Všeobecný právní servis pro stálé klienty

Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku – pozbytí souhlasu s umístěním sídla

Autor: |2021-01-13T18:55:18+02:0028.04.2020|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: , |

Častým dotazem je, zda lze snadno a rychle dosáhnout odstranění údaje o sídlu společnosti nebo jiné právnické osoby z obchodního či jiného veřejného rejstříku. Týká se to zejména situací po [...]

Smluvní pokuta a náhrada škody při porušení smlouvy o dílo

Autor: |2020-12-27T04:31:36+02:0001.02.2020|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Smluvní pokuta a náhrada škody při porušení smlouvy o dílo je častou otázkou v souvislosti s vymáháním pohledávek plynoucích z nároku na smluvní pokutu, náhradu škody nebo na úrok z prodlení. Smluvní [...]

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva, CISG) – použití v EU

Autor: |2020-12-27T04:31:39+02:0004.09.2019|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Je mezi obchodníky ze států Evropské Unie přímo použitelná Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, tzv. "Vídeňská úmluva", publikována sdělením č. 166/1991 Sb. (anglicky: United Nations Conv [...]

Odpovědnost jednatele s.r.o. po odstoupení z funkce

Autor: |2020-12-27T04:31:39+02:0003.09.2019|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Častým dotazem je, zda se jednatel spol. s r.o. zbaví odpovědnosti z titulu výkonu jeho funkce tím, že odstoupí z pozice jednatele nebo tím, že převede celý jeho podíl ve společnosti na jinou oso [...]

Připravované změny zákona o obchodních korporacích 2019

Autor: |2020-12-27T04:31:40+02:0031.03.2019|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Založení živnosti nebo společnosti s ručením omezeným jednoduše z domova přes internet do 24 hodin s celkovými náklady ve výši 500 Kč a možností úhrady poplatku platební kartou. Odstranění nepřesnosti [...]

Šikana žáka ve škole – porušení antidiskriminačního zákona

Autor: |2020-12-27T04:31:40+02:0012.03.2019|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Mohou rodiče pro jejich dítě požadovat od školy peněžní kompenzaci za to, že nezabránila jeho šikaně? Podle našeho názoru lze šikanu považovat, mimo jiné, také za porušení antidiskriminačního zákona. [...]

Souběh funkce statutárního orgánu společnosti a práce zaměstnance

Autor: |2020-12-27T04:31:40+02:0016.12.2018|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Zda vůbec (a pokud ano, tak v jakém rozsahu) lze funkci statutárního orgánu (např. jednatele) vykonávat na pracovní smlouvu dle zákoníku práce je dost sporné. Nejvyšší soud toto dlouhodobě víceméně vy [...]

Rizika věřitele při vymáhání pohledávek – zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky – nemajetnost dlužníka

Autor: |2020-12-27T04:31:41+02:0027.11.2018|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka, ze [...]

Přihláška pohledávky do dědictví

Autor: |2020-12-27T04:31:41+02:0001.11.2018|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Přihláška pohledávky do dědického řízení je často řešenou otázkou v souvislosti s vymáháním pohledávky za osobou, která po vzniku pohledávky zemře a proti které zatím nebyla podána žaloba k soudu. Zák [...]

Připravované změny zákona o obchodních korporacích 2018

Autor: |2020-12-27T04:31:42+02:0006.09.2018|Specializace: Všeobecný právní servis pro stálé klienty|Téma: |

Odstranění nadbytečné regulatorní zátěže, nedostatečné transparentnosti organizačních struktur společností a družstev, propojení obchodního rejstříku s ostatními rejstříky a mezery v ochraně práv spol [...]

Čeština‎ Čeština‎ English English Deutsch Deutsch Español Español Français Français Italiano Italiano Русский Русский Українська Українська Polski Polski Tiếng Việt Tiếng Việt 简体中文 简体中文 العربية العربية فارسی فارسی
Přejít nahoru