Ve smlouvě musí být dostatečně jasně a srozumitelně definována smluvní povinnost na které se smluvní pokuta vztahuje. Někdy se může jedna smluvní pokuta vztahovat k porušení více smluvních povinností a z textu smlouvy nemusí být jasné, zda je nutné porušení všech těchto povinností najednou nebo jen jedné či několika.

Další problém ve sporech o zaplacení smluvní pokuty je uvedení popisu konkrétního porušení smlouvy na něž se smluvní pokuta vztahuje a následné prokázání tohoto porušení.