Stavební právo

Advokát na stavební právo. Územní rozhodnutí. Stavební povolení. Územní, regulační plán. Plánovací smlouva. Vodovodní, kanalizační přípojka. Vyvlastnění.

Úvod>Právní specializace>Stavební právo
Stavební právo2016-02-26T06:46:44+02:00

Stavební právo je jednou z hlavních právních specializací naší advokátní kanceláře.

Naše advokátní praxe ve stavebním právu zahrnuje zastupování klientů zejména ve sporných věcech, což znamená především podávání odvolání, dále podnět k zahájení přezkumného řízení, správní  žaloba a případně kasační či ústavní stížnost ve věcech územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Rovněž řešíme případy zrušení územního plánu, regulačního plánu, stavební uzávěry nebo jejich částí či změn. Toto zahrnuje zejména kvalifikované podání námitky, návrhu soudu na zrušení opatření obecné povahy a dalších návrhů či stížností.

Také mámu zkušenosti v oblasti řízení o odstranění stavby a v řízení o dodatečném povolení stavby, tedy tzv. legalizace stavby.

Příklady řešené problematiky ve stavebním právu