Aktuální informace – cizinci

>Štítek: Aktuální informace - cizinci

Aktuální stav vyřízených žádostí o pobytová povolení cizinců – OAMP MV

Autor: |2019-06-14T17:07:14+02:0022.03.2017|Správní řízení - cizinci|

V řízení o žádosti o pobytové povolení se v mnoha případech nevydává klasické papírové rozhodnutí, ale za vydání rozhodnutí zákon považuje převzetí průkazu pobytového povolení žadatelem. O tomto je žadatel zpravidla písemně vyrozuměn MV, a to výzvou k dostavení k odběru biometrických údajů (focení, [...]

Aktuální seznam formulářů ve věch pobytu a azylu cizinců, používaných – OAMP MV, oddělením azylu MV a cizineckou policií (OCP)

Autor: |2019-06-23T20:51:13+02:0001.02.2017|Právní pomoc cizincům|

Pro podání a řízení ve věcech pobytu a azylu cizinců, zákon někdy vyžaduje povinné použití formulářů a někdy vyjažaduje použití formulářů, i bez výslovného zákonného příkazu i OAMP MV, oddělení azylu MV a cizinecká policií (OCP). Jelikož se ve formulářích a jejich použití težko orientuje, jsou umíst [...]

Pobyt na území ČR na krátkodobé (Schengenské vízum) – pravidlo 90/180

Autor: |2019-05-03T04:55:07+02:0021.07.2016|Krátkodobé vízum|

Tento příspěvek se zabývá povolenou délkou pobytu cizince na území ČR na krátkodobé (schengenské) vízum. Je třeba rozlišovat mezi platností krátkodobého víza, které může být až 5 let a mezi oprávněním cizince na toto vízum pobývat konkrétní dobu na území ČR. Pro dobu maximální délky pobytu cizince p [...]

Kódy víz a pobytu na vízovém štítku a biometrickém průkazu

Autor: |2019-05-03T04:55:10+02:0013.03.2016|Právní pomoc cizincům|

Článek se zabývá kódy víz a povolení k pobytu, jakož některými dalšími důležitými informacemi a dokumenty pro cizince. Kódy víz a povolení k pobytu na vízových štítcích V současné době Ministerstvo vnitra a Policie České republiky, Odbor cizinecké policie využívá následující kódy víz a povolení k po [...]

Vydání průkazu pobytového povolení cizinci po vyhovění žádosti

Autor: |2019-06-14T16:32:38+02:0017.02.2016|Správní řízení - cizinci|

V případě, že se Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP MV) rozhodne vyhovět podané žádosti o pobytové povolení (dlouhodobý pobyt nebo jeho prodloužení, zaměstnanecká nebo modrá karta či její prodloužení nebo trvalý pobyt anebo přechodný pobyt), zpravidla písemně vyzve žada [...]

Jak číst vízový štítek

Autor: |2019-05-03T04:55:26+02:0009.09.2011|Právní pomoc cizincům|

DÉLKA DOBA POBYTU ......... DNY udává počet dní, kdy můžete zůstat v Schengenském prostoru. Dny by měly být počítány od data vstupu do Schengenského prostoru (vstupní známka) do data, kdy opustíte schengenský prostor (výstupní razítko), tj. do obou dnů. Doba mezi "OD ... DO" je obvykle delší než poč [...]

Pro vylepšení funkčnosti využívá tento web soubory Cookies. Jeho dalším používáním s tímto vyjadřujete souhlas. Souhlasím