývá společně manželkou, občankou ČR (a)nebo EU, a který na území ČR podal žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka obč [...]

Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu manžela nebo manželky, jako rodinného příslušníka občana EU

Autor: |2019-06-14T17:08:08+02:0022.03.2017|Všeobecné informace - advokátní kancelář|

Výslech účastníků v řízení o povolení přechodného pobytu manžela nebo manželky, jako rodinného příslušníka občana EU, resp. ČR je Ministerstvem vnitra prováděn za účelem ověření, zda nejde o fiktivní (fingované) manželství, uzavřené za účelem získání pobytového povolení. Během výslechu lze zpra [...]

Přechodný pobyt cizince po rozvodu manželství s občanem EU

Autor: |2019-07-01T11:57:07+02:0003.03.2017|Přechodný pobyt|

Časté jsou dotazy, zda dojde ke zrušení povolení k přechodnému pobytu cizince, který jej dříve získal jako manžel / manželka občana EU nebo ČR. Zrušení přechodného pobytu z důvodu rozvodu Rozvodem manželství, nebo jeho prohlášením za neplatné, přestává být občan 3. státu rodinným příslušníkem občana [...]

Pokud manželé nevedou společnou domácnost, nemusí to automaticky znamenat účelové (fiktivní, fingované) manželství

Autor: |2019-05-03T04:55:05+02:0022.01.2017|Přechodný pobyt|

Při posuzování účelovosti manželství [zde při hodnocení toho, zda se cizinec stal rodinným příslušníkem občana EU dle § 15a odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky] je nutné prokázat kumulativně jak úmysl obcházet zákon o pobytu cizinců k získání pobytového [...]

Žádost o krátkodobé, Schengenské vízum manžela (manželky) občana ČR

Autor: |2019-05-03T04:55:06+02:0010.01.2017|Krátkodobé vízum|

Tento článek se týká žádosti o krátkodobé (Schengenské vízum) manžela (manželky) občana ČR, za účelem doprovodu tohoto občana ČR a současně za účelem krátkodobého pobytu tohoto občana na území ČR. Žadatel (tj. manžel/manželka) musí tuto žádost podat osobně na příslušném zastupitelském úřadu České re [...]

Doklady nutné ke sňatku s cizincem ze třetího státu na území ČR

Autor: |2019-05-03T04:55:07+02:0019.09.2016|Právní pomoc cizincům|

Tento příspěvek se zabývá náležitostmi, jaké musí zajistit cizinec ze třetího státu, pro uzavření manželství na území České republiky. Je nutno vyplnit dotazník k uzavření manželství, který je k dispozici na jakémkoli matričním úřadě. K tomuto dotazníku je třeba dále připojit: rodný list ( [...]

Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV

Autor: |2019-05-07T18:36:33+02:0023.05.2016|Správní řízení - cizinci|

Zejména ve ve věcech žádostí o přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU často nelze k určitým skutečnostem doložit jiný důkaz než čestné prohlášení svědků nebo účastníků řízení, tedy žadatele a jeho partnerky či manželky nebo jiných příbuzných, dle druhu žádosti. Proto jsou čestná pr [...]

Důkazy k partnerskému nebo manželskému vztahu s občanem ČR a EU – fotografie

Autor: |2019-06-14T16:35:03+02:0009.02.2016|Trvalý pobyt|

Jedním z důkazů k  prokázání partnerského vztahu, nebo existenci skutečného manželství, s občanem České republiky a Evropské unie mohou být společné fotografie. Tyto fotografie lze naší AK jako důkaz pro účely správního řízení zaslat především v elektronické podobě, např. emailem nebo prostředn [...]

Žádost o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka manžela (manželky) občana EU

Autor: |2019-05-03T04:55:13+02:0026.11.2015|Přechodný pobyt|

Žádost o povolení přechodného pobytu na území ČR, jako druha - družky občana ČR, musí žadatel/žadatelka podat osobně na příslušném pracovišti OAMP Ministerstva vnitra.  Pokud je žadatel výjimečně již evidován v cizineckém informačním systému (což je v případě této žádosti spíše v [...]

Žádost o trvalý pobyt cizince – manželky (manžela) občana ČR

Autor: |2019-05-03T04:55:20+02:0018.03.2014|Trvalý pobyt|

Žádost o povolení trvalého pobytu cizince ze 3. státu, a to jako manžela nebo manželky občana ČR, po 2 letech pobytu na území, je nutno podat osobně na příslušném pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Formulář žádosti si žadatel může vyplnit sám, nebo [...]

Pro vylepšení funkčnosti využívá tento web soubory Cookies. Jeho dalším používáním s tímto vyjadřujete souhlas. Souhlasím