Smlouva o zápůjčce je upravena v § 2390 a násl. občanského zákoníku. Smlouva o zápůjčce je uzavřena na základě toho, že zapůjčitel (věřitel) přenechá vydlužiteli (dlužníku) zastupitelnou věc, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu zpět věřiteli.

V daném případě jsou touto zastupitelnou věcí finanční prostředky, tedy peníze. V souvislosti se zápůjčkou peněz lze sjednat i úroky.

Naše advokátní kancelář nabízí dodání smlouvy o zápůjčce online přesně vyhovující vašim potřebám. Jsou k dispozici 3 verze smlouvy, z nichž 1. je výhodná pro věřitele, 2. je vyvážená a 3. je výhodná pro dlužníka.

V rámci těchto 3 verzí smluv jsou dále k dispozici verze bezúročné zápůjčky a zápůjčky s úrokem. Dále jsou k dispozici verze s různými druhy zajištění, a to zajištění smluvní pokutou, zajišťovací směnkou, zajišťovacím převodem práva, zástavním právem k movité věci (osobnímu vozu), zástavní právem k nemovitosti a dále ručitelem. Samozřejmostí jsou také verze s různými smluvními stranami, a bezhotovostní či hotovostní platbou.

K bezplatném stažení jsou níže na konci tohoto článku k dispozici 2 základní verze bezúročné smlouvy o zápůjčce, se zajištění smluvní pokutou, bezhotovostní platbou na bankovní účet, mezi právnickými a fyzickými osobami.

Veškeré ostatní shora uvedené verze smlouvy o zápůjčce jsou k dispozici k placenému stažení, současně s umožněním přístupu i ke všem ostatním prémiových smluvních vzorů a právních dokumentů. V případě potřeby lze současně předplatit další související právní služby.

Smluvní a právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dispozici, k bezplatnému stažení, smluvní a právní vzory související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány v souladu s aktuální právní úpravou, ke dni jaký je u vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem smluvním a právním vzorům, včetně možnosti filtrování dle kategorií, vyhledávání v názvu vzoru a fulltextové vyhledávání v textu vzoru, je k dispozici na zvláštní stránce smluvní a právní vzory ke stažení, po zaplacení předplatného vzorů a blogu. Držitelům předplatného, se po přihlášení, přímo i zde zobrazí možnost vyhledávání všech prémiových vzorů:

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi