Vymáhání pohledávek, dluhů, závazky

Vymáhání pohledávek, dluhů a řešení závazků je jednou z hlavních právních specializací naší advokátní kanceláře.

Vymáhání dlužných faktur z obchodních vztahů, pojistného plnění, náhrady škody a újmy, jakož i dalších typů pohledávek.

Žaloby, návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR), Evropského platebního rozkazu. Podávání přihlášek do insolvenčního, exekučního nebo dědického řízení, včetně kvalifikovaného právního zastoupení.

Vymáhání dluhů ze směnek, podávání návrhů na vydání směnečného platebního rozkazu.

Příklady problematiky řešené v oblasti vymáhání pohledávek, pojistného plnění, náhrady škody a nemateriální újmy

Šikana žáka ve škole – porušení antidiskriminačního zákona
Novela insolvenčního zákona, provedená zákonem č. 230/2019 Sb.
Rizika věřitele při vymáhání pohledávek – zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky – nemajetnost dlužníka
Přihláška pohledávky do dědictví
Přípustnost dovolání v občanském soudním řízení
Návrh na oddlužení
Odpovědnost věřitele a ručení jeho jednajících osob za správnou výši pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení
Zdravotní pojištění cizinců a vymáhání pojistného plnění
Odsouzení ČR Evropským soudem pro lidská práva za mučení a vystavení ponižujícímu zacházení Policií ČR (Demo)
Náhrada škody při porušení smluvních povinností dodavatele IT
Odposlechy, monitoring zaměstnanců
Bezpečnostní kamery – CCTV a ochrana osobních údajů
Placení nákladů právního zastoupení z povinného ručení
Ochrana osobních údajů
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.