Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku (ESLP, ECHR)

Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku (ESLP, ECHR)

V souvislosti s našimi úspěchy v řízeních o stížnostech před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku se naši AK často obracejí klienti s dotazem na možnost převzetí našeho právního zastoupení, poté co již v České republice vyčerpali všechny řádné a případně i mimořádné soudní opravné prostředky. Většinou jde o situace, kdy má klient k dispozici pravomocné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu nebo i Ústavního soudu.

Nejdříve je třeba uvést, že pro tyto případy je nejlepší, z hlediska rychlosti a nákladů klienta na právní zastoupení, aby případnou stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku (dále “ESLP“) podával stávající právní zástupce klienta, jelikož je většinou plně a od samého počátku plně obeznámen se celým případem, a to zejména po skutkové stránce.

Pokud klient zcela ukončil spolupráci s jeho předchozím právním zástupce a obrátí se na naši AK pouze s rozhodnutím Nejvyššího soudu (dále “NS“), Nejvyššího správního soudu (dále “NSS“) či Ústavního soudu (dále “ÚS“), je posouzení možností právního zastoupení před ESLP dosti omezené. Zpravidla je nutno se podrobněji seznámit s dalším spisovým materiálem. Většinou je také nutná osobní schůzka s klientem k získání podrobnějších informací k tomu, jaký konkrétní spisový materiál by bylo nutno prostudovat. Základní seznámení se spisovým materiálem může být dosti zdlouhavé a může zabrat i jeden celý den a případně i více dnů. Toto seznámení se spisem je zpravidla zdlouhavější než samotné sepsání Stížnosti k ESLP. Další navýšení nákladů klienta potom vzniká v důsledku nutnosti obstarat kopie spisového materiálu u příslušného soudu či jiného orgánu.

Dále je nutné poznamenat, že pokud ve věci klienta ještě nebyla podána ústavní stížnost (tedy bylo zatím podáno jen dovolání k Nejvyššímu soudu), je zpravidla před podáním samotné stížnosti k ESLP, ještě nutné podat ústavní stížnost k ÚS, což může naše AK zajistit rovněž.

S ohledem na výše uvedené, je pro klienta vhodné zvážit třetí alternativu dalšího postupu, z hlediska jeho dalšího právního zastoupení, kterou je společné zastoupení klienta jeho předchozím právním zástupcem a naší AK. Pokud by taková spolupráce nebyla vyloučena např. z nepřekonatelných osobních okolností mezi klientem a jeho předchozím právním zástupcem, jeví se takovýto postup pro klienta často nevýhodnější po ekonomické stránce, ale samozřejmě hlavně po právní a časové.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dipozici, k bezplatnému stažení, některé smluvní a právní vzory související s tématem tohoto příspěvku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří:

Další prémiové smluvní a právní vzory v této, a v dalších souvisejících kategoriích, jsou k dispozici k bezplatnému stažení zde.

Aktuálně lze bezplatně stahovat 71 smluvních a právních vzorů. Pro placené stahování je nyní k dispozici 121 prémiových vzorů. Přístup k těmto placeným prémiovým vzorům je za přiměřené předplatné. K samotnému předplatnému vzorů lze dále volitelně získat i předplatné další právní pomoci.

Níže uvedené cenové tabulky obsahují variantu předplatného vzorů + předplatné další právní pomoci:

1 den neomezeného stahování všech smluvních a právních vzorů, z jednoho počítače, tabletu nebo mobilu + 1 hodina právních služeb, dle následné volby klienta (např. konzultace, úpravy vzorů pro konkrétní potřeby klienta či sepsání další smlouvy apod.)

2.900,00 

Všechny smluvní a právní vzory jsou průběžně udržovány a revidovány, aby byly souladu s aktuální právní úpravou a rozhodovací soudní praxí, a to ke dni, který je u příslušného vzoru uveden jako datum aktualizace. Vzory jsou přehledně zařazeny do kategorií, které lze filtrovat a fulltextově prohledávat. Po zaplacení se klient spojí s naší advokátní kanceláří ohledně termínu a způsobu poskytnutí dalších předplacených služeb (pokud své návrhy již klient neuvedl do poznámky k platbě).

1 týden neomezeného stahování všech smluvních a právních vzorů, z jednoho počítače, tabletu nebo mobilu + 2 hodiny právních služeb, dle následné volby klienta (např. konzultace, úpravy vzorů pro konkrétní potřeby klienta či sepsání další smlouvy apod.)

5.900,00 

Všechny smluvní a právní vzory jsou průběžně udržovány a revidovány, aby byly souladu s aktuální právní úpravou a rozhodovací soudní praxí, a to ke dni, který je u příslušného vzoru uveden jako datum aktualizace. Vzory jsou přehledně zařazeny do kategorií, které lze filtrovat a fulltextově prohledávat. Po zaplacení se klient spojí s naší advokátní kanceláří ohledně termínu a způsobu poskytnutí dalších předplacených služeb (pokud své návrhy již klient neuvedl do poznámky k platbě).

1 měsíc neomezeného stahování všech smluvních a právních vzorů, z jednoho počítače, tabletu nebo mobilu + 3 hodiny právních služeb, dle následné volby klienta (např. konzultace, úpravy vzorů pro konkrétní potřeby klienta či sepsání další smlouvy apod.)

9.900,00 

Všechny smluvní a právní vzory jsou průběžně udržovány a revidovány, aby byly souladu s aktuální právní úpravou a rozhodovací soudní praxí, a to ke dni, který je u příslušného vzoru uveden jako datum aktualizace. Vzory jsou přehledně zařazeny do kategorií, které lze filtrovat a fulltextově prohledávat. Po zaplacení se klient spojí s naší advokátní kanceláří ohledně termínu a způsobu poskytnutí dalších předplacených služeb (pokud své návrhy již klient neuvedl do poznámky k platbě).

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...
Nebo nám zadejte veřejný bezplatný dotaz

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 300px;}