Vzory smluv a právních dokumentů2021-04-24T22:49:01+02:00

Vrámci našeho právního zaměření se zabýváme tvorbou vysoce kvalitních vzorů smluvních a jiných právních dokumentů. Tyto vzory jsou rovněž, zpravidla za mírný poplatek k dispozici ke stažení. Tyto vzory jsou založeny výhradně na profesionálních dokumentových šablonách (Word, Libre Office, PDF apod.).

Podrobné informace ke smluvním a právním vzorům
Seznam všech smluvních, právních vzorů a šablon ke stažení2021-03-28T02:03:43+02:00

Název a stručný popisUpřesňující údajeDalší upřesněníTyp dokumentuFormát
Blanketní odvolání obviněného z přestupkuProti rozhodnutí o přestupku, s popisem výroku rozhodnutíFOVzordocx
Čestné prohlášení a souhlas jednatele a společníkaPro zápis do ORFO x SROVzordocx
Čestné prohlášení a souhlas jednatele a společníkaPro zápis do ORFO x SROVzordocx
Čestné prohlášení a souhlasPro účely likvidace spolkuFOVzordocx
Čestné prohlášení a souhlasPro účely likvidace spolkuFOVzordocx
Čestné prohlášení svědka partnerůSoužití ve společné domácnostiK částečnému doplnění ručně po vytištěníVzordocx
Čestné prohlášení svědka partnerůSoužití ve společné domácnostiK doplnění na PCVzordocx
Čestné prohlášení žadatele o státní občanstvíK době pobytu na území ČRK žádosti o udělení státního občanstvíVzordocx
Čestné prohlášeníObecnéVzordocx
Dohoda o narovnánípřed podáním žaloby na nemajetkovou újmy za diskriminaci uchazeče o zaměstnání z důvodu věkuSRO x FONVzordocx
Dohoda o narovnáníVrácení peněz získaných podvodným jednáním (tabulka splátek)FON x FOPVzorxlsx
Dohoda o narovnáníVrácení peněz získaných podvodným jednánímFON x FOPVzordocx
Dohoda o ukončení nájmu bytové jednotkynutnovhodné použít s předávacím protokolem a vyúčtováním v této kategoriiVzordocx
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. cizinceVícečlenná společnostListina přítomných na valné hromaděVzordocx
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. cizinceVícečlenná společnostPlná moc k účasti na valné hromaděVzordocx
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. cizinceVícečlenná společnostSmlouva o výkonu funkceVzordocx
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. cizinceVícečlenná společnostZápis z valné hromadyVzordocx
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o.Vícečlenná společnostListina přítomných na valné hromaděVzordocx
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o.Vícečlenná společnostPlná moc k účasti na valné hromaděVzordocx
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o.Vícečlenná společnostSmlouva o výkonu funkceVzordocx
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o.Vícečlenná společnostZápis z valné hromadyVzordocx
Doložka ke smlouvě podle § 41 zákona o obcíchPotvrzení orgánu města o schválení dispozice s obecním majetkemPro připojení ke smlouvěVzordocx
Doložka ke smlouvě podle § 41 zákona o obcíchPotvrzení orgánu obce o schválení dispozice s obecním majetkem, univerzálníPro připojení ke smlouvěVzordocx
Doložky ke smlouvě podle § 41 zákona o obcíchVíce variant doložek pro různé typy smluvPro vložení do smlouvyVzordocx
Dopis MVdoplnění dokladu o bezdlužnosti, resp. dokladu o povolení splátek dluhu na sociálním a důchodovém pojištění, v řízení o prodloužení dlouhodobého pobytu jednatele sroVzordocx
Exekuční návrh na odstranění stavbyJedna stavbaFO x FOVzordocx
Formulář pro odstoupení od kupní smlouvyeshopspotřebitelVzordocx
Generální plná mocVzordocx
Jednoduché smluvní, dohodnuté s pronajímatelem vyúčtování služeb při skončení nájmu bytové jednotkyvhodné k použtí s dohodou o ukončení nájmu v této kategorii
Kupní smlouva na bytovou jednotku s advokátní úschovousmlouva o advokátní úschově k této kupní smlouvěVzordocx
Kupní smlouva na bytovou jednotku s advokátní úschovouVzordocx
Kupní smlouva na bytovou jednotu vymezenou dle zák. o vlastnictví k bytům, hypotéka, advokátní úschova a ověřovací doložka na podpisVzordocx
Kupní smlouva na bytovou jednotu vymezenou dle zák. o vlastnictví k bytům, kupní cena z prostředků kupujícího, adv. úsch., ověř. dolož. na podpisVzordocx
Kupní smlouva na podíl na bytové jednotce, bez úschovy kupní cenyVzordocx
Kupní smlouva na podíl na pozemku s předkupním právem, jehož součástí je stavba, s úschovou kupní u notářeVzordocx
Kupní smlouva na pozemek kupní cena placena zálohou, předem, bez úschovy kupní cenyVzordocx
Kupní smlouva na pozemek, zřízení služebnosti cesty, bez úschovyVzordocx
