Korporátní právo

Korporátní právo je jednou z hlavních právních specializací naší advokátní kanceláře.
Naše advokátní praxe v tomto právním zaměření zahrnuje především zakládání, změny, fúze, rozdělení a likvidace obchodních společností, družstev, spolků a některých jiných právnických osob, včetně konání valných hromad, schůzí a shromáždění.

Nejčastěji tyto právní služby poskytujeme u společností s ručením omezeným (spol s .r.o., s.r.o.), dále v menším počtu u akciových společností (a.s.), evropských společností (SE), komanditních společností (k.s.) a veřejných obchodních společností (v.o.s.).

Rovněž s těmito právními službami máme zkušenosti u družstev a bytových družstev. Dále se touto problematikou zabýváme u společenství vlastníků jednotek a spolků, včetně pobočných spolků.

Samozřejmostí je také zajištění potřebných notářských zápisů našimi spolupracujícími notáři buď přímo v naší advokátní kanceláři nebo v prostorách klienta.

Kromě výše uvedených rejstříkových záležitostí se zabýváme soudními spory týkajících se odpovědnosti za škodu a újmu způsobených společnosti jednateli nebo jinými statutárními orgány či osoba vykonávajících funkci v orgánech společností.

Příklady problematiky řešené v oblasti korporátního práva

Odpovědnost jednatele s.r.o. po odstoupení z funkce
Připravované změny zákona o obchodních korporacích 2019
Souběh funkce statutárního orgánu společnosti a práce zaměstnance
Připravované změny zákona o obchodních korporacích 2018
K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností – zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti
Otevření či zrušení bankovního účtu cizince nebo jeho firmy v české bance
Ručení a odpovědnost jednatele (statutárního orgánu) za závazky společnosti jejím věřitelům
Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku – pozbytí souhlasu s umístěním sídla
Založení společnosti s.r.o. cizincem
Ochrana osobních údajů
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.