Právo IT, eCommerce a GDPR je jednou z dalších hlavních čtyř specializací naší AK. V rámci této specializace se zabýváme právními aspekty informačních technologií, internetového obchodování (eshop, eCommerce) a s tím propojenou problematikou ochrany osobních údajů (GDPR) a soukromí (ePrivacy).

V rámci právní problematiky IT a eCommerce se zabýváme obchodními i spotřebitelským závazky vznikajícími při obchodování, nakupování a uzavírání smluv v internetovém prostředí.

Rovněž v rámci této problematiky, zpracujeme právní stanoviska, analýzy. Poskytneme školení a semináře pracovníků klientů. Profesionálně zpracujeme, upravíme a zrevidujeme veškeré obchodní podmínky, smlouvy a jiné podobné dokumenty.

Také se zabýváme veřejnoprávní problematikou práva informačních systémů a technologií, včetně ochrany osobních údajů a elektronického podepisování.

Také zajišťujeme veškerou dokumentaci, záznamy o činnostech zpracování, podmínek a prohlášení o zpracování osobních údajů, metodiky, due diligence a analýzy v oblasti obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GPDR.