Listina přítomnýchVzordocx
Listina přítomnýchVzordocx
Mezinárodní kupní smlouva (purchase agreement, договор купли продажи)Rozhodčí doložka HKAK Praha, INCOTERMS 2010 FCAEN, RJVzordocx
Návrh Ministerstvu vnitra ke zrušení místa hlášeného pobytu cizince dle § 98a odst. 2 zákona o pobytu cizincůVzor.docx
Návrh na EPR, nemajetková újma zásahem do osobnostiFyzické napadení bez poškození zdravíData pro import do EPRVzordocx
Návrh na EPR, nemajetková újma zásahem do osobnostiFyzické napadení bez poškození zdravíData pro import do EPRVzorpdf
Návrh na EPR, nemajetková újma zásahem do osobnostiFyzické napadení bez poškození zdravíData pro import do EPRVzorxml
Návrh na rozvod manželství občana ČR a Německaspornýprávo EUVzordocx
Návrh na vydání předběžného opatření na ochranu před domácím násilí – prodloužení desetidenního vykázání Policie ČRVzor.docx
Obecná plná moc pro fyzickou osobu (FO)Vzor.docx
Obecná žádost bez čj. nebo sp. zn.zpravidla aresovaná FONdokument bez hlavičky (loga)Vzordocx
Obecná žádost s čj. nebo sp. zn.zpravidla adresovaná soudu nebo jinému orgánudokument bez hlavičky (loga)Vzordocx
Obchodní podmínkyeshopVzor.docx
Odvolání proti rozhodnutí OAMP MV, blanketní (bez odůvodnění)Se žádostí o nahlédnutí do spisu pro účely odůvodnění odvolání1 účastník řízeníVzordocx
Odvolání proti rozhodnutí OAMP MV, blanketní (bez odůvodnění)Se žádostí o nahlédnutí do spisu pro účely odůvodnění odvolání2 účastníci řízeníVzordocx
Odvolání proti rozhodnutí OAMP MVpřechodný pobyt rodinného příslušníka EUžadatel má vyhoštění a uvedl nepravdivé údaje v žádostiVzordocx
Oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele nebozaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavateleVzor.pdf
Oznámení nájemce pronajímateli o spolužijící osobě (rodinného příslušníka cizince) v pronajatém bytěVzor.docx
Plná moc k založení spol. s r.oVzor.docx
Plná moc k založení spol. s r.oVzor.docx
Plná moc ke zřízení a jakýmkoli úkonům ohledně datové schránky fyzické osoby (osobní, profesní nebo živnostenské)Vzor.docx
Plná moc na datovou schránku jednatele s r.o.českyVzor.docx
Plná moc na datovou schránku jednatele s r.o.Доверенность для информационого ящика директора spol. s r.o.ČJ, RUVzordocx
Plná moc obecná, Общая доверенностZmocnitel je fyzická osobaČJ, RJVzordocx
Plná moc obecnáZmocnitel je fyzická osobaČJVzordocx
Plná moc pro zastupení obecným zmocněncem (např. manželem apod.) řízení o zaměstnanecké karty, včetně žádosti o souhlas se změnou zaměstnavateleVzor.docx
Plná moc pro zastupení obecným zmocněncem (např. manželem apod.) ve vízových a pobytových věcech cizinců, včetně vyřízení bezdlužnostíVzor.docx
Podnět jednoho registrovaného partnera ke zrušení přechodného pobytu druhého partnera po podání návrhu soudu na zrušení partnerstvíVzor.docx
Podnět Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců k zahájení přezkumného řízení ve věci žádosti o trvalý pobyt pro abcenci pobytu na územíCizinec nepodal odvolání v odvolací lhůtěK podání zmocněncemVzordocx
Podnět Ministerstvu vnitra ke zrušení místa hlášeného pobytu cizince z úřední povinnostiVzor.docx
Podnět vlastníka nemovitosti soudu ohledně neoprávněného sídlaZrušení adresy sídla spol. s r.oVzor.docx
Potvrzení společnosti o převzetí hotovostního vkladu od správce vkladupo zápis společnosti do ORSROVzordocx
Pozvánka na členskou schůzi spolkuVzor.docx
Pracovní smlouva pro cizince ze 3. státůvhodná pro přiložení k žádosti o zaměstnaneckou kartuVzor.docx
Pracovní smlouva pro občany ČR, na zkrácený úvazekzákladní vzorVzor.docx
Pracovní smlouva pro občany ČRzákladní vzorVzor.docx
Prohlášení (souhlas) odpovědného zástupceVzor.pdf
Prohlášení o nevyužití předkupního právaVzor.docx
Prohlášení správce vkladuvklad složen banceSROVzordocx
Prohlášení správce vkladuvklad složen v hotovosti správci vkladuSROVzordocx
Prohlášení správce vkladuVzor.docx
Protokol o předání staveništěVzor.docx
Předávací protokol a prohlášení o úplnosti podkladů předávaných likvidátoruVzor.docx
Předávací protokol bytové jednotky při skončení nájmuvhodné k použtí s dohodou o ukončení nájmu v této kategoriiVzor.docx
Předávací protokol v souvislosti s prodejem bytové jednotky dle kupní smlouvyVzor.docx
Předmaželská smlouva formou notářského zápisudelší, podrobnějšíVzor.docx
Předmaželská smlouva formou notářského zápisukratší, jednoznačnějšíVzor.docx
