Štítky: Návody s prémiovým obsahem

Žádost o státní občanství ČR

23.05.2022|Kategorie: Státní občanství|Štítky: , |

Právní návod řeší náležitosti žádosti o udělení státního občanství České republiky (naturalizace), nejčastějšími problémy žadatelů (důvodů zamítnutí žádosti) a otázkami celého řízení o žádosti. Náleži [...]

Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku – pozbytí souhlasu s umístěním sídla

23.05.2022|Kategorie: Společnosti|Štítky: , |

Častým dotazem je, zda lze snadno a rychle dosáhnout odstranění údaje o sídlu společnosti nebo jiné právnické osoby z obchodního či jiného veřejného rejstříku. Týká se to zejména situací po [...]

Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince

22.05.2022|Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|Štítky: , |

Jak postupovat, pokud žádosti o pobytové povolení, např. žádosti o trvalý nebo přechodný pobyt není v zákonné lhůtě rozhodnuto? Lhůty k vydání rozhodnutí podle druhu žádosti o pobytové povolení Typů ž [...]

Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV

21.05.2022|Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: , |

Zejména ve ve věcech žádostí o přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU často nelze k určitým skutečnostem doložit jiný důkaz než čestné prohlášení svědků nebo účastníků řízení, tedy ž [...]

Žádost o krátkodobé (Schengenské) vízum rodinného příslušníka občana ČR

19.05.2022|Kategorie: Krátkodobé vízum, bezvízový režim|Štítky: |

Právní návod se zabývá žádostí o krátkodobé (Schengenské vízum) rodinných příslušníků občana ČR, resp. EU. Zejména se jedná o žádosti manžela (manželky) občana ČR, za účelem návštěvy tohoto občana v Č [...]

Zkrácení, zrušení, prominutí správního vyhoštění

07.05.2022|Kategorie: Správní vyhoštění, nežádoucí osoba|Štítky: , |

Pokud je cizinci v rozhodnutí o správním vyhoštění uložen zákaz vstupu na území členských států, lze žádat o odstranění tvrdosti správního vyhoštění, jinými slovy o zkrácení této doby správního vyhošt [...]

Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, vzdálený příbuzný)

05.05.2022|Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Konkrétně se jedná o žádosti rodinných příslušníků občana EU ve smyslu § 15a odst. 3 zák [...]

Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti

03.05.2022|Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|Štítky: , |

Pokud žadatel ve lhůtě stanovené správním orgánem (např. OAMP MV, OCP) není schopen doložit dokumenty vyžadované výzvou k odstranění vad žádosti, nezbývá žadateli než požádat o prodloužení lhůty. V op [...]

Pobyt na území ČR na krátkodobé (Schengenské) vízum – pravidlo 90/180

02.05.2022|Kategorie: Krátkodobé vízum, bezvízový režim|Štítky: |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k otázkám pobytu na území České republiky na krátkodobé vízum (Schengenské vízum) a zejména tzv. pravidla délky pobytu 90/180. K obsahu článku Článek [...]

Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU

18.03.2022|Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: |

V tomto článku je podrobný přehled typických otázek kladených OAMP MV při výslechu žadatele v rámci řízení o žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU nebo ČR (manžel, manželka, druh, [...]

Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (manžel, rodič, potomek)

12.03.2022|Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Konkrétně se jedná o žádosti rodinných příslušníků občana EU ve smyslu § 15a odst. 1, 2 [...]

Pobyt cizince na jiné adrese, než je jeho oficiální místo hlášeného pobytu

08.03.2022|Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|Štítky: |

Častou otázkou je, zda cizinec může pobývat na jiné adrese, než jeho místo hlášeného pobytu evidované v cizineckém informačním systému a které je zapsané v dokladu o pobytu cizince. K obsahu právního [...]

Označení bytové jednotky a souvisejících nemovitostí v kupní smlouvě či ve smlouvě týkající se věcných práv

01.03.2022|Kategorie: Generální advokátní praxe|Štítky: |

Musí být v kupní smlouvě na koupi a prodej bytové či nebytové jednotky uvedeny i podíly na společných částech budovy a pozemku, které náleží k převáděné jednotce nebo případně i jiné údaje výslovně ne [...]

Svémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu

01.03.2022|Kategorie: Trestní právo|Štítky: |

Jak se může nájemce, podnájemce či jiný uživatel bránit proti násilnému či jinak svémocnému vystěhování z bytu? A jak se může bránit pronajímatel proti nájemci neoprávněně užívajícímu byt? Nájemce, po [...]

Odstranění stavby v občanském soudním řízení

01.02.2022|Kategorie: Nemovitosti|Štítky: , |

Článek se zabývá přesným a konkrétním popisem, jak dosáhnout odstranění cizí stavby, stojící na Vašem pozemku občansko-právním způsobem, a to na náklady vlastníka stavby. Dosáhnout odstranění cizí sta [...]

Žádost o povolení a prodloužení dlouhodobého pobytu na území ČR za účelem podnikání

14.01.2022|Kategorie: Dlouhodobý a trvalý pobyt cizince ze 3. státu|Štítky: |

Žádost žádosti o povolení k dlouhodobého pobytu na území ČR (tomto článku za účelem podnikání – jednatel, společník spol. s r.o.) je nutno podat osobně.  Formulář žádosti Formulář žádosti si [...]

Název