Realitní právo

Realitní právo je jednou z hlavních právních specializací naší advokátní kanceláře.

V rámci této specializace se zabýváme všemi právními vztahy k realitám, tedy nemovitostem.

Konkrétně se jedná o komplexní právní zajištění převodu nemovitostí, tedy kupní smlouva, případně smlouva o budoucí smlouvě kupní, smlouva o advokátní úschově kupní ceny, provedení úschovy a vyplacení kupní ceny, návrh na vklad do katastru nemovitostí a podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitých věcí, včetně případného zajištění znaleckého posudku pro daňové účely. Toto vše můžeme zajistit i na základě plné moci.

Dále se jedná o nájemní a podnájemní smlouvy na bytové jednotky, domy, nebytové prostory pozemky či jiné nemovitosti, jakož i pachtovní smlouvy.

Rovněž se zabýváme bytovým spoluvlastnictvím, tedy založením společenství vlastníků jednotek, změnami stanov a smlouvami o výstavbě.

Dále řešíme spory související s předkupním právem, stavbou na cizím pozemku, včetně vypořádání stavby komunikace na pozemku jiného vlastníka.

Také se zabýváme spory týkající se infrastruktury k nemovitostem, a to zejména ve věcech vodovodů a kanalizací.

Rovněž zastupujeme klienty ve věcech církevních restitucí a v ostatních restitučních sporech.

Příklady problematiky řešené v oblasti realitního práva

Spory z porušení předkupního práva k nemovitosti
Storno rezervace ubytování v hotelu – vrácení zaplacené zálohy na ubytování (rezervačního poplatku)
Svémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu
Označení bytové jednotky a souvisejících nemovitostí v kupní smlouvě či ve smlouvě týkající se věcných práv
Připravované změny občanského zákoníku 2019 – bytové spoluvlastnictví
Je nejvyšší cena jediným kritériem pro výběr nabídky zájemce o nájem nebo koupi majetku města či obce?
Zákonné předkupní právo k nemovitostem
Ochrana osobních údajů
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.