Štítky: Návody s prémiovým obsahem a vzory ke stažení

Žádost o státní občanství ČR

23.05.2022|Kategorie: Státní občanství|Štítky: , |

Právní návod řeší náležitosti žádosti o udělení státního občanství České republiky (naturalizace), nejčastějšími problémy žadatelů (důvodů zamítnutí žádosti) a otázkami celého řízení o žádosti. Náleži [...]

Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku – pozbytí souhlasu s umístěním sídla

23.05.2022|Kategorie: Společnosti|Štítky: , |

Častým dotazem je, zda lze snadno a rychle dosáhnout odstranění údaje o sídlu společnosti nebo jiné právnické osoby z obchodního či jiného veřejného rejstříku. Týká se to zejména situací po [...]

Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince

22.05.2022|Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|Štítky: , |

Jak postupovat, pokud žádosti o pobytové povolení, např. žádosti o trvalý nebo přechodný pobyt není v zákonné lhůtě rozhodnuto? Lhůty k vydání rozhodnutí podle druhu žádosti o pobytové povolení Typů ž [...]

Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV

21.05.2022|Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: , |

Zejména ve ve věcech žádostí o přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU často nelze k určitým skutečnostem doložit jiný důkaz než čestné prohlášení svědků nebo účastníků řízení, tedy ž [...]

Zkrácení, zrušení, prominutí správního vyhoštění

07.05.2022|Kategorie: Správní vyhoštění, nežádoucí osoba|Štítky: , |

Pokud je cizinci v rozhodnutí o správním vyhoštění uložen zákaz vstupu na území členských států, lze žádat o odstranění tvrdosti správního vyhoštění, jinými slovy o zkrácení této doby správního vyhošt [...]

Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, vzdálený příbuzný)

05.05.2022|Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Konkrétně se jedná o žádosti rodinných příslušníků občana EU ve smyslu § 15a odst. 3 zák [...]

Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti

03.05.2022|Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|Štítky: , |

Pokud žadatel ve lhůtě stanovené správním orgánem (např. OAMP MV, OCP) není schopen doložit dokumenty vyžadované výzvou k odstranění vad žádosti, nezbývá žadateli než požádat o prodloužení lhůty. V op [...]

Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (manžel, rodič, potomek)

12.03.2022|Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Konkrétně se jedná o žádosti rodinných příslušníků občana EU ve smyslu § 15a odst. 1, 2 [...]

Odstranění stavby v občanském soudním řízení

01.02.2022|Kategorie: Nemovitosti|Štítky: , |

Článek se zabývá přesným a konkrétním popisem, jak dosáhnout odstranění cizí stavby, stojící na Vašem pozemku občansko-právním způsobem, a to na náklady vlastníka stavby. Dosáhnout odstranění cizí sta [...]

Název