Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku (ESLP, ECHR)
Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku (ESLP, ECHR)

V souvislosti s našimi úspěchy v řízeních o stížnostech před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku se naši AK často obracejí klienti s dotazem na možnost převzetí našeho právního zastoupení, poté co již v České republice vyčerpali všechny řádné a případně i mimořádné soudní opravné prostředky. Většinou jde o situace, kdy má klient k dispozici pravomocné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu nebo i Ústavního soudu.

Nejdříve je třeba uvést, že pro tyto případy je nejlepší, z hlediska rychlosti a nákladů klienta na právní zastoupení, aby případnou stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku (dále “ESLP“) podával stávající právní zástupce klienta, jelikož je většinou plně a od samého počátku plně obeznámen se celým případem, a to zejména po skutkové stránce.

Pokud klient zcela ukončil spolupráci s jeho předchozím právním zástupce a obrátí se na naši AK pouze s rozhodnutím Nejvyššího soudu (dále “NS“), Nejvyššího správního soudu (dále “NSS“) či Ústavního soudu (dále “ÚS“), je posouzení možností právního zastoupení před ESLP dosti omezené. Zpravidla je nutno se podrobněji seznámit s dalším spisovým materiálem. Většinou je také nutná osobní schůzka s klientem k získání podrobnějších informací k tomu, jaký konkrétní spisový materiál by bylo nutno prostudovat. Základní seznámení se spisovým materiálem může být dosti zdlouhavé a může zabrat i jeden celý den a případně i více dnů. Toto seznámení se spisem je zpravidla zdlouhavější než samotné sepsání Stížnosti k ESLP. Další navýšení nákladů klienta potom vzniká v důsledku nutnosti obstarat kopie spisového materiálu u příslušného soudu či jiného orgánu.

Dále je nutné poznamenat, že pokud ve věci klienta ještě nebyla podána ústavní stížnost (tedy bylo zatím podáno jen dovolání k Nejvyššímu soudu), je zpravidla před podáním samotné stížnosti k ESLP, ještě nutné podat ústavní stížnost k ÚS, což může naše AK zajistit rovněž.

S ohledem na výše uvedené, je pro klienta vhodné zvážit třetí alternativu dalšího postupu, z hlediska jeho dalšího právního zastoupení, kterou je společné zastoupení klienta jeho předchozím právním zástupcem a naší AK. Pokud by taková spolupráce nebyla vyloučena např. z nepřekonatelných osobních okolností mezi klientem a jeho předchozím právním zástupcem, jeví se takovýto postup pro klienta často nevýhodnější po ekonomické stránce, ale samozřejmě hlavně po právní a časové.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dipozici, k bezplatnému stažení, smluvní a právní vzory související s činností naší advokátní kanceláře, v kategorii: Všeobecná advokátní praxe – zdarma:

Typ, název a popis dokumentuPočet staženíDatum aktualizaceStáhnout
Směnka vlastní k zajištění peněžité pohledávky - k vyplění na PC - SRO x FO 207/02/2019 StáhnoutNáhled
Směnka vlastní k zajištění peněžité pohledávky - k vyplnění na PC - s doplňujícím textem blakosměnky - SRO x FO 107/02/2019 StáhnoutNáhled
Směnka vlastní k zajištění peněžité pohledávky - k vyplnění na PC - s doplňujícím textem blakosměnky - FO x FO 107/02/2019 StáhnoutNáhled
Směnka vlastní k zajištění peněžité pohledávky - k vyplnění na PC - FO x FO 207/02/2019 StáhnoutNáhled
Smlouva o převodu obchodního podílu v s.r.o., po jeho rozdělení notářským zápisem, před zápisem změn do OR, jednoduchá, bez záruk a zajištění, uzavřená jedním zmocněncem, na základě plné moci. Ceny za převod placena v hotovosti 407/02/2019 StáhnoutNáhled
Smlouva o převodu obchodního podílu v s.r.o., jednoduchá, bez záruk a zajištění, platba ceny za převod v hotovosti 107/02/2019 StáhnoutNáhled
Prohlášení o nevyužití předkupního práva 107/02/2019 StáhnoutNáhled
Kupní smlouva na pozemek kupní cena placena zálohou, předem, bez úschovy kupní ceny 107/02/2019 StáhnoutNáhled
Kupní smlouva na pozemek, zřízení služebnosti cesty, bez úschovy 207/02/2019 StáhnoutNáhled
Kupní smlouva na podíl na pozemku s předkupním právem, jehož součástí je stavba, s úschovou kupní u notáře 107/02/2019 StáhnoutNáhled
Kupní smlouva na podíl na bytové jednotce, bez úschovy kupní ceny 107/02/2019 StáhnoutNáhled
Kupní smlouva na bytovou jednotku s advokátní úschovou - smlouva o advokátní úschově k této kupní smlouvě 107/02/2019 StáhnoutNáhled
Kupní smlouva na bytovou jednotku s advokátní úschovou 007/02/2019 StáhnoutNáhled
Formulářové uznání dluhu s dohodou o splátkách 007/02/2019 StáhnoutNáhled

Další prémiové smluvní a právní vzory v této, a v dalších souvisejících kategoriích, jsou k dispozici k bezplatnému stažení zde.

Úplný přístup ke všem prémiovým vzorům je za přiměřené předplatné, v jehož rámci lze zíkat i související právní pomoc.

Aktuální počet vzorů k bezplatnému stažení

81

Všechny tyto prémiové smluvní a právní vzory lze bezplatně prohlížet a stahovat zde.

Aktuální počet vzorů k placenému stažení

101

Úplný seznam všech těchto prémiových smluvních a právních vzorů je zde.

Všechny smluvní a právní vzory jsou průběžně udržovány a revidovány, aby byly souladu s aktuální právní úpravou a rozhodovací soudní praxí, a to ke dni, který je u příslušného vzoru uveden jako datum aktualizace.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

ZADEJTE DOTAZ ČI KOMENTÁŘ

error: Content is protected !!