Smlouvy a právní vzory

Smluvní pokuta a náhrada škody při porušení smlouvy o dílo

2020-10-16T21:59:41+02:0001.02.2020|Smlouvy a právní vzory|

Smluvní pokuta a náhrada škody při porušení smlouvy o dílo je častou otázkou v souvislosti s vymáháním pohledávek plynoucích z nároku na smluvní pokutu, náhradu škody nebo na úrok z prodlení. Smluvní pokuta jako paušalizovaná náhrada škody Pokud je v [...]

Bezplatné dotazy uzavřeny on Smluvní pokuta a náhrada škody při porušení smlouvy o dílo

Maximální výše smluvní pokuty a smluvního úroku z prodlení

2020-10-16T21:59:41+02:0003.01.2020|Smlouvy a právní vzory|

Článek se zabývá často kladenou otázkou, jaká může být maximální, zákonem a soudy akceptovatelná, výše smluvní pokuty a smluvního úroku z prodlení, zejména ve smlouvách, dohodách či jiných dokumentech, a to zejména tedy, kdy se věřitel nemusí ří [...]

Bezplatné dotazy uzavřeny on Maximální výše smluvní pokuty a smluvního úroku z prodlení

Šikana žáka ve škole – porušení antidiskriminačního zákona

2020-10-16T21:59:41+02:0012.09.2019|Smlouvy a právní vzory|

Mohou rodiče pro jejich dítě požadovat od školy peněžní kompenzaci za to, že nezabránila jeho šikaně? Podle našeho názoru lze šikanu považovat, mimo jiné, také za porušení antidiskriminačního zákona. Podle tohoto zákona se za diskriminaci považuje i [...]

Bezplatné dotazy uzavřeny on Šikana žáka ve škole – porušení antidiskriminačního zákona

Rizika věřitele při vymáhání pohledávek – zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky – nemajetnost dlužníka

2020-10-21T19:19:56+02:0027.11.2018|Smlouvy a právní vzory|

Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka, ze kterého by bylo možné vymáhanou pohledávku uspoko [...]

Bezplatné dotazy uzavřeny on Rizika věřitele při vymáhání pohledávek – zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky – nemajetnost dlužníka

Přihláška pohledávky do dědictví

2020-10-16T21:59:43+02:0001.11.2018|Smlouvy a právní vzory|

Přihláška pohledávky do dědického řízení je často řešenou otázkou v souvislosti s vymáháním pohledávky za osobou, která po vzniku pohledávky zemře a proti které zatím nebyla podána žaloba k soudu. Základní postup věřitele k uplatnění pohledávky za zů [...]

Bezplatné dotazy uzavřeny on Přihláška pohledávky do dědictví

Odpovědnost věřitele a ručení jeho jednajících osob za správnou výši pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení

2020-10-17T04:36:15+02:0004.11.2017|Smlouvy a právní vzory|

Insolvenční zákon stanovuje odpovědnost věřitele a dále i ručení jeho statutárního orgánu či případně zaměstnance, aby nedocházelo k nadhodnocování pohledávek přihlašovaných do insolvenčního řízení. Odpovědnost věřitele Pokud věřitel přihlásí pohledá [...]

Bezplatné dotazy uzavřeny on Odpovědnost věřitele a ručení jeho jednajících osob za správnou výši pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení

Zdravotní pojištění cizinců a vymáhání pojistného plnění

2020-10-17T04:40:20+02:0027.05.2017|Smlouvy a právní vzory|

Zda má cizinec sjednáno správné zdravotní pojištění pro pobyt na území ČR a zda má nárok na pojistné plnění, které mu komerční zdravotní pojišťovna upírá, jsou často kladenými otázkami naší advokátní kanceláři. Komerční zdravotní pojištění k pobytu c [...]

Bezplatné dotazy uzavřeny on Zdravotní pojištění cizinců a vymáhání pojistného plnění

Odsouzení ČR Evropským soudem pro lidská práva za mučení a vystavení ponižujícímu zacházení Policií ČR

2020-10-16T22:37:09+02:0025.07.2013|Smlouvy a právní vzory|

Evropský soud pro lidská práva rozsudkem v kauze "Kummer v. Česká republika" shledal Český stát odpovědným za mučení a nelidské a ponižující zacházení osoby během jejího zajištění na služebně Policie ČR. Jiným slovy řečeno ESLP rozhodl, že [...]

 2

Náhrada škody při porušení smluvních povinností dodavatele IT

2020-10-17T02:04:35+02:0004.07.2011|Smlouvy a právní vzory|

Při realizaci projektů informačních systémů (dále jen „IS“) jsou pro jejich objednatele palčivým problémem případné náhrady škod, způsobená nesprávným postupem dodavatelů IS a naopak u dodavatelů IS, je aktuální otázka omezení jejich odpovědnosti za [...]

Bezplatné dotazy uzavřeny on Náhrada škody při porušení smluvních povinností dodavatele IT
ZAŠLETE NÁM RYCHLOU ZPRÁVU
  • Přetáhněte soubory sem, nebo
    Accepted file types: doc, docx, odt, rtf, txt, pdf, zfo, xls, xlsx, ods, ppt, pptx, pps, ppsx, tiff, png, gif, jpg, mp3, m4a, ogg, waw, wma, mp4, m4v, mov, avi, mpg, ogv, 3gp, 3g2, flv.
Odpovíme vám na email zpravidla do 2 hodin. Po pracovní době odpovíme většinou do 2. dne ráno. O víkendech a svátcích zpravidla reagujeme do 24 hodin.
Přejít nahoru