Předžalobní výzva na nemajetkovou újmu v penězích za diskriminaci uchazeče o zaměstnání z důvodu věkuVzor.docx
Přihláška ke zkoušce odborné způsobilostiVzor.pdf
Přihláška pohledávky do dědictví (s.r.o. x FO, kupní cena za zboží)výpočty pohledávkyVzor.xlsx
Přihláška pohledávky do dědictví (s.r.o. x FO, kupní cena za zboží)Vzor.docx
Přihláška pohledávky do dědictví (SVJ x FO, dlužné zálohy a poplatky za služby)Vzor.docx
Rozklad (odvolání) proti rozhodnutí MV o zamítnutí žádosti o státní občanstvíDluh na zdravotním pojištěníVzordocx
Seznam členů spolkuVzor.docx
Směnka (blankosměnka) vlastní k zajištění vrácení zápůjčky, s doplňujícím prohlášením o zajištěníFO x FOVzor.docx
Směnka vlastní k zajištění peněžité pohledávkyk vyplění na PCSRO x FOVzordocx
Směnka vlastní k zajištění peněžité pohledávkyk vyplnění na PC, s doplňujícím textem blakosměnkyFO x FOVzordocx
Směnka vlastní k zajištění peněžité pohledávkyk vyplnění na PC, s doplňujícím textem blakosměnkySRO x FOVzordocx
Směnka vlastní k zajištění peněžité pohledávkyk vyplnění na PCFO x FOVzordocx
Smlouva o advokátní úschově originálu kupní smlouvy a kupní ceny ke kupní smlouva na bytovou jednotu, část kupní ceny formou hypotékyVzor.docx
Smlouva o advokátní úschově originálu kupní smlouvy a kupní ceny ke kupní smlouva na bytovou jednotu, kupní cena z vlastních prostředků kupujícíhoVzor.docx
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, bez služebpro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložitVzor.docx
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, vč. služebpro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložitVzor.docx
Smlouva o dílodřevostavba rodiného domu (s.r.o. x s.r.o.)Vzor.docx
Smlouva o nájmu bytové jednotky a garážového stáníJednotka vymezena dle NOZPodrobná, na dobu neurčitou, FO, manželé na straně pronajímatele manželéVzordocx
Smlouva o nájmu bytové jednotkyStručnější, na 1 stranuSlužby paušální částkou bez vyúčtováníVzordocx
Smlouva o nájmu bytové jednotkyStručnějšíSlužby paušální částkou bez vyúčtováníjistota (kauce)
Smlouva o nájmu bytu (místnosti, domu) určeného k bydleníVzor.docx
Smlouva o nájmu nebytových prostorhotel (město x FO)Vzor.docx
Smlouva o převodu obchodního podílu v s.r.o., jednoduchá, bez záruk a zajištění, platba ceny za převod v hotovostiVzor.docx
Smlouva o převodu obchodního podílu v s.r.o., po jeho rozdělení notářským zápisem, před zápisem změn do OR, jednoduchá, bez záruk a zajištění, uzavřená jedním zmocněncem, na základě plné moci. Ceny za převod placena v hotovostiVzor.docx
Smlouva o smlouvě budoucí k uzavření kupní smlouvy na bytovou jednotu vymezenou dle zák. o vlastnictví k bytůmVzor.docx
Smlouva o vedení účetnictvíPodrobnějšíSRO x SROVzordocx
Smlouva o vedení účetnictvíStručnějšíFO x FO (živnostenští podnikatelé)Vzordocx
Smlouva o vedení účetnictvíStručnějšíSRO x SROVzordocx
Smlouva o zápůjčce peněz bezúročná, zajištění smluvní pokutou, mezi fyzickými osobamiVzor.docx
Smlouva o zápůjčce peněz bezúročná, zajištění smluvní pokutou, mezi spol. s r.o. a FOVzor.docx
Smlouva o zápůjčce peněz na bankovní účet, bezúročná, zajištění ručitelem a smluvní pokutou, FO x FOVzor.docx
Smlouva o zápůjčce peněz na bankovní účet, bezúročná, zajištění smluvní pokutou, FO x FOVzor.docx
Smlouva o zápůjčce peněz na bankovní účet, bezúročná, zajištění smluvní pokutou, SRO x SROVzor.docx
Smlouva o zápůjčce peněz s úrokem, zajištění smluvní pokutou, mezi fyzickými osobamiVzor.docx
Smlouva o zápůjčce peněz s úrokem, zajištění smluvní pokutou, mezi spol. s r.o. a FOVzor.docx
Souhlas s umístěním sídla do budovyvlastníkem budovy je SROpro nově zakládanou společnostVzordocx
Souhlas s umístěním sídla spolku do bytové jednotkyVzor.docx
Souhlas se zpracováním osobních údajů, prohlášení o zpracovánínewsletterv angličtiněVzordocx
Souhlas se zpracováním osobních údajů, prohlášení o zpracovánínewsletterv češtiněVzordocx
Souhlas se zpracováním osobních údajů, prohlášení o zpracovánívelký eshopVzor.docx
Společné čestné prohlášení manželůO spolužití ve společné domácnostiK doplnění na PCVzordocx
Společné čestné prohlášení nesezdaných partnerůSoužití ve společné domácnostiK částečnému doplnění ručně po vytištěníVzordocx
Společné čestné prohlášení nesezdaných partnerůSoužití ve společné domácnostiK doplnění na PCVzordocx
Správní žaloba proti rozhodnutí KomiseZamítnutí žádosti o dlouhodobý pobyt pro pozdní doložení dokladů o příjmu až v odvoláníÚspěšná žaloba i odkladný účinekVzordocx
