Korporátní právo

Advokátní kancelář na korporátní právo. Obchodní společnosti, družstva, spolky, SVJ. Vztahy mezi společníky. Návrhy do obchodního rejstříku. Žaloby.

Úvod>Právní specializace>Korporátní právo
Korporátní právo2016-02-26T06:46:44+02:00

Korporátní právo je jednou z hlavních právních specializací naší advokátní kanceláře.

Naše advokátní praxe v tomto právním zaměření zahrnuje především zakládání, změny, fúze, rozdělení a likvidace obchodních společností, družstev, spolků a některých jiných právnických osob, včetně konání valných hromad, schůzí a shromáždění.

Nejčastěji tyto právní služby poskytujeme u společností s ručením omezeným (spol s .r.o., s.r.o.), dále v menším počtu u akciových společností (a.s.), evropských společností (SE), komanditních společností (k.s.) a veřejných obchodních společností (v.o.s.).

Rovněž s těmito právními službami máme zkušenosti u družstev a bytových družstev. Dále se touto problematikou zabýváme u společenství vlastníků jednotek a spolků, včetně pobočných spolků.

Samozřejmostí je také zajištění potřebných notářských zápisů našimi spolupracujícími notáři buď přímo v naší advokátní kanceláři nebo v prostorách klienta.

Kromě výše uvedených rejstříkových záležitostí se zabýváme soudními spory týkajících se odpovědnosti za škodu a újmu způsobených společnosti jednateli nebo jinými statutárními orgány či osoba vykonávajících funkci v orgánech společností.

Příklady řešené problematiky v korporátním právu

K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností – zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti

Množí případy, kdy rejstříkový soud zrušuje obchodní společnosti a nařizuje její likvidaci, pro neplnění zákonných povinností, a to zejména zakládat s [...]