V souvislosti s našimi úspěchy v řízeních o stížnostech před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku se naši AK často obracejí klienti s dotazem na možnost převzetí našeho právního zastoupení, poté co již v České republice vyčerpali všechny řádné a případně i mimořádné soudní opravné prostředky. Většinou jde o situace, kdy má klient k dispozici pravomocné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu nebo i Ústavního soudu.

Nejdříve je třeba uvést, že pro tyto případy je nejlepší, z hlediska rychlosti a nákladů klienta na právní zastoupení, aby případnou stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku podával stávající právní zástupce klienta, jelikož je většinou plně a od samého počátku plně obeznámen se celým případem, a to zejména po skutkové stránce.

Pokud klient zcela ukončil spolupráci s jeho předchozím právním zástupce a obrátí se na naši advokátní kancelář pouze s rozhodnutím Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu či Ústavního soudu, je posouzení možností právního zastoupení před ESLP dosti omezené. Zpravidla je nutno se podrobněji seznámit s dalším spisovým materiálem. Většinou je také nutná osobní schůzka s klientem k získání podrobnějších informací k tomu, jaký konkrétní spisový materiál by bylo nutno prostudovat. Základní seznámení se spisovým materiálem může být dosti zdlouhavé a může zabrat i jeden celý den a případně i více dnů. Toto seznámení se spisem je zpravidla zdlouhavější než samotné sepsání Stížnosti k ESLP. Další navýšení nákladů klienta potom vzniká v důsledku nutnosti obstarat kopie spisového materiálu u příslušného soudu či jiného orgánu.

Dále je nutné poznamenat, že pokud ve věci klienta ještě nebyla podána ústavní stížnost (tedy bylo zatím podáno jen dovolání k Nejvyššímu soudu), je zpravidla před podáním samotné stížnosti k ESLP, ještě nutné podat ústavní stížnost k Ústavnímu soudu, což může naše advokátní kancelář zajistit rovněž.

S ohledem na výše uvedené, je pro klienta vhodné zvážit třetí alternativu dalšího postupu, z hlediska jeho dalšího právního zastoupení, kterou je společné zastoupení klienta jeho předchozím právním zástupcem a naší advokátní kanceláře. Pokud by taková spolupráce nebyla vyloučena např. z nepřekonatelných osobních okolností mezi klientem a jeho předchozím právním zástupcem, jeví se takovýto postup pro klienta často nevýhodnější po ekonomické stránce, ale samozřejmě hlavně po právní a časové.

Smluvní a právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dispozici, k bezplatnému stažení, smluvní a právní vzory související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány v souladu s aktuální právní úpravou, ke dni jaký je u vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem smluvním a právním vzorům, včetně možnosti filtrování dle kategorií, vyhledávání v názvu vzoru a fulltextové vyhledávání v textu vzoru, je k dispozici na zvláštní stránce smluvní a právní vzory ke stažení, po zaplacení předplatného vzorů a blogu. Držitelům předplatného, se po přihlášení, přímo i zde zobrazí možnost vyhledávání všech prémiových vzorů:

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi