Realitní právo

Advokát na realitní právo. Smlouvy, úschovy, katastr nemovitostí. Koupě, nájem, pacht. Předkupní právo, věcná břemena. Komunikace, vodovody, kanalizace.

Úvod>Právní specializace>Realitní právo
Realitní právo2020-01-23T16:25:37+02:00

Realitní právo je jednou z hlavních právních specializací naší advokátní kanceláře.

V rámci této specializace se zabýváme všemi právními vztahy k realitám, tedy nemovitostem.

Konkrétně se jedná o komplexní právní zajištění převodu nemovitostí, tedy kupní smlouva, případně smlouva o budoucí smlouvě kupní, smlouva o advokátní úschově kupní ceny, provedení úschovy a vyplacení kupní ceny, návrh na vklad do katastru nemovitostí a podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitých věcí, včetně případného zajištění znaleckého posudku pro daňové účely. Toto vše můžeme zajistit i na základě plné moci.

Dále se jedná o nájemní a podnájemní smlouvy na bytové jednotky, domy, nebytové prostory pozemky či jiné nemovitosti, jakož i pachtovní smlouvy.

Rovněž se zabýváme bytovým spoluvlastnictvím, tedy založením společenství vlastníků jednotek, změnami stanov a smlouvami o výstavbě.

Dále řešíme spory související s předkupním právem, stavbou na cizím pozemku, včetně vypořádání stavby komunikace na pozemku jiného vlastníka.

Také se zabýváme spory týkající se infrastruktury k nemovitostem, a to zejména ve věcech vodovodů a kanalizací.

Rovněž zastupujeme klienty ve věcech církevních restitucí a v ostatních restitučních sporech.

Příklady řešené problematiky v realitním právu

Storno rezervace ubytování v hotelu – vrácení zaplacené zálohy na ubytování (rezervačního poplatku)

Existuje právo na vrácení zálohy na ubytování v hotelu (rezervačního poplatku) i pokud je v internetové nabídce nebo jiných materiálech uvedeno, že zá [...]

Příklady řešené problematiky v realitním právu – předkupní právo a stavba na cizím pozemku