Korporátní a spolkové právo je jednou z hlavních čtyř specializací naší AK. V rámci korporátního a spolkového práva se nejčastěji zabýváme zakládáním, změnami a likvidacemi obchodních společností. Nejčastěji tyto právní služby poskytujeme u společností s ručením omezeným (s.r.o.), dále v menším počtu u akciových (a.s.) a evropských společností (SE). Rovněž s těmito právními službami máme zkušenosti u družstev, bytových družstev, společenství vlastníků jednotek (SVJ) a komanditních a veřejných obchodních společností.

Kromě výše zmíněné problematiky obchodních společností, družstev a společenství vlastníků, máme velké zkušenosti s právními službami v oblasti spolkového práva. Opět se zde jedná zejména o založení, změnu nebo likvidaci spolku a veškerá problematika týkající se pobočných spolků.

Ohledně společností s ručením omezeným (s.r.o.), akciové společnosti (a.s.) a evropské společnosti (SE) máme rovněž menší zkušenosti v oblasti přeměn těchto obchodních společností, tedy, fúze, rozdělení a změna právní formy, včetně souvisejících akvizicí.