Vymáhání pohledávek, dluhů, závazky

Vymáhání pohledávek a dluhů z obchodních a jiných občansko-právních závazkových vztahů. Náhrada škody a újmy.

Úvod>Právní specializace>Vymáhání pohledávek, dluhů, závazky
Vymáhání pohledávek, dluhů, závazky2020-01-23T16:20:21+02:00

Vymáhání pohledávek, dluhů a řešení závazků je jednou z hlavních právních specializací naší advokátní kanceláře.

Vymáhání dlužných faktur z obchodních vztahů, pojistného plnění, náhrady škody a újmy, jakož i dalších typů pohledávek.

Žaloby, návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR), Evropského platebního rozkazu. Podávání přihlášek do insolvenčního, exekučního nebo dědického řízení, včetně kvalifikovaného právního zastoupení.

Vymáhání dluhů ze směnek, podávání návrhů na vydání směnečného platebního rozkazu.

Příklady řešené problematiky v oblasti vymáhání pohledávek a řešení závazků

Rizika věřitele při vymáhání pohledávek – zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky – nemajetnost dlužníka

Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech j [...]

Příklady řešené problematiky v oblasti pohledávek a závazků – vymáhání pohledávky ze smlouvy
Příklady řešené problematiky v oblasti vymáhání pohledávek a závazků – vymáhání náhrady škody a nemajetkové újmy

Odsouzení ČR Evropským soudem pro lidská práva za mučení a vystavení ponižujícímu zacházení Policií ČR

Evropský soud pro lidská práva rozsudkem v kauze "Kummer v. Česká republika" shledal Český stát odpovědným za mučení a nelidské a ponižující zach [...]