Stanovy spolkuJednodušší1 statutární orgán (předseda)Vzordocx
Stanovy SVJNěkteří členové nabyli jednotky dle zákona o vlastnictví bytůÚplné znění po změnách notářským zápisem, delší, podrobnějšíVzordocx
Stanovy SVJNOZKratší, kvalitně zpracovaná verzeVzordocx
Stručné písemné vyjádření a doplnění dokumentů na výzvu MV k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutíVzor.docx
Tabulka výpočtů k vložení do dokumentu jednoduchého smluvního, dohodnutého s pronajímatelem vyúčtování služeb při skončení nájmu bytové jednotkyVzor.xlsx
Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízumK vyplňování na PC či tabletu, výhodné rodinu a pro opakované použitíČJ, EN, 2019Formulářpdf
Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízumK vyplňování na PC či tabletu, výhodné rodinu a pro opakované použitíČJ, RU, 2012Formulářpdf
Upravený formulář žádosti o trvalý, dlouhodobý pobyt a o prodloužení jejich platnosti (zelený, rok 2015 až 2021)K vyplňování na PC či tabletu, výhodné pro rodinu a pro opakované použitíČJ, ENFormulářpdf
Upravený formulář žádosti o trvalý, přechodný pobyt a o prodloužení přechodného (fialový, rok 2015 až 2021)K vyplňování na PC či tabletu, výhodné pro rodinu a pro opakované použitíČJ, ENFormulářpdf
Usnesení soudu přiznávající odkladný účinekvydáno na základě vzorů zde ke staženírok 2016Vzorpdf
Usnesení soudu přiznávající odkladný účinekvydáno na základě vzorů zde ke staženírok 2018Vzorpdf
Uznání dluhu formulářovés dohodou o splátkáchVzor.docx
Uznání dluhufyzické nepodnikající osobyVzor.docx
Vyjádření a doplnění podkladů k výzvě OAMP MV k odstranění vad žádosti o trvalý pobyt – nedoložení dokladů o úhrnném měsíčním příjmu – 3 společně posuzované osoby (rodina) – k podání zmocněncemVzor.docx
Vyjádření zaměstnavatele, pro účely žádosti o pracovní povoleníVzor.pdf
Výpověď nájmu nájemcemsporná platnost smlouvysmírné jednání stran (FO x FO)Vzordocx
Zápis z ustavující schůze spolkuVzor.docx
Zápis ze schůze spolku o jeho zrušeníVzor.docx
Zpráva o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích v jednočlenné s.r.o.Vzor.docx
Žádost o dlouhodobé vízum EN verzeVzor.pdf
Žádost o dlouhodobé vízum RU verzeVzor.pdf
Žádost o dlouhodobý, trvalý pobyt a prodloužení (zelený formulář)Vzor.pdf
Žádost o přechodný, trvalý pobyt a prodloužení (fialový formulář)Vzor.pdf
Žádost o státní občanstvíPsané volnou formouJde o příklad, nikoli vzorŠablona, příkladdocx
Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti Ministerstva vnitra podle § 80 odst. 3 spr. řáduVe věci žádosti o přechodný pobytPodání zmocněncemVzordocx
Žádost o zaměstnaneckou kartu EN verzeVzor.pdf
Žádost o zaměstnaneckou kartu RU verzeVzor.pdf
Žádost o zbrojní průkazVzor.pdf
Žádost zastupitele obce nebo kraje dle zák. svob. příst. k info., o poskytnutí informací a dokumentace k nekvalitně provedené stavební veřejné zakázceVzor.docx
ŽivotopisK žádosti o státní občanstvíJde o příklad, nikoli vzorŠablona, příkladdocx
Vysvětlivky ke zkratkám použitých v seznamu smluvních, právních vzorů a šablon ke stažení2021-05-09T22:20:58+02:00

ZkratkaVýznam zkratky
FOfyzická osoba
FOPfyzická osoba podnikatel
FONfyzická osoba nepodnikatel
SROspolečnost s ručením omezeným
PCpočítač, laptop, mobil (smart phone), tablet
POprávnická osoba
ORobchodní rejstřík
ENanglické znění dokumentu
RJruské znění dokumentu
ČJ české znění dokumentu
INCOTERMSmezinárodní dodací podmínky

Technické informace – styly použité ve vzorech a šablonách Word2021-03-28T02:04:35+02:00

Název stylu s formátováním (pokud je v této tabulce možno zachovat formátování)Vestavěný styl WordTyp styluVíceúrovňové číslováníPísmo styluZaloženo na dalším styluDokument nejčastějšího užití styluVlastnosti, místo a způsob užití stylu
Adresa HTMLANOPropojený (odstavec a znak)NEGaramondNormálníPodání, dopisPomocné texty v hlavičce podání a v dopisu
Adresa na obálkuANOOdstavecNEGaramondNormálníObálky, korespondenceAdresa na obálku
adresa vlevoNEOdstavecNEGaramondNormálníPodání, dopisJen pro adresu v záhlaví dokumentu
adresa vpravoNEOdstavecNEGaramondNormálníPodání, dopisJen pro adresu v záhlaví dokumentu
Akronym HTMLANOZnakNENEStandardní písmo odstavceVšechny dokumentyKurzíva
Bez mezerANOOdstavecNEGaramondNormálníVšechny dokumentyOdsazení 1 cm vlevo, bez mezer, zarovnání do leva. Např. odsazené texty v titulní stránce podání apod.
