Všeobecný právní servis pro stálé klienty2021-08-27T23:46:01+02:00

Kromě našeho hlavního právního zaměření na trestní a cizinecké právo, poskytujeme stálým a dlouhodobým klientům právní služby i v některých jiných záležitostech.

Stálým a dlouhodobým klientům naší advokátní kanceláře, zpravidla na základě paušální smlouvy, často poskytujme komplexní právní servis, což zahrnuje právní pomoc i v jiných právních oblastech, než spadají do naší specializace.

Samozřejmě že poskytnutí konkrétní právní pomoci potom záleží na konkrétních okolnostech případu, resp. dlouhodobých právních potřebách klienta. V případě, že konkrétní právní věc vyžaduje pomoc specializovaného advokáta, sdělíme toto klientovi a případně mu pomůžeme s jeho zajištěním.

Poskytování komplexních právních služeb stálým a dlouhodobým klientům je výhodné pro obě strany i z důvodu, že se zpravidla jedná o dlouhodobé řešení podobných právních kauz, kdy zpravidla není nutné pro každou novou kauzu provádět zdlouhavé rešerše judikatury, odborné literatury a dalšího studia, jelikož je s tímto naše advokátní kancelář zpravidla již obeznámena.

Příklady situací řešených v oblasti všeobecného právního servisu stálým klientům

Název