Mezinárodní právo soukromé je jednou z dalších hlavních čtyř specializací naší AK. V rámci této právní specializace se zabýváme závazkovými právními otázkami českého soukromého práva s mezinárodním prvkem. Jedná se zejména o právní vztahy a otázky v oblasti občanského a procesního práva ve vztahu k cizině.

V praxi se zejména jedná o spory z uzavřené smlouvy mezi českou a cizozemskou osobou, otázky osobního stavu, zejména rozvodu manželství a vypořádání společného jmění, dědictví, uznání a výkon (exekuce) soudního rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu a právní postavení cizinců a obchodních společností.