Insolvenční právo

Advokát na insolvenční právo. Návrhy na oddlužení. Insolvenční návrhy zaměstnanců, věřitelů, dlužníka. Přihlášky pohledávek. Zastoupení věřitelů.

>>Insolvenční právo
Insolvenční právo2016-02-26T06:46:44+02:00

Insolvenční právo je jednou z hlavních právních specializací naší advokátní kanceláře.

V rámci této právní specializace se zabýváme zpracováním a podáváním přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení, podáváním insolvenčních návrhů věřitelů, zaměstnanců dlužníka nebo insolvenčního návrhu samotného dlužníka. Rovněž zajišťujeme právní zastoupení v insolvenčním řízení ohledně těchto návrhů.

Dále se zabýváme návrhy na oddlužení (tzv. osobní bankrot), jakož i zastoupení těchto dlužníků v insolvenčním řízení.

Rovněž zpracujeme a podáme návrhy a žaloby v incidenčních sporech, jakož i zastoupení klientů v těchto řízeních.

Zpracujeme žalobu, vyjádření či jiné podání soudu ve věcech ručení jednatele nebo jiného orgánu obchodní korporace dle § 68 zákona o obchodních korporacích, podku došlo k úpadku.

Poskytneme kvalifikované právní zastoupení v soudním řízení o vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce v souvislosti s úpadkem.

Příklady řešené problematiky v insolvenčním právu

Odpovědnost věřitele a ručení jeho jednajících osob za správnou výši pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení

Insolvenční zákon stanovuje odpovědnost věřitele a dále i ručení jeho statutárního orgánu či případně zaměstnance, aby nedocházelo k nadhodnocování po [...]