Aktuality – změny právní úpravy

>Štítek: Aktuality - změny právní úpravy

Připravované změny stavebního zákona 2019

Autor: |2019-09-04T12:03:49+02:0030.08.2019|Stavební právo|

Připravovaná novela stavebního zákona týkající se usnadnění stavebního a územního řízení pro žadatele (stavebníky, developery) zjednodušením obstarávání závazných stanovisek různých dotčených orgánů státní správy. Obecně závazná stanoviska Dle předkladatelů novely, nutnost zajišťování závazných stan [...]

Novela insolvenčního zákona, provedená zákonem č. 230/2019 Sb.

Autor: |2019-09-05T20:29:33+02:0020.08.2019|Právo insolvence|

Cílem novely je řešení celospolečenského problému tzv. dětských dlužníků. Jedná se o dlužníky, kterým vznikly dluhy v době jejich nezletilosti, většinou bez jejich přičinění a zpravidla vinou rodičů. Pomoc dětským dlužníkům Novelou se navrhuje změna § 412a insolvenčního zákona. Změna má přinést výho [...]

Připravované změny zákona o obchodních korporacích 2019

Autor: |2019-09-06T12:37:24+02:0031.03.2019|Korporátní právo|

Založení živnosti nebo společnosti s ručením omezeným jednoduše z domova přes internet do 24 hodin s celkovými náklady ve výši 500 Kč a možností úhrady poplatku platební kartou. Odstranění nepřesnosti či nejednoznačnosti, nadbytečné regulatorní zátěže, nedostatečné transparentnosti organizačních str [...]

Připravované změny občanského zákoníku 2019 – bytové spoluvlastnictví

Autor: |2019-09-05T20:30:29+02:0020.02.2019|Realitní právo|

Zjednodušení přijímání změn prohlášení vlastníka o vymezení bytových jednotek. Upřesnění postavení společenství vlastníků, před jeho vznikem a zápisem do veřejného rejstříku. Změna úpravy přechodu dluhů vlastníka při převodu jednotky. Změna kompetence shromáždění a jeho rozhodovací činnosti. Zpřesně [...]

Připravované změny zákona o obchodních korporacích 2018

Autor: |2019-09-06T16:28:14+02:0006.09.2018|Korporátní právo|

Odstranění nadbytečné regulatorní zátěže, nedostatečné transparentnosti organizačních struktur společností a družstev, propojení obchodního rejstříku s ostatními rejstříky a mezery v ochraně práv společníků. Cíle připravované novely Podle důvodové zprávy Ministerstva spravedlnosti se navrhovanou&nbs [...]

Změny zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR – novela č. 222/2017 Sb.

Autor: |2019-09-05T20:30:05+02:0015.09.2017|Cizinec a firma|

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, provedená zákonem č. 222/2017 Sb., nabyla účinnosti dne 15.08.2017. Podmínky pobytu cizinců na území ČR a EU se mění následovně: Krátkodobé (Schengenské) vízum Prodloužení doby platnosti krátkodobého víza  Nová právní úprava výslovně [...]

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, s účinností od 18.12.2015

Autor: |2019-09-05T20:30:16+02:0015.12.2015|Cizinec a firma|

Dne 18.12.2015 nabývá účinnosti zákon č. 314/2015 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 316/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen "zákon o pobytu cizinců"). Tento příspěvek detailně neanalyzuje veškeré změny tohoto právního předpisu. Ke konkrétnímu dotazu klienta lze ovšem [...]