K porušení či zneužití předkupního práva dochází zejména pokud prodávající řádně nenabídne odkup nemovitosti osobě, která má předkupní právo nebo naopak, když prodávající po uzavření kupní smlouvy nakonec kupujícímu nemovitost neprodá, ale prodá ji účelově osobě, která předkupní právo neměla nebo nesplnila podmínky kupní smlouvy.

Při porušení předkupního práva neučiněním řádné nabídky osobě, která má předkupní právo, což je typicky spoluvlastník nemovitosti, může se předkupním domáhat na novém vlastníkovi, aby mu nemovitost převedl za stejných podmínek, za jakých ji nabyl. Pokud tak nový vlastník neučiní dobrovolně, je nutno mu doručit předžalobní výzvu a následně podat žalobu na nahrazení projevu vůle, resp. souhlasu nového vlastníka s uzavřením kupní smlouvy, na jejímž základě je potom nemovitost převedena na poškozeného předkupníka.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k bezplatnému stažení smluvní a právní vzory, související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány ke dni jaký je u každého vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem prémiovým smluvním a právním vzorům s možností stahování, vyhledávání a filtrování, jsou k dispozici na zde.

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...