BibliografieANOOdstavecNEGaramondNormálníSmlouva, prohlášení, souhlas, zápisBez mezer na střed
CitátANOPropojený (odstavec a znak)NEGaramondNormálníSmlouva, všechny dokumentyZarovnání doleva, tučné, větší písmo 12pt. Podnadpis u smlouvy – strany se dohodly takto.
Citát HTMLANOZnakNENEStandardní písmo odstavceVšechny dokumentyKurzíva + podtržené
Číslo řádkuANOZnakNENEStandardní písmo odstavceFunkční styl Wordu
Číslo stránkyANOZnakNENEStandardní písmo odstavceFunkční styl Wordu
(1)          Číslovaný seznamANOOdstavecANOGaramondNormálníVšechny dokumentyObecný číslovaný seznam (5 úrovní), použitelný ve všech dokumentech
(a)          Číslovaný seznam 2ANOOdstavecANOGaramondNormálníVšechny dokumentyObecný číslovaný seznam (5 úrovní), použitelný ve všech dokumentech
(i)            Číslovaný seznam 3ANOOdstavecANOGaramondNormálníVšechny dokumentyObecný číslovaný seznam (5 úrovní), použitelný ve všech dokumentech
I.             Číslovaný seznam 4ANOOdstavecANOGaramondNormálníVšechny dokumentyObecný číslovaný seznam (5 úrovní), použitelný ve všech dokumentech
A.           Číslovaný seznam 5ANOOdstavecANOGaramondNormálníVšechny dokumentyObecný číslovaný seznam (5 úrovní), použitelný ve všech dokumentech
DatumANOPropojený (odstavec a znak)NEGaramondNormálníPodání, dopis, stanovisko apod.Zarovnání doprava, typicky u datumu v hlavičce podání či dopisu
DefiniceANOZnakNENEStandardní písmo odstavceSmlouvy – definice pojmůPodtržení + tučné
Definice HTMLANOZnakNENEStandardní písmo odstavceVšechny dokumentyDvojité podtržení
Formátovaný v HTML ANOPropojený (odstavec a znak)NENormálníGaramondPodáníJen označení věci – když je hlavní označení podání níže stylem Název
HashtagANOZnakNENEStandardní písmo odstavcePodáníOznačení důkazu
Hlavička obsahuANOOdstavecNEGaramondNormálníFunkční styl Wordu
Hlavička rejstříkuANOOdstavecNEGaramondNormálníFunkční styl Wordu
Hypertextový odkazANOZnakNENEStandardní písmo odstavceVšechny dokumentyFunkční styl Wordu
Inteligentní hypertextový odkazANOZnakNENEStandardní písmo odstavceNevyužito
Klávesnice HTMLANOZnakNENEStandardní písmo odstavceVšechny dokumentyTučné + kurzíva + podtržené
Kód HTMLANOZnakNENEStandardní písmo odstavceVšechny dokumentyPodtrženo
NadpisANOOdstavecNEGaramondNormálníStanovisko, analýzaNázev stanoviska, analýzy
1.                  Nadpis 1ANOPropojený (odstavec a znak)ANOGaramondNormálníVšechny dokumentyČíslovaný nadpis, úroveň 1 (Propojený číslovaný seznam se střídá se stylem „sml-1.1-web“ a navazujících. Výchozí je ale propojení na víceúrovňový seznam nadpisů)
1.1.                    Nadpis 2ANOPropojený (odstavec a znak)ANOGaramondNormálníVšechny dokumentyČíslovaný nadpis, úroveň 2
1.1.1.                        Nadpis 3ANOPropojený (odstavec a znak)ANOGaramondNormálníVšechny dokumentyČíslovaný nadpis, úroveň 3
1.1.1.1.                             Nadpis 4ANOPropojený (odstavec a znak)ANOGaramondNormálníVšechny dokumentyČíslovaný nadpis, úroveň 4
Nadpis 5ANOPropojený (odstavec a znak)ANOGaramondNormálníVšechny dokumentyČíslovaný nadpis, úroveň 5
Nadpis 6ANOPropojený(odstavec a znak)ANOGaramondNormálníVšechny dokumentyČíslovaný nadpis, úroveň 6
Nadpis 7ANOPropojený (odstavec a znak)ANOGaramondNormálníVšechny dokumentyČíslovaný nadpis, úroveň 7
Nadpis 8ANOPropojený (odstavec a znak)ANOGaramondNormálníVšechny dokumentyČíslovaný nadpis, úroveň 8
Nadpis 9ANOPropojený (odstavec a znak)ANOGaramondNormálníVšechny dokumentyČíslovaný nadpis, úroveň 9
Nadpis obsahuANOOdstavecNEGaramondNormálníVšechny dokumentyFunkční styl Wordu
Nadpis poznámkyANOPropojený (odstavec a znak)NEGaramondNormálníSmlouva, dohoda (malé písmo)Zarovnání na střed, bez mezer – smlouva, dohoda
NázevANOPropojený (odstavec a znak)NEGaramondNormálníPodáníHlavní nadpis podání
Název knihyANOZnakNENEStandardní písmo odstavceNevyužito
Nevyřešená zmínkaANOZnakNENEStandardní písmo odstavceNevyužito
NormálníANOOdstavecNEGaramondVšechny dokumentyZákladem většiny stylů, zarovnání doleva, bez mezer
Normální (web)ANOOdstavecNEGaramondNormálníVšechny dokumentyZarovnání do bloku, bez mezer
Normální odsazenýANOOdstavecNEGaramondNormálníVšechny dokumentyZarovnání do bloku, odsazený, bez mezer
notzapNEOdstavec
ČÁST I.notzap-1NEOdstavec
Článek I.notzap-2NEOdstavec
(1)          notzap-3NEOdstavec
(a)          notzap-4NEOdstavec
-             notzap-5NEOdstavec
notzap-odsazNEOdstavec
notzap-podnadpisNEOdstavec
Obsah 1ANOOdstavec
Obsah 1ANOOdstavec
Obsah 1ANOOdstavec
Obsah 1ANOOdstavec
Obsah 1ANOOdstavec
Obsah 1ANOOdstavec
Obsah 1ANOOdstavec
Obsah 1ANOOdstavec
Obsah 1ANOOdstavec
Odkaz intenzivníANOZnakNENEStandardní písmo odstavceNevyužito
Odkaz – jemnýANOZnakNENEStandardní písmo odstavceNevyužito
Odkaz na komentářANOZnakNENEStandardní písmo odstavceFunkční styl Wordu
Odkaz na vysvětlivkyANOZnakNENEStandardní písmo odstavceFunkční styl Wordu
Odstavec se seznamemANOOdstavecNEGaramondNormálníDopisVěc – hlavní nadpis v dopise
OsloveníANOPropojený (odstavec a znak)DopisOslovení v přípisu
PodnadpisANOPropojený (odstavec a znak)NEGaramondNormálníDopisVěc – podtitul v dopise
PodpisANOPropojený (odstavec a znak)NEGaramondNormálníDopis, smlouvaPodpisové doložky, zarovnání tabulátorem na střed
Podpis e-mailuANOPropojený (odstavec a znak)NEGaramondNormálníPlná mocPodpisové doložky u dokumentů s malými okraji – šířka textu 18 cm, zarovnání tabulátorem na střed
Pokračování seznamuANOPropojený (odstavec a znak)ANOGaramondNormálníPodáníČíslované označení příloh – důkazů k podání – nadpis – bez čísel
Příloha č. 01        Pokračování seznamu 2ANOPropojený (odstavec a znak)ANOGaramondNormálníPodáníČíslované označení příloh – důkazů k podání – úroveň 2
Příloha č. 01        Pokračování seznamu 3ANOPropojený (odstavec a znak)ANOGaramondNormálníPodáníČíslované označení příloh – důkazů k podání – úroveň 3
Příloha č. 01        Pokračování seznamu 4ANOPropojený (odstavec a znak)ANOGaramondNormálníPodáníČíslované označení příloh – důkazů k podání – úroveň 4
Příloha č. 01        Pokračování seznamu 5ANOPropojený (odstavec a znak)ANOGaramondNormálníPodáníČíslované označení příloh – důkazů k podání – úroveň 5
Proměnná HTMLANOZnakNENEStandardní písmo odstavceVšechny dokumentyBez kontroly pravopisu
Prostý textANOPropojený (odstavec a znak)NEGaramondNormálníVšechny dokumentyTabulátor 16 cm doleva, zarovnání doleva, formuláře čestného prohlášení apod.
Předmět komentářeANOPropojený (odstavec a znak)NEGaramondNormálníSmlouva, dohoda (malé písmo)Nadpis podpisové doložky a údajů na konci smlouvy, bez mezer, dolní ohraničení, zarovnání doleva, písmo 9
Psací stroj HTMLANOZnakNEConsolasNEVšechny dokumentyKe zvýraznění textu – tmavě červené písmo
Rejstřík 1ANOOdstavec
Rejstřík 2ANOOdstavec
Rejstřík 3ANOOdstavec
Rejstřík 4ANOOdstavec
Rejstřík 5ANOOdstavec
Rejstřík 6ANOOdstavec
Rejstřík 7ANOOdstavec
Rejstřík 8ANOOdstavec
Rejstřík 9ANOOdstavec
Rozložení dokumentuANOPropojený (odstavec a znak)NEGaramondNormálníSmlouva, prohlášení, souhlas, zápisHlavní nadpis dokumentu s dolním a spodním ohraničením
SeznamANOOdstavecNEGaramondNormálníPodání
I.Seznam 1ANOOdstavecNEGaramondNormálníPodání
1                   Seznam 2ANOOdstavecNEGaramondNormálníPodání
Seznam 3ANOOdstavecNEGaramondNormálníPodání
Seznam 4ANOOdstavecNEGaramondNormálníPodání
I.              Seznam 5ANOOdstavecNEGaramondNormálníPodání
Seznam citacíANOOdstavec
Seznam obrázkůANOOdstavec
-     Seznam s odrážkamiANOOdstavecANOGaramondNormálníVšechny dokumentyVíceúrovňový seznam s odrážkami, úroveň 5
·      Seznam s odrážkami 2ANOOdstavecANOGaramondNormálníVšechny dokumentyVíceúrovňový seznam s odrážkami, úroveň 6
Ø Seznam s odrážkami 3ANOOdstavecANOGaramondNormálníVšechny dokumentyVíceúrovňový seznam s odrážkami, úroveň 7
ð Seznam s odrážkami 4ANOOdstavecANOGaramondNormálníVšechny dokumentyVíceúrovňový seznam s odrážkami, úroveň 8
§  Seznam s odrážkami 5ANOOdstavecANOGaramondNormálníVšechny dokumentyVíceúrovňový seznam s odrážkami, úroveň 9
SilnéANOZnakNENEStandardní písmo odstavceVšechny dokumentyTučné
Sledovaný odkazANOZnakNENEStandardní písmo odstavceVšechny dokumentySledovaný odkaz
sml-1NEOdstavecANOGaramondNormálníSmlouvaSmlouva, dohoda s číslovaným odstavci (základní typ, univerzální) – úroveň 1
1.1.       sml-1.1NEOdstavecANOGaramondNormálníSmlouvaSmlouva, dohoda s číslovaným odstavci (základní typ, univerzální) – úroveň 2
(a)          sml-1.1(a)NEOdstavecANOGaramondNormálníSmlouvaSmlouva, dohoda s číslovaným odstavci (základní typ, univerzální) – úroveň 3
[i]            sml-1.1(a)[i]NEOdstavecANOGaramondNormálníSmlouvaSmlouva, dohoda s číslovaným odstavci (základní typ, univerzální) – úroveň 4
-             sml-1.1(a)[i]-odrazkaNEOdstavecANOGaramondNormálníSmlouvaSmlouva, dohoda s číslovaným odstavci (základní typ, univerzální) – úroveň 5
I.sml-čl-INEOdstavecANOGaramondNormálníSmlouvaSmlouva, dohoda s číslovaným odstavci (klasický typ – čl. I se zarovnáním na střed) – úroveň 1
(1)          sml-čl-I(1)NEOdstavecANOGaramondNormálníSmlouvaSmlouva, dohoda s číslovaným odstavci (klasický typ – čl. I se zarovnáním na střed) – úroveň 2
          (a)                 sml-čl-I(1)(a)NEOdstavecANOGaramondNormálníSmlouvaSmlouva, dohoda s číslovaným odstavci (klasický typ – čl. I se zarovnáním na střed) – úroveň 3
[i]            sml-čl-I(1)(a)[i]NEOdstavecANOGaramondNormálníSmlouvaSmlouva, dohoda s číslovaným odstavci (klasický typ – čl. I se zarovnáním na střed) – úroveň 4
-             sml-čl-I(1)(a)[i]-odrazkaNEOdstavecANOGaramondNormálníSmlouvaSmlouva, dohoda s číslovaným odstavci (klasický typ – čl. I se zarovnáním na střed) – úroveň 5
1.       sml-male-1NEOdstavecANOGaramondNormálníSmlouva, dohoda (malé písmo)Smlouva, dohoda s číslovaným odstavci – úroveň 1
1.1.    sml-male-1.1NEOdstavecANOGaramondNormálníSmlouva, dohoda (malé písmo)Smlouva, dohoda s číslovaným odstavci – úroveň 2
(a)      sml-male-1.1(a)NEOdstavecANOGaramondNormálníSmlouva, dohoda (malé písmo)Smlouva, dohoda s číslovaným odstavci – úroveň 3
[i]       sml-male-1.1(a)[i]NEOdstavecANOGaramondNormálníSmlouva, dohoda (malé písmo)Smlouva, dohoda s číslovaným odstavci – úroveň 4
-        sml-male-1.1(a)[i]-odrazkaNEOdstavecANOGaramondNormálníSmlouva, dohoda (malé písmo)Smlouva, dohoda s číslovaným odstavci – úroveň 5
A.sml-sjm-ANEOdstavec
A.I.sml-sjm-A.INEOdstavec
(1)          sml-sjm-A.I(1)NEOdstavec
1.                 sml-sjm-A.I(1)(a)NEOdstavec
sml-sjm-A.I(1)(a)NEOdstavec
(A)        sml-preambule-cislovaniNEOdstavecANOGaramondNormálníSmlouvaČíslovaný seznam preambule
TextANOOdstavecPlná mocTypicky proložený nadpis plné moci
Text bublinyANOPropojený (odstavec a znak)Funkční styl Wordu
Text komentářeANOPropojený (odstavec a znak)Funkční styl Wordu
Text makra – Propojený (odstavec a znak)ANOPropojený (odstavec a znak)Písmo 1 b.
Text pozn. pod čarouANOPropojený (odstavec a znak)Funkční styl Wordu
Text v blokuANOOdstavecŠtítky ověření podpisuŠtítky - over podp stit c
Text vysvětlivekANOPropojený (odstavec a znak)Funkční styl Wordu
TitulekANOOdstavecFunkční styl Wordu
Ukázka HTMLANOZnakNEConsolasNEVšechny dokumentyKód HTML nebo jiný programovací kód či jiné odlišení textu.
Uživatelská položkaANOZnakNEConsolasNEVšechny dokumentyKe zvýraznění textu – zelené písmo
Výrazný citátANOPropojený (odstavec a znak) – podpis podáníNEGaramondNormálníPodáníPodpis podání
ZáhlavíANOPropojený (odstavec a znak)
Záhlaví zprávyANOPropojený (odstavec a znak)Adresní štítkyštítky – stit adre 4 rad 2 slo velke
Základní textANOPropojený (odstavec a znak)NEGaramondNormálníVšechny dokumenty
Základní text – první odsazenýANOPropojený odstavec a znak)NEGaramondNormálníVšechny dokumenty
Základní text – první odsazený 2ANOPropojený (odstavec a znak)NEGaramondNormálníVšechny dokumenty
Základní text 2ANOPropojený (odstavec a znak)NEGaramondNormálníNevyužito-odstZarovnání doleva, mezery, tabulátor s plnou čarou dole, 16cm
Základní text 3ANOPropojený (odstavec a znak)NEGaramondNormálníSmlouva, dohoda (malé písmo)Zarovnání doleva, písmo 9, mezery 6b., 4 tabulátory
Základní text odsazenýANOPropojený (odstavec a znak)NEGaramondNormálníVšechny dokumentyOdsazení 0,5 cm, do bloku
Základní text odsazený 2ANOPropojený (odstavec a znak)NEGaramondNormálníVšechny dokumentyOdsazení 1 cm, do bloku
Základní text odsazený 3ANOPropojený (odstavec a znak)NEGaramondNormálníVšechny dokumentyOdsazení 1,5 cm, do bloku
zalobce-zalovanyNEOdstavecNEGaramondNormálníPodání, smlouva, plná moc
1)    zalobce-zalovany-1)-maleNEOdstavecNEGaramondNormálníPodání, smlouva, plná moc
1)           zalobce-zalovany-1)-velkeNEOdstavecNEGaramondNormálníPodání, smlouva, plná moc
a)          zalobce-zalovaný-a)-velkeNEOdstavecNEGaramondNormálníPodání, smlouva, plná moc
I)           zalobce-zalovany-I)-velkeNEOdstavecNEGaramondNormálníPodání, smlouva, plná moc
ZápatíANOPropojený (odstavec a znak)NEGaramondNormálníVšechny dokumenty
Zástupný textANOZnakNEConsolasNEVšechny dokumentyKe zvýraznění textu – tmavě červené písmo
ZávěrANOPropojený (odstavec a znak)NEAdresní štítky
I.Závěrečná řeč 1NEOdstavecNEGaramondNormálníZejména závěrečná řeč (závěrečný návrh)Číslovaný nadpis v závěrečné řeči, podobné stylu Seznam 1
Závěrečná řeč 2NEOdstavecNEGaramondNormálníZejména závěrečná řeč (závěrečný návrh)Větší text v závěrečné řeči, podobné stylu Seznam 2
Ø   Závěrečná řeč 3NEOdstavecNEGaramondNormálníZejména závěrečná řeč (závěrečný návrh)Seznam s odrážkami v závěrečné řeči – úroveň 2
·              Závěrečná řeč 4NEOdstavecNEGaramondNormálníZejména závěrečná řeč (závěrečný návrh)Seznam s odrážkami v závěrečné řeči – úroveň 3
ZdůrazněníANOZnakNENEStandardní písmo odstavceVšechny dokumentyProloženě
Zdůraznění – intenzivníANOZnakNENEStandardní písmo odstavceVšechny dokumentyProloženě + tučně
Zdůraznění – jemnéANOZnakNENEStandardní písmo odstavceVšechny dokumentyProloženě + tučně + podtrženo
ZmínkaANOZnakNENEStandardní písmo odstavceNevyužito
Značka poznámky pod čarouANOZnakNENEStandardní písmo odstavceFunkční styl Wordu
Zpáteční adresa na obálkuOdstavec

Prověřte níže uvedené možnosti přístupu ke stále aktualizovaným smluvním vzorům, formulářům a šablonám právních dokumentů

Přejít